Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Cierpienie środkiem zbawienia

Bogdan Giemza
Wybór i opracowanie
Antologia modlitw maryjnych Jana Pawła II
ISBN: 83-60082-50-2
Zebrane w antologii modlitwy były wypowiedziane lub napisane w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Adresatem modlitw, a zarazem ich motywem przewodnim, jest Maryja. Pełnemu zrozumieniu części modlitw służy przywołanie obszerniejszych tekstów. To pierwsze tego typu opracowanie w Polsce.

Modlitwa Do Matki Kościoła

Akra (Ghana), 8 maja 1980

W tym radosnym dniu zbieramy się w Twojej obecności, o Maryjo, Matko Jezusa i Matko Jego Kościoła. Jesteśmy pomni roli, jaką odegrałaś w ewangelizacji tego kraju. Jesteśmy pomni tego jak — na początku — misjonarze przybyli z mocą Chrystusowej Ewangelii i składali owoce swojej pracy w ­Twoje ręce.

Jako Matka Łaski Bożej byłaś z misjonarzami we wszystkich ich wysiłkach i byłaś Matką Kościoła — którego Ty jesteś wzorem, modelem i najwyższym wyrazem — w przynoszeniu Chrystusa do Afryki.

I jako Matka Kościoła kierowałaś pracą ewangelizacyjną i zaszczepianiem Ewangelii w sercach wiernych. Ty podtrzymywałaś misjonarzy w nadziei i dawałaś radość każdej nowej wspólnocie, która rodziła się z ewangelizacyjnej działalności Kościoła.

Ty byłaś tam ze swoim orędownictwem i swoją modlitwą, gdzie się rozwinęła pierwsza łaska Chrztu i gdzie ci, którzy mieli nowe życie w Chrystusie, Twoim Synu, wzrastali do pełnego sakramentalnego życia i chrześcijańskiego powołania.

I Ty jesteś tutaj dzisiaj, gdyż Rodzina chrześcijańska zebrała się dla wysławiania Ewangelii, ażeby przypomnieć wielkie dzieła Boga i kontynuować je w tym kraju i na tym kontynencie, „aby słowo Pana rozszerzało się i zatriumfowało” (2 Tes 3, 11).

Prosimy Cię, Maryjo, pomóż nam w wypełnianiu tej misji, którą Twój Syn dał swemu Kościołowi, a którą w tym pokoleniu powierzył nam. Pomni Twojej roli jako Wspomożycielki chrześcijan, powierzamy Tobie siebie samych, byśmy mogli zanosić Ewangelię coraz skuteczniej do serc i mieszkań wszystkich ludzi. Powierzamy Tobie nasze misjonarskie zadania i powierzamy wszystkie naszej problemy Twoim ­modlitwom.

Jako Pasterz Kościoła powszechnego i Zastępca Twojego Syna, za Twoim Pośrednictwem, o Maryjo, Ja, Jan Paweł II, powierzam cały Kościół w Ghanie i w całej Afryce Chrystusowi naszemu Panu. Przez Twoje pośrednictwo przedstawiam Chrystusowi Zbawcy przeznaczenie Afryki, błagając, żeby Jego miłość i sprawiedliwość dosięgnęła serc każdego mężczyzny, kobiety i dziecka tego kraju i kontynentu.

Maryjo, powierzam wszystko to Chrystusowi przez Ciebie i powierzam wszystko Tobie przez Chrystusa, Twojego Syna. Czynię to w chwili, kiedy jestem ściśle zjednoczony z moimi braćmi biskupami w głoszeniu Dobrej Nowiny:

„Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1, 16). Czynię to teraz, w tej szczególnej chwili, kiedy moi bracia są mi tak bliscy w ponoszeniu naszej wspólnej odpowiedzialności za Kościół w Afryce. Przyjmij, o Maryjo, to ofiarowanie się od nas wszystkich, od całego Ludu Bożego i przedstaw to swojemu Synowi. Przedstaw Mu Kościół „święty i nieskalany” (Ef 5, 27).

Bądź Wspomożycielką, o Matko, wszystkich tych, którzy rozszerzają Kościół w Afryce. Bądź z biskupami i ich kapłanami, aby byli wierni Bożemu Słowu. Pomóż się uświęcać zakonnikom i zakonnicom oraz seminarzystom. Wstawiaj się, aby miłość Twego Syna trafiła do wszystkich rodzin, żeby pocieszała wszystkich w bólu i cierpieniu, wszystkich znajdujących­ się w potrzebie i biedzie. Spójrz łaskawie na katechistów i wszystkich, którzy spełniają szczególną rolę w ewangelizacji i katolickim wychowaniu na chwałę Twojego Syna. Przyjmij to nasze miłosne oddanie i umocnij nas w Ewangelii Two­jego Syna.

Wyrażając noszą najgłębszą wdzięczność Tobie za sto lat Twojej matczynej troski, jesteśmy mocno przekonani, że Duch Święty jeszcze Ciebie osłania, żebyś Afryce mogła przynieść Chrystusa w każdym pokoleniu.

Niech Chrystus, Twój Syn, z Ojcem, w jedności z Duchem Świętym będzie pochwalony i wysławiany na wieki wieków. Amen.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II modlitwy pobożność maryjna rozważania Ghana akty zawierzenia Akra Matka Łaski Bożej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W