Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Cierpienie środkiem zbawienia

Bogdan Giemza
Wybór i opracowanie
Antologia modlitw maryjnych Jana Pawła II
ISBN: 83-60082-50-2
Zebrane w antologii modlitwy były wypowiedziane lub napisane w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Adresatem modlitw, a zarazem ich motywem przewodnim, jest Maryja. Pełnemu zrozumieniu części modlitw służy przywołanie obszerniejszych tekstów. To pierwsze tego typu opracowanie w Polsce.

AKTY ZAWIERZENIA
PAŃSTW, NARODÓW, KONTYNETÓW

Z Janem Pawłem II jakby zrosło się określenie „Papież-Pielgrzym”. Podczas licznych pielgrzymek do najdalszych zakątków świata bardzo często dokonywał aktów zawierzenia Maryi posz­czególnych państw, narodów czy kontynentów.

DZIĘKUJĘ CI, MATKO,
ZA TWOJĄ OBECNOŚĆ W TYM KRAJU

Waszyngton (USA), 7 października 1979

Świątynia ta przemawia do nas głosem całej Ameryki, głosem wszystkich synów i córek Ameryki, którzy przybyli tutaj z wielu krajów Starego Świata. Przybywając do tego kraju przynieśli z sobą, w swoim sercu, tę samą miłość ku Matce Bożej, którą pielęgnowali w swoich miejscach rodzinnych i którą otrzymali od swoich przodków. Ci ludzie, różniący się pod względem języka i tradycji historycznych swoich krajów, zgromadzili się wokół serca Matki, wspólnej im wszystkim. Podczas gdy dzięki swojej wierze w Chrystusa uświadamiali sobie, że są Ludem Bożym, to ta świadomość stała się głębsza dzięki obecności Matki w dziele Chrystusa i Kościoła.

Dzisiaj, dziękując Ci, Matko, za Twoją obecność wśród mężczyzn i kobiet tego kraju, za obecność, która przetrwała dwieście lat, która nadała nowy wymiar ich życiu społecznemu i obywatelskiemu w Stanach Zjednoczonych, powierzam ich wszystkich Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Z wdzięcznością i z radością wspominam, że zostałaś wybrana na Patronkę Stanów Zjednoczonych, jako Niepokalanie Poczęta, od dnia szóstego Synodu w Baltimore w 1846 roku.

Polecam Ci, Matko Chrystusowa, i powierzam Ci Kościół Katolicki: biskupów, kapłanów, diakonów, poszczególnych zakonników i instytuty zakonne, seminarzystów, ­powołania i apostolstwo świeckich we wszystkich jego przejawach.

W szczególny sposób powierzam Ci pomyślność rodzin tego kraju, niewinność dzieci, przyszłość młodzieży, powołanie poszczególnych mężczyzn i kobiet. Proszę Cię, abyś wszystkim kobietom w Stanach Zjednoczonych przekazała głęboki udział w radości, której doznałaś w kontakcie z Jezusem Chrystusem, Twoim Synem. Proszę Cię, abyś zachowała je wolne od grzechu i zła, w tej wolności, której doświadczyłaś w jedyny sposób od chwili najwyższego wyzwolenia, Twego Niepokalanego ­Poczęcia.

Powierzam Ci wielką pracę ekumeniczną tutaj, w tym kraju, w którym ci, którzy wyznają Chrystusa, należą do różnych Kościołów i wspólnot. Czynię to, aby wypełniły się słowa modlitwy Chrystusa: „Aby byli jedno”. Powierzam Ci sumienia mężczyzn i kobiet i głos opinii publicznej, aby nigdy nie sprzeciwiały się prawu Bożemu, lecz ceniły je jako źródło prawdy i dobra.

A do tego wszystkiego, Matko, dodaję wielką sprawę sprawiedliwości i pokoju w dzisiejszym świecie, aby moc i energia miłości zdołała przeważyć nienawiść i zniszczenie, aby dzieci światła nigdy nie utraciły swojego zainteresowania pomyślnością całej rodziny ­ludzkiej.

Matko, polecam Ci i powierzam Ci to wszystko, co służy postępowi na ziemi, i proszę Cię, aby ten postęp nie był jednostronny, ale by stwarzał warunki dla pełnego wzrostu duchowego jednostek, rodzin, wspólnot i narodów. Powierzam Ci ubogich, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych, ludzi starych i umierających. Proszę Cię o pojednanie tych, którzy są w grzechu, o uzdrowienie tych, którzy cierpią, i o podniesienie na duchu tych, którzy utracili nadzieję i radość. Tym, którzy walczą ze zwątpieniem, ukaż światło Chrystusa Twojego Syna.

Biskupi Kościoła w Stanach Zjednoczonych wybrali tajemnicę Twego Niepokalanego Poczęcia, by patronowała ludowi Bożemu w tym kraju. Niech nadzieja zawarta w tej tajemnicy przezwycięża grzech i niech staje się udziałem wszystkich synów i córek Ameryki, a także całej rodziny ludzkiej. W okresie kiedy walka między dobrem i złem, między księciem ciemności a Ojcem światła i miłości ewangelicznej staje się coraz bardziej ostra, niech światło Twego Niepokalanego Poczęcia wskaże wszystkim drogę łaski i zbawienia. Amen.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II Stany Zjednoczone Waszyngton modlitwy pobożność maryjna USA rozważania akty zawierzenia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W