Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Jacek Siepsiak SJ

MIĘDZY DESZCZEM A RYNNĄ

Dylematy postaci biblijnych

ISBN: 978-83-7505-655-6

wyd.: WAM 2010
Spis treści
Słowo wstępne5
Postacie Starego Testamentu7
Ewa — z ciała Adama9
Kain12
Budowniczy wieży Babel15
Gdyby nie żona Abrahama18
Uśmiech Sary21
Lot w Sodomie24
Dzieci Jakuba27
Kariera Józefa30
Biedny Aaron33
Oplotkowany Mojżesz36
Jozue — wódz zastępów Pańskich39
Debora42
Jefte najemnik45
Samson i bezczelny Goliat48
Synowie Helego52
Ukojenie dla Saula55
Szalony Dawid58
Co władza zrobiła z Dawidem?62
Eliasz rozczarowany65
Matatiasz — pro publico bono68
Machabeusze — antyglobaliści71
Hiob — chory nie za karę74
Testament Koheleta78
Izajasz oczyszczony do świętości81
Daniel sprowokowany84
Jonasz doścignięty?87
Habakuk — między deszczem a rynną90
Postacie Nowego Testamentu95
Jezus czytający Słowo97
Śladami dobrego Samarytanina100
Przy stole u Zacheusza103
Świadectwo Samarytanki106
Czy kamienować cudzołożnicę?109
Ananiasz i Safira112
Pryscylla i Akwila115
Barnaba apostołem jedności119
Nawrócony faryzeusz122
Pawłowa nadzieja nieśmiertelności126
Morskie przygody Pawła130
Zródła tekstów135

Słowo wstępne

Pismo Święte towarzyszy człowiekowi wierzącemu od najwcześniejszych lat życia. Liturgia każdej Mszy świętej jest szczególnym momentem celebracji słowa Bożego. Czytania biblijne są także często przedmiotem osobistej lektury, medytacji, modlitwy. Zagłębiając się w lekturze Starego Testamentu, wkraczamy w świat historii zbawienia, poznajemy zwyczaje i tradycje Narodu Wybranego. śledzimy mające miejsce na przestrzeni wieków jego odstępstwa od Boga, ale także wielkie nawrócenia i heroizm walki o wiarę, prawo do zachowywania konkretnych zwyczajów i tradycji religijnych. Przez Nowy Testament docieramy do ewangelicznego przesłania Jezusa Chrystusa, śledzimy Jego życie, nauczanie i czynione liczne znaki. Patrzymy także na rodzący się młody Kościół, na kształtującą się w wierze i niepokojach wspólnotę chrześcijan, która zafascynowana siłą Ewangelii decyduje się iść na cały świat, by głosić Dobrą Nowinę.

Każda książka, która rozwija i komentuje biblijne wydarzenia, może być pomocą w indywidualnej modlitwie i umacnianiu naszej wiary. Dlatego z wielką radością oddajemy do rąk naszych Czytelników drugą pozycję z serii „Na szlakach Posłańca”. Tym razem są to rozważania biblijne współpracującego od kilku lat z miesięcznikiem katolickim „Posłaniec” jezuity o. Jacka Siepsiaka. Zawarte w niniejszym zbiorze jego teksty były opublikowane na łamach „Posłańca” w latach 2006-2010. Wybór artykułów zosta ł oparty na sylwetkach biblijnych postaci, które przez swoje postawy, dylematy, wybory, decyzje i czyny stały się bardzo bliskie dzisiejszemu człowiekowi. Autor szuka w nich zawsze pomostu łączącego wydarzenia biblijne z rzeczywistością naszych czasów. Nie są mu obce konkretne analogie, a bardzo barwny i oryginalny język sprawiają, że myśli te pochłania się z pasją. Książka składa się z trzydziestu ośmiu tekstów. Każdy z nich jest rozważaniem przybliżającym nam jakąś postać lub kilka postaci z Pisma świętego. Poruszamy się według chronologii biblijnej, począwszy od sylwetek pierwszych rodziców, Adama i Ewy, aż po misyjne wyprawy św. Pawła. Pierwsza część publikacji poświęcona jest osobom, których dzieje opisane są w Starym Testamencie, druga zaś w księgach Nowego Testamentu. Bohaterowie opowiadań to postacie niezwykle barwne, które szukają odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania, często błądzą, przyjmują niekonwencjonalne metody działania, ale życie i problemy, jakimi żyją, w jakiś sposób prowadzą ich zawsze do spotkania z Bogiem. Ojciec Siepsiak zastanawia się nad istotą grzechu, ogromem i złożonością ludzkich uczuć, dylematami życiowych wyborów, a także powszechnością zwykłych słabości. Bohaterowie biblijni to przecież tacy sami ludzie jak my, postawieni przez Pana Boga w konkretnym miejscu i czasie, by przez ich życie kolejne pokolenia mogły się uczyć tego, co ma człowieka prowadzić do Stwórcy, a także by byli oni przestrogą, że idąc pewnymi drogami można w życiu także pobłądzić.

Mam nadzieję, że lektura tej książki, podobnie jak miesięcznika katolickiego „Posłaniec”, będzie dla każdego, kto po nią sięgnie, wielkim duchowym ubogaceniem, a także zachętą do tego, by czytając indywidualnie Pismo Święte odnajdywać w nim osobiste odniesienia do naszego życia. Oby ten cel został spełniony.

Leszek Gęsiak SJ
redaktor naczelny „Posłańca”

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie Biblia wiara Stary Testament Nowy Testament postaci biblijne sylwetki biblijnych postaci
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W