Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka

Małgorzata Muszańska

Encyklika „Laudato Si” zasługuje na więcej niż tydzień w mediach

Konferencja „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka - encyklika Laudato Si” zorganizowana przez Konferencję Episkopatu Polski, Fundację Opoka oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów "Nostra Res" zorganizowana 26 kwietnia to pierwsze tego typu przedsięwzięcie.

W sali Plenarnej KEP, gdzie zwykle obradują biskupi, tym razem spotkali się przedstawiciele instytucji naukowych, ministrowie, prezesi spółek energetycznych i izb gospodarczych oraz ludzie Kościoła, aby podzielić się refleksjami na temat encykliki oraz zastanowić się, jak przełożyć jej podstawowe idee na konkretne działania.

Człowiek jest częścią środowiska

Motywem, który bardzo często przewijał się w wypowiedziach prelegentów było zwrócenie uwagi na fakt, że środowisko to nie tylko świat stworzony (ziemia, rośliny, zwierzęta), ale jego istotną częścią jest człowiek, któremu świat został powierzony. Chroniąc środowisko człowiek chroni samego siebie, a jednocześnie chroniąc określone gatunki roślin czy zwierząt nie można zapominać o człowieku. Pominięcie któregokolwiek elementu z triady z Bóg –człowiek – świat zaburza delikatną równowagę i prowadzi do negatywnych konsekwencji.

Edukacja

Ważnym wątkiem, który poruszył m.in. prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej jest nowoczesna edukacja na jak najwyższym poziomie - zakorzeniona w Dekalogu, w etyce.

– Zatrzymać rozwoju technologii się nie da. Ale to, co możemy, a nawet musimy zrobić, to postawić sobie bariery nie tyle rozwoju technologii, co ich wykorzystania – powiedział profesor Szmidt. – Technologie będą wykorzystywali ludzie, których wykształcimy, elity. Dlatego tak ważne jest nieco inne kształcenie w relacji mistrz – uczeń, które ma swój początek w starożytności. Jezus też był w takiej relacji ze swoimi uczniami – dodał profesor.

Rektor Politechniki Warszawskiej wyjaśniał, że władze uczelni technicznych starają się wprowadzać wykłady z pogranicza socjologii, etyki. – Fakultatywny wykład z etyki zwykle rozpoczyna 40-osobowa grupa studentów, z których zostaje pięciu, którzy są „zainfekowani” tą tematyką, drażą, dopytują, gdzie można znaleźć encyklikę czy inne wartościowe teksty – kontynuował. – Wystarczy pięciu na rok, nie musi być więcej, jeśli oni będą się konsekwentnie rozwijać, jeśli będą tworzyć elity, o których wcześniej wspominałem, to będzie sukces – skonkludował profesor.

Ludzie nie znają encykliki

W dyskusji, która miała miejsce po referatach, Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej wspomniał, że przygotowując się do konferencji zapytał swoich znajomych zarówno ze środowiska biznesowego, jak i spoza niego (grono 20– 30 osób) o opinię na temat encykliki „Laudato Si” autorstwa papieża Franciszka. W zdecydowanej większości ludzie nie mieli pojęcia, czego dotyczy ta encyklika. – Encyklika zasługuje na coś więcej niż tydzień istnienia w mediach – powiedział Kawczyński. To jest zadanie dla hierarchii kościelnej, ale także dla nas wszystkich tu obecnych, żeby przypomnieć przesłanie tej encykliki, przenieść ją na poziom parafii, gdzie my, jako biznesmeni się najczęściej pojawiamy.

Biskup Artur Miziński podsumowując konferencję wyraził nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie w tym gronie. – Chciałabym, żeby kolejna konferencja poświęcona była społecznej odpowiedzialności biznesu – dodał biskup Miziński.

opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Opoka ekologia konferencja Konferencja Episkopatu Polski energetyka KEP Laudato si' owoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papież nauczanie papieża Franciszka Nostra Res
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W