Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2000

Intencje ogólne oraz misyjne Apostolstwa Modlitwy na rok 2000

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby wzrastała komunia i wzajemny szacunek między chrześcijanami wszystkich narodowości i kultur.
 • Intencja misyjna: Aby Międzynarodowy Rok Kultury Pokoju, czerpiąc inspirację z chrześcijańskiej tajemnicy Bożego Narodzenia, stał się źródłem prawdziwego i trwałego pokoju dla całej ludzkości.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijańskie wspólnoty były właściwym i sprzyjającym środowiskiem dla wszystkich powołań do szczególnej konsekracji.
 • Intencja misyjna: Aby pielgrzymi, którzy będą nawiedzali Rzym, Jerozolimę i inne ośrodki chrześcijańskiej duchowości, stawali się głosicielami Ewangelii nadziei wśród ludzi naszych czasów.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby Rok Święty, czas sprzyjający skrusze i przebaczeniu, wzbudził w każdym wierzącym głębokie i trwałe nawrócenie.
 • Intencja misyjna: Aby Maryja, dziewicza Matka Zbawiciela, opiekowała się misjonarzami i wspierała ich w trudach apostolskich.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby uchodźcy, wypędzeni i imigranci mogli doświadczyć dobroci Boga, Ojca wszystkich ludzi, dzięki ofiarności i gościnności chrześcijan.
 • Intencja misyjna: Aby ludy Afryki, nękane przez konflikty i bratobójcze wojny, znalazły w Ewangelii moc, która położy kres zemście i przemocy, otwierając serca na przebaczenie i pojednanie.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby Maryja, Matka Boża, była wzorem wierności i ofiarności w naśladowaniu Chrystusa.
 • Intencja misyjna: Aby z jubileuszowego «wspomnienia» nowych męczenników zrodziła się w Kościele nowa wiosna misyjna.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby Jezus Chrystus, którego wielbimy i adorujemy w sakramencie Eucharystii, był chlebem życia coraz powszechniej przyjmowanym i rozdzielanym dla zbawienia świata.
 • Intencja misyjna: Aby autentyczny duch apostolski i katolicki ożywiał zawsze kapłanów, zakonników, zakonnice i wiernych świeckich w Chinach.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby wyznawcy różnych religii uczyli się okazywać sobie wzajemny szacunek i wspólnie umacniali sprawiedliwość i pokój na świecie.
 • Intencja misyjna: Aby ludzie doświadczeni chorobą i samotnością umieli ofiarować swoje cierpienie, w jedności z Chrystusem, za nawrócenie świata.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby młodzi chrześcijanie na całym świecie wspólnie dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie, odwiecznym Synu Bożym, który przyszedł, aby zamieszkać wśród nas.
 • Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne w Oceanii, ożywione duchem misyjnym, włączały się ofiarnie w dzieło szerzenia Królestwa Bożego.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby naukowcy i wszyscy członkowie środowisk akademickich poszukując prawdy znajdowali drogę do Ojca niebieskiego.
 • Intencja misyjna: Aby w relacjach między chrześcijanami a muzułmanami panowało zawsze wzajemne zrozumienie i tolerancja.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby młodzi małżonkowie znajdowali oparcie w świadectwie i pomocy rodziców oraz innych rodzin.
 • Intencja misyjna: Aby powszechna współodpowiedzialność biskupów stawała się źródłem licznych form współpracy misyjnej między Kościołami partykularnymi.

Listopad

 • Intencja ogólna: Aby ludzie odpowiedzialni za sprawy polityczne i gospodarcze czuli się zobowiązani działać dla wspólnego dobra, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby ubogich.
 • Intencja misyjna: Aby głębsze zrozumienie misyjnej roli zgromadzeń zakonnych przyczyniło się do wzrostu nowych i świętych powołań do życia konsekrowanego.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby obchody Jubileuszu pobudziły wszystkich ludzi dobrej woli do konsekwentnego działania na rzecz obrony i promocji życia ludzkiego.
 • Intencja misyjna: Aby godność dziecka była zawsze szanowana oraz by zniknęły wszelkie formy wyzysku dzieci.

Watykan, 31 grudnia 1998 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama