Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


INGRES BP. KAZIMIERZA GURDY DO KATEDRY SIEDLECKIEJ

Bądź pośród nas znakiem Pana!

Procesją do katedry pw. Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczął się 24 maja ingres bp. Kazimierza Gurdy. Z nowym biskupem siedleckim uroczystą Eucharystię koncelebrowało 15 biskupów i ponad 200 prezbiterów.

Pasterza Kościoła siedleckiego przywitał proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, który podał mu do ucałowania krzyż. Następnie bp Gurda uczynił znak krzyża pobłogosławioną wodą oraz pokropił nią wiernych, po czym przekroczył próg katedry jako nowy biskup siedlecki. Słowa powitania do bp. K. Gurdy skierował dotychczasowy administrator apostolski bp Piotr Sawczuk, przypominając m.in. związki diecezji kieleckiej, w której bp Gurda pełnił posługę biskupa pomocniczego, z diecezją siedlecką. - Ekscelencjo! Dostojny Księże Biskupie Kazimierzu, trzeba nam twego pasterskiego słowa, które będzie budziło nadzieję i pokazywało drogę, trzeba nam pasterskiego serca, które będzie przełamywało zobojętnienie, trzeba Twojej sakramentalnej posługi, która za każdym razem sięga do źródeł zbawienia. Otaczamy Cię naszą modlitwą i oddajemy się pod Twoje zwierzchnictwo. Bądź pośród nas znakiem Pana! - powiedział bp P. Sawczuk.

„Abyś służył wspólnocie, obdarzał lud dobrocią i łagodnością”

Nuncjusz apostolski w Polsce abp C. Migliore odczytał pismo papieża Franciszka o mianowaniu bp. K. Gurdy ordynariuszem diecezji siedleckiej. „Usilnie zachęcamy wszystkich, aby stale okazywali Ci szacunek, posłuszeństwo, stosowną współpracę oraz miłość. Wreszcie bratersko Cię zachęcamy, Czcigodny Bracie, abyś, zawsze ufając Jezusowi, przez wstawiennictwo Błogosławionej Bogarodzicy Dziewicy Maryi i świętego Jana Pawła II, z wielkim oddaniem służył powierzonej Tobie wspólnocie, zwłaszcza kapłanom, młodzieży i chorym, a także abyś w nauczaniu dotyczącym obyczajów obdarzał lud dobrocią i łagodnością” - napisał Ojciec Święty. Nuncjusz apostolski przekazał bp. Kazimierzowi ten dokument oraz pastorał, który jest znakiem władzy pasterskiej.

Homagium - czyli wyrazy szacunku i posłuszeństwa - złożyli nowemu biskupowi siedleckiemu przedstawiciele diecezji. Do swojego pasterza podeszli kolejno: bp P. Sawczuk, ks. prałat Kazimierz Niemirka, ks. kan. Tomasz Czarnocki, ks. Jan Babik, przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego na czele z rektorem ks. prałatem Mieczysławem Głowackim, reprezentanci pięciu kapituł istniejących w diecezji, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Wszystkie te symboliczne znaki przejęcia diecezji prowadziły do Mszy św. pod przewodnictwem bp. K. Gurdy.

„Maryjo, Twojej trosce zawierzam moje posługiwanie i siedlecki Kościół

W homilii ksiądz biskup podkreślił, że pragnie trwać wraz ze wszystkimi diecezjanami w niezłomnej wierze Maryi.

