Anamnesis Nr 11

Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - spis treści i plik *.pdf

Ojciec Święty Jan Paweł II (w dniu 13 czerwca 1994 roku) przypomniał: "Centrum życia Kościoła stanowi nieodmiennie liturgia". Mamy więc odnowić Kościół przez pogłębienie świadomości uczestnictwa w liturgii i kontynuować ruch odnowy liturgicznej.

Temu celowi służy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Praktycznym zaś narzędziem w realizacji tego zamiaru jest biuletyn "Hoc Facite" (od drugiego numeru pod nazwą "Anamnesis").

Numery archiwalne biuletynu Anamnesis, wydawanego od października 1994 roku, dostępne są wyłącznie w formacie .pdf


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI: MISTERIUM KOŚCIOŁA W OKRESIE NIEDZIEL ZWYKŁYCH

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej – przeniesione z dnia 17 lipca na dzień 8 czerwca

List z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

List z Sekretariatu Prymasa Polski

Instrukcja w sprawie stosowania przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (wyjątki). Kongregacja dla Kościołów Wschodnich

Wprowadzenie

Rozdział VII: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Instrukcja Kongregacji Obrzędów Eucharisticum Mysterium (cdn.)

II. FORMACJA LITURGICZNA

Abp Geraldo Majella Agnelo. Formowanie do mystagogii

Uwagi dotyczące wizyt Biskupów „ad Limina” w zakresie liturgii (z kroniki prac sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w roku 1996, cd.)

Sakrament święceń

Lambert Beauduin OSB. Chrzest i Eucharystia

III. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE

Wskazania duszpasterskie dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Warszawskiej

Ks. Piotr Kulbacki – Msza święta w centrum życia i formacji chrześcijańskiej w świadomości młodzieży wielkomiejskiej

IV. PROGRAMY HOMILETYCZNE? ROK LITURGICZNY!

Alexandre Olivar – Przedmiot homiletyki patrystycznej

Bp Wacław Świerzawski – Kaznodzieja jako mystagog

V. LITURGIA PRZED JUBILEUSZEM 2000

Formularze mszalne na pierwszy rok bezpośrednich przygotowań do Jubileuszu 2000 - Komisja Liturgiczna Centralnego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku Świętego 2000

VI. PRZEKŁADY TEKSTÓW I INFORMACJE WYDAWNICZE

Instrukcja o tłumaczeniu tekstów liturgicznych – Rada ds. realizacji Konstytucji o liturgii

Przegląd publikacji liturgicznych

VII. AKTUALNE WYDARZENIA I PROBLEMY

Bp Wacław Świerzawski – Św. Wojciech i św. Jadwiga – drogowskazy w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa

Ks. Konstanty Michalski CM – Kazania o sakramentach świętych (wyjątki)

S. Danuta Fortuna CHR – „Wierność Chrystusowi i obecność w świecie”. Półwiecze istnienia instytutów świeckich (1947-1997)

S. Violetta Reder CHR – „Ofiara żywa, święta, Bogu przyjemna” (Rz 12,1). Ze św. Teresą z Lisieux na drogach kapłaństwa powszechnego

VIII. INFORMACJE

Sztuka w służbie liturgii (misterium Chrystusa w ekspresji symbolicznej) – Sympozjum Komisji Kultu Bożego Episkopatu Polski. Program

 

Anamnesis Nr 11 - plik w formacie .pdf

 

opr. ab/wz

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama