Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


DROGA KRZYŻOWA

pisana życiem

Irena Jezierska FMA

ISBN: 978-83-7505-518-4

wyd.: WAM 2010




Stacja I

Jezus na śmierć skazany

Osoba 1

Poprzez ludzką niesprawiedliwość działa odwieczna miłość. Chrystus, Bóg-Człowiek ukazuje drogę ludzkiego cierpienia, drogę, którą przeszedł sam, od dzieciństwa do niesprawiedliwego wyroku śmierci.

Osoba 2

Do przyjęcia ofiary potrzebne są ugięte kolana — zatopienie się w rozmowie z Bogiem w ciszy własnego serca. Jezus dał nam przykład, co zaowocowało słowami:
„Ojcze mój, jeśli to możliwe
niech Mnie ominie ten kielich;
Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.
(Mt 26, 39)

Osoba 1

W obliczu krzyża nie ugnie kolan ten, kto w życiu się nie modli. Jan Paweł II wołał: „...nie lękajcie się ofiarować swego czasu Chrystusowi! Czas ofiarowany Chrystusowi nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboki, ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”. (Z listu apostolskiego Dies Domini, 1998 r.) Gdy wszyscy zawiodą, zostają jeszcze ugięte kolana przed Tym, który zawsze jest i czeka na nasz głos.

Osoba 2

Niesprawiedliwy wyrok Piłata wpisuje się w tajemnicę ofiary Syna Bożego. Ile jest takich wyroków w ludzkiej historii? I dziś, w dwudziestym pierwszym wieku, często zapadają wyroki śmierci!

Osoba 1

Przy tej stacji odprawmy sąd nad sobą i odpowiedzmy na pytania Chrystusa:
Czy umiem stanąć w obronie tych, którzy są niesprawiedliwie osądzani?
Czy jestem obrońcą dla skazywanych na śmierć, szczególnie tych, którzy nie mogą się bronić, bo nie mają głosu?
Czy nie jestem obojętny(a) na krzyk bólu dzieciństwa wzgardzonego w swej godności?
Wszystkie swoje odpowiedzi złóżmy w bogatym w miłosierdzie Sercu Bożego Syna i prośmy, wołając:
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Umacniaj nas,
abyśmy nie skazywali Ciebie ponownie
na śmierć swoimi grzechami!
Abyśmy z Twojej śmierci czerpali
nowe życie! Amen.

opr. aw/aw



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Wielki Post droga krzyżowa Triduum paschalne rozważania medytacje stacje drogi krzyżowej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W