- Dzisiejszy sobotni dzień poświęcony jest w liturgii wspomnieniu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Liturgia przywołuje i urzeczywistnia Jej obecność, Jej bliskość i Jej wspomagającą opiekę dla wszystkich wiernych, dla tych, którzy stanowią wspólnotę Kościoła. W obecności Maryi i pod Jej matczyną, wspierającą opieką rozpoczynam moją biskupią posługę w Kościele siedleckim i Jej opiece ten Kościół zawierzam - nauczał bp K. Gurda. - Liczę na to, że ta maryjna postawa gotowości pełnienia woli Boga w swym życiu będzie charakteryzować prezbiterium Kościoła siedleckiego, wszystkie osoby życia konsekrowanego, osoby należące do wspólnot i ruchów kościelnych i nasze rodziny - zaznaczył, odwołując się do zawierzenia Maryi potwierdzonego przez sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. - Pragnę z całym prezbiterium Kościoła siedleckiego, z kapłanami steranymi pracą, z chorymi i cierpiącymi, z kapłanami ciężko pracującymi na różnych odcinkach diecezjalnej posługi pełnić pasterską posługę. Nie zapominam o tych, którzy jako diakoni czy alumni przygotowują się do kapłaństwa. Niech umiłowanie kapłaństwa jednoczy nas i uodparnia na ciągłe napaści i zakusy wrogich sił. W naszym posługiwaniu stawiajmy na pierwszym miejscu Boga. Bo tylko wtedy, kiedy służy się Bogu, służy się jednocześnie człowiekowi. Tylko służąc Bogu jako biskup, prezbiter, diakon, jestem zdolny budować jedność wspólnoty, do której należę. A tą wspólnotą jest nasz siedlecki Kościół - podkreślał.

- Pragnąłbym, by ruchy, stowarzyszenia i grupy modlitewne naśladowały Maryję w Jej wierności wspólnocie apostołów i uczniów. Maryja po Wniebowstąpieniu Jezusa trwała w wraz z apostołami i uczniami na modlitwie w wieczerniku w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Przyjęła Go wraz z całą pierwszą wspólnotą Kościoła. Duch Święty został dany Kościołowi, aby prowadził Go do coraz głębszego poznania Jezusa Chrystusa, do coraz lepszego zrozumienia Bożego słowa zapisanego w Starym i Nowym Testamencie, i aby tworzył z uczniów wspólnotę. Niech ruchy, stowarzyszenia i grupy modlitewne powstałe z inspiracji tegoż Ducha, skupiające dzieci, młodzież i małżeństwa, odkrywając wielką wartość życia w bliskości z Jezusem i w jedności ze wspólnotą Kościoła, będą zaczynem nowej ewangelizacji; niech będą zaczynem duchowej świeżości i prawdziwej odnowy Kościoła. Bardzo pragnę, by duchowością maryjną były przepełnione rodziny naszej diecezji. By miłość i wierność Bogu na wzór Maryi i św. Józefa przepełniały serca żon i mężów, matek i ojców. Niech macierzyństwo i ojcostwo w dalszym ciągu będą pierwszym i najważniejszym powołaniem małżonków. Oby troska Maryi i Józefa o Jezusa mieszkającego z nimi w nazaretańskim domu uwrażliwiała naszych rodziców, ojców i matki, na wychowanie swych dzieci. By potrafili docenić wartość chrześcijańskiego wychowania; by byli przekonani o jego niezaprzeczalnej wartości i nowoczesności; by nie ulegli pokusie pozostawienia swych ochrzczonych dzieci na zagubienie się w labiryncie współczesnych ideologii, które odrzuciły prawdę o człowieku. Przekaz wiary w Jezusa, miłość do wspólnoty Kościoła w sposób najbardziej wiarygodny może być dokonany tylko w rodzinie, przede wszystkim przez ojca i mamę - mówił bp Gurda.

- Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, Tobie, Twojej trosce, zawierzam dzisiaj siebie, moje posługiwanie i siedlecki Kościół. Wszystkich, którzy do Niego należą, wszystkich kapłanów, kleryków, osoby życia konsekrowanego, osoby starsze i chore, rodziców dzieci i młodzież. Tobie zawierzam naszą przyszłość. W Tobie pokładam nadzieję i jestem pewny, że Twojej opieki, Twojego wstawiennictwa się nie zawiedziemy - zakończył ksiądz biskup.

