Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Rozważania adwentowe

ks. Tomasz Jelonek

TRZECI TYDZIEŃ ADWENTU
Wtorek So 3, 1-2.9-13; Mt 21, 28-32

IZRAEL - LUD NIEWIERNY

Chociaż ogólny wydźwięk dzisiejszego pouczenia z Księgi proroka Sofoniasza ma raczej charakter pozytywny, to jednak trzeba go odczytać w kontekście licznych sprzeniewierzeń i niewierności narodu wybranego, do którego prorok przemawia. Ten naród, który miał świadomość wielu darów Bożych, a przede wszystkim związał się z Bogiem przymierzem, bardzo często o tym zapominał w swoim praktycznym postępowaniu.

Prorok mówi o mieście buntowniczym i splugawionym, a przejawem tego zła jest ucisk i brak ufności pokładanej w Bogu.

Pismo Święte w wielu miejscach staje w obronie uciskanych, sprzeciwia się niesprawiedliwości społecznej, która szczególnie razi Boga i sprowadza Jego karę. Jest to ważne pouczenie także dla nas, którzy wiele mówiliśmy o solidarności, ale jej mało mamy w praktycznym życiu, a solidarność - jak uczył nas bł. Jan Paweł II - to zawsze jeden z drugim, a nigdy jeden przeciw drugiemu. Przypatrzmy się naszemu osobistemu i społecznemu postępowaniu i w tym okresie przygotowania na przyjście Pana postarajmy się zobaczyć, jak wiele nam brakuje do wypełnienia wymogów solidarności, która jest także innym imieniem chrześcijańskiej miłości zwłaszcza w życiu społecznym. Żebyśmy nie byli narodem buntowniczym i splugawionym.

Tak dużo mamy dowodów Bożej miłości, ale odpowiedzmy sobie także na pytanie, czy ufamy Bogu. Najtrudniejszym chyba rodzajem ufności jest przeświadczenie, że Bóg zawsze działa z miłości ku nam, a więc zarówno to wszystko, co nas spotyka, jest przez Niego dopuszczane dla naszego dobra, choć często tego nie rozumiemy. Mamy jednak ufać, a nie rozumować.

Szczególnie także tę ufność mamy wykazać przez posłuszne przyjmowanie wszystkich nakazów moralnych, jakie Bóg nam daje przez swoje przykazania, głos sumienia i naukę Kościoła. Ufać, że to właśnie jest dla naszego dobra, ufać wtedy, gdy nam się wydaje, że my lepiej urządzilibyśmy świat. To zawsze z czasem się weryfikuje i doświadczamy, że jednak droga wyznaczona przez Boga jest jedynie prawdziwa i bezpieczna i może nas ochronić od wielu katastrof i niebezpieczeństw, jakie sprowadzamy na siebie wybierając tę naszą drogę, a odrzucając wyznaczoną przez Boga.

Fragment pochodzi z książki:

ks. Tomasz Jelonek
Rozważania adwentowe

ISBN: 978-83-7720-251-7
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2016

Prorok Sofoniasz wyrzuca niewierność Izraelowi i przestrzega, aby nie musiał się wstydzić swoich uczynków.
My jesteśmy nowym ludem Bożym, który Chrystus gromadzi w swoim Kościele, my jesteśmy tą Resztą Izraela, o której wspomina prorok Sofoniasz, która nie ma czynić nieprawości i mówić kłamstwa. Przed nadchodzącymi Świętami trzeba bardzo starannie zastanowić się nad realizacją tego zadania. Czy w naszych ustach nie znajduje się zwodniczy język? Dlaczego w naszym życiu społecznym jest tak wiele zakłamania? Dlaczego przez nieroztropne korzystanie ze środków masowego przekazu, które mogą być używane jako środki społecznej dezinformacji, wystawiamy nasze myślenie na zakłamanie?
Niewierność Izraela piętnowana przez proroków ma być dla nas przestrogą. O wierności, która nie zawsze jest ochotna od początku, mówi dziś w Ewangelii Pan Jezus w przypowieści o dwu braciach, do których ojciec skierował swoje polecenie. Nawet jeżeli z początku nie okazaliśmy się gotowi do ochotnego podjęcia zadania, to trzeba postąpić tak jak ten drugi z synów, zastanowić się i podjąć wolę Boga.
Niewierność jest stale przychodzącą do nas pokusą, ale trzeba ją przezwyciężać, gdyż takim Bóg obiecuje zbawienie.

opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Adwent wierność Izrael niewierność rozważania adwentowe trzeci tydzień Adwentu Księga proroka Sofoniasza
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W