Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


POCZĄTEK WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU ŚWIĘTEGO 2000

 

Słowo "Jubileusz" oznacza radość. Radość, która ogarnia serce człowieka płynie z faktu, że zbawienie jest naszym udziałem. Zostaliśmy odkupieni przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Narodzenie Chrystusa oznacza dla nas nadejście pełni czasu i dlatego każdy może powiedzieć, że jest współczesny Chrystusowi żyjącemu "wczoraj, dziś i na wieki".

Nie jest to jednak jedynie radość wewnętrzna, bo zbawienie jest słyszalne, widzialne, dotykalne. Św. Jan pisze w pierwszym swoim liście: "To wam oznajmiamy, co słyszeliśmy własnymi uszami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce". (1J 1,1). Przejawy tej radości są więc również zewnętrzne i w nich odnajduje się Kościół chcąc pogłębić wiarę w Chrystusa, aby żyć nowym życiem, którym nas obdarzył.

Po trzyletnim przygotowaniu Ojciec Święty rozpoczął 24 grudnia 1999 r. obchody Roku Świętego w bazylice św. Piotra w Rzymie, najpierw otwierając Drzwi Święte, a następnie celebrując Mszę św. o północy. W jedności z inauguracją w Watykanie, został zapoczątkowany Rok Święty w Betlejem i w pięciu tysiącach katedr, sanktuariów i bazylik na pięciu kontynentach. Przed udzieleniem w uroczystość Bożego Narodzenia Błogosławieństwa "Urbi et Orbi", Jan Paweł II przekazał całemu światu posłanie związane z Rokiem Świętym:

"W tym roku jeszcze jeden motyw sprawia,
że ten dzień łaski jest szczególnie święty:
początek Wielkiego Jubileuszu.
Tej nocy, przed Mszą świętą
otworzyłem Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej.
Jest to akt symboliczny,
rozpoczynający Rok Jubileuszowy,
gest ukazujący w szczególnie wyrazistym świetle
prawdę zawartą już w tajemnicy Bożego Narodzenia:
Jezus, narodzony z Maryi w betlejemskim ubóstwie,
On, odwieczny Syn, darowany nam przez Ojca,
jest, dla nas i dla wszystkich, Bramą"
Bramą naszego zbawienia,
Bramą życia,
Bramą pokoju"
Oto orędzie Bożego Narodzenia
i prawda ogłoszona przez Wielki Jubileusz. (...)
Chryste, Synu Matki zawsze Dziewicy,
Światłości i nadziejo tych, którzy Cię szukają,
chociaż Cię nie znają,
oraz tych, którzy znając Cię już,
szukają Cię jeszcze usilniej.
Chryste, Ty jesteś Bramą	
Przez Ciebie,
w mocy ducha Świętego,
pragniemy wejść w trzecie tysiąclecie.
Ty, o Chryste,
jesteś "wczoraj i dziś, ten sam także na wieki"
(por. Hbr 13,8)

Z rokiem Jubileuszowym związany jest znak Drzwi Świętych. Wyrażają one symbolikę przejścia ze stanu grzechu do stanu łaski. Każdy chrześcijanin jest powołany do życia w łasce. Jest tylko jedna brama, która pozwala wejść do życia w komunii z Bogiem: jest nią Jezus. Przekroczyć Drzwi Święte znaczy wyznać, że Jezus Chrystus i tylko On jest Panem, to znaczy otworzyć drzwi swego serca, swego życia dla Chrystusa. Można bowiem słuchać słów Chrystusa i pozostawać głuchym i zbuntowanym na ich brzmienie.

Ojciec Święty otworzył osobiście Drzwi Święte we wszystkich czterech Bazylikach Patriarchalnych w Rzymie. Przechodzą przez nie pielgrzymi z całego świata by zyskać łaski płynące z odpustu jubileuszowego. Kalendarz Roku Świętego przewiduje Jubileuszowe obchody dla różnych grup społecznych, zawodowych i narodowych, które przybywają do Wiecznego Miasta by wspólnie z Piotrem naszych czasów wyznać i pogłębić swoją wiarę w Chrystusa Jedynego Pana i Zbawiciela.

2 stycznia miał miejsce Jubileusz Dzieci, który zgromadził na Placu św. Piotra ponad 50.000 dzieci z całego świata.

18 stycznia nastąpiło otwarcie Drzwi Świętych w bazylice św. Pawła za Murami. Wydarzenie to zainicjowało równocześnie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i zgromadziło przedstawicieli 22 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Razem z Ojcem Świętym Drzwi Święte otworzyli: prawosławny metropolita Atanazy oraz prymas Kościoła Anglikańskiego arcybiskup Canterbury George Carey.

20 stycznia, we wspomnienie św. Sebastiana, patrona policji odbył się Krajowy Jubileusz Policji Miejskiej we Włoszech. Przybyło 8000 policjantów wraz z kapelanami i rodzinami.

2 lutego świętowano Jubileusz Życia Konsekrowanego. Uczestniczyło w nim około 40.000 osób konsekrowanych z całego świata. W procesji z darami podczas Mszy św. złożono na ręce Ojca Świętego znaczną sumę pieniędzy zebranych przez zgromadzenia zakonne i instytuty świeckie z całego świata z przeznaczeniem dla najuboższych.

Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia, który miał miejsce 11 lutego, we wspopmnienie Matki Bożej z Lourdes, zgromadził w Rzymie ponad 20.000 chorych, którym towarzyszyli opiekunowie, lekarze i pielęgniarki. W czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej w ramach Jubileuszu Chorych i Pracowników Służby Zdrowia, podczas której sam Papież oraz inni kapłani w sektorach udzielili sakramentu chorych, Ojciec Święty pozdrowił osoby przybyłe z Polski:

"Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, w szczególności chorych i cierpiących, a także ich opiekunów oraz duszpasterzy. Przez wasze cierpienia stajecie się w szczególny sposób bliscy Chrystusowi. Niech waszą siłą w bólu i cierpieniu będzie zawsze On, Chrystus, który przez swoją mękę i śmierć na krzyżu świat odkupić raczył. Bracia i siostry cierpiący, jesteśmy waszymi dłużnikami. Kościół jest waszym dłużnikiem i Papież również "Módlcie się za nas."


opr. ab/abWszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kroniki Rzymskie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: jubileusz łaska Wielki Jubileusz Rok Święty drzwi święte Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W