„Wszyscy widzimy w Tobie ojca i pasterza”

Na zakończenie Mszy św. serdeczne życzenia przekazali nowemu biskupowi siedleckiemu abp S. Budzik, ks. prałat M. Głowacki, a także przedstawiciele osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Rektor WSD powiedział: - W tym historycznym i pięknym dniu pozdrawia Cię, Ekscelencjo, nasz Księże Biskupie - nie złośliwy i uparty kler siedlecki - to nieprawdziwa i krzywdząca opinia - ale wszyscy zwyczajni podlascy księża, którzy wyrośli z wiary ojców - męczenników z Pratulina i z miłości do Matki Boskiej tej z Kodnia, Leśnej Podlaskiej i innych sanktuariów maryjnych rozsianych po ziemi podlaskiej. To dobrzy i gorliwi księża, świątobliwe siostry zakonne, które pozdrawiają Cię i otaczają sercem, cieszą się klerycy naszego Wyższego Seminarium Duchownego, którzy już zdążyli poznać Cię, Ekscelencjo, jako życzliwego i bliskiego człowieka. Wszyscy widzimy w Tobie ojca i pasterza - zaznaczył ks. M. Głowacki. - Cieszymy się jako duchowieństwo, ponieważ przebyłeś w swoim kapłańskim życiu podobną drogę, do drogi każdego z nas jako wikariusz, proboszcz, a dopiero potem jako rektor seminarium, znasz więc potrzeby i trudy kapłańskiego życia, a teraz jeszcze bliżej, z racji stanowiska w Episkopacie, życie i potrzeby sióstr i braci życia konsekrowanego. Otwieramy nasze serca, kościoły, plebanie i domy zakonne, i mówimy dziś, że nie chcemy być tylko prezbiterami, którzy będą odpowiednio wykonywać przepisy liturgiczne, ale chcemy być wraz z naszym Biskupem księżmi-duszpasterzami, którzy za przykładem i nauką biskupa, łączącego nas z papieżem, będą prowadzić ludzi po drogach zbawienia. Prosimy dziś, pomni na to - jak mówił św. Jan Paweł II - że człowiek jest wielki, „nie przez to co ma, nie przez to kim jest, ale przez to czym dzieli się z innymi”: dziel się z nami, nasz Pasterzu, wiarą i miłością do Boga, umiłowaniem wiernych, umiłowaniem księży i sióstr zakonnych. W ten dzień ingresu prosimy Matkę Boską Wspomożenie wiernych - aby wspomagała Pasterza i oddaną mu wspólnotę diecezjalną - witamy w domu, który od dziś jest naszym wspólnym domem - Twoim, drogi Księże Biskupie, i naszym - zakończył ksiądz prałat.

We wspólnocie Kościoła siedleckiego

Na ingres bp. K. Gurdy do Siedlec przybyli m.in.: abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp nominat Wojciech Polak - prymas Polski, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, arcybiskup senior archidiecezji białostockiej Stanisław Szymecki, biskup kielecki Kazimierz Ryczan, biskup radomski Henryk Tomasik, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskup nominat drohiczyński Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Józef Górzyński, biskup pomocniczy diecezji odesko-symferopolskiej Jacek Pyl, ks. prałat Jerzy Gołębiewski - delegat abp. Henryka Hosera, ks. prałat Bogdan Sewerynik - pracownik Kongregacji ds. Biskupów, ks. prałat Albert Warso - pracownik Kongregacji Nauki Wiary, ks. infułat Karol Łapiński - pracownik Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, ks. prałat Marian Subocz - dyrektor Caritas Polska. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele wyższych uczelni, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz Collegium Mazovia w Siedlcach. Obecni byli posłowie, senatorzy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, delegacje z diecezji kieleckiej, osoby życia konsekrowanego oraz licznie zgromadzeni wierni świeccy.

Śpiewy podczas liturgii animował Chór Katedralny oraz Schola Gaudete, asystę przygotowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

Po uroczystym błogosławieństwie uczestnicy liturgii otrzymali pamiątkowe obrazki z błogosławieństwem pasterza Kościoła siedleckiego, a zaproszeni goście udali się na agapę do WSD w Nowym Opolu.

KS. MATEUSZ CZUBAK (opr. ML)
Echo Katolickie 22/2014opr. ab/abEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: diecezja Siedlce ingres wspomożycielka wiernych Celestino Migliore katedra siedlecka homagium biskup Kazimierz Gurda 24 maja 2014 Eugeniusz Filipiuk
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W