Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Józef Augustyn SJ

KOCHAJ MNIE TATO!

Medytacje o ojcostwie

ISBN: 978-83-7767-961-6
wyd.: Wydawnictwo WAM 2013

Spis wybranych fragmentów
Ojcowskie budowanie więzi z dziećmi
Rodzicielstwo odbiciem ojcostwa Boga
Świadome rodzicielstwo
Budowanie ojcowskiej więzi od chwili narodzin dziecka
Czas i uwaga poświęcone dzieciom
Dzielenie się osobistym doświadczeniem


BUDOWANIE OJCOWSKIEJ WIĘZI OD CHWILI NARODZIN DZIECKA

W pierwszych miesi ącach swego życia dziecko szuka najpierw matki: jej bliskości, ciepła, pokarmu.

W okresie niemowl ęcym jest ono jeszcze mało świadome istnienia taty.

Właśnie dlatego ojciec winien szukać więzi z dzieckiem jako pierwszy.

To matka zaprasza ojca do budowania relacji z dzieckiem, gdy jest ono jeszcze w jej łonie.

Gdy wzajemne relacje pomiędzy mężem i żoną naznaczone są miłością i zaufaniem, udział ojca w pielęgnacji niemowlęcia, w jego wychowaniu i trosce o nie jest oczywisty. To przecież jest jego syn, jego córka.

Gdy natomiast relacje między małżonkami s ą zakłócone, konfliktowe, problemem staje się także budowanie więzi ojca z dzieckiem.

Między rodzicami dochodzi wówczas niekiedy do swoistej walki i rywalizacji o przywiązanie i uczucia dziecka.

Ważnym zadaniem ojca jest budowanie silnej więzi z dzieckiem od chwili jego narodzin.

„Jest prawdą, że wszystkie dzieci biegną najpierw do swojej matki. Ale ja biegnę w stronę mojego dziecka. I to właśnie jest ojcostwo” — mówi jeden z ojców.

Wielu młodych tatusiów, zajętych karierą zawodową, pracą, nie docenia swojej wzniosłej ojcowskiej roli.

Wielu z nich odsuwa się od dziecka, pozostawiając całą pielęgnację, opiekę i wychowanie matce. Często nie czują się przygotowani do pełnienia ojcowskiej roli.

Ojcowie winni towarzyszyć swoim synom, córkom w ich niemowlęcym okresie, by mogli usłyszeć jako pierwsi słowo „tata”, skierowane bezpośrednio do nich.

Choć niemowlę najpierw lgnie do matki, to jednak szybko ogląda się także za ojcem.

Gdy ojciec oddala się od swego dziecka, ono — dorastając — podejmuje nieraz wręcz tytaniczny wysiłek, by zbliżyć się do niego.

Obok twarzy mamy dzieci pragną zobaczyć twarz ojca.

Więzi zbudowane z dzieckiem w okresie niemowlęcym pomagają ojcu w jego późniejszych relacjach z dzieckiem, już znacznie głębszych i bardziej świadomych.

Przyjście na świat pierwszego dziecka jest dla mężczyzny wielkim zaproszeniem do szukania pełniejszej dojrzałości, samodzielności, ofiarności, równowagi.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świadomość doświadczenie ojcostwo rodzicielstwo wzór świadome rodzicielstwo ojcowska więź czas dla dziecka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W