Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Augustyn Jankowski OSB

ESCHATOLOGIA POWSZECHNA NOWEGO TESTAMENTU

ISBN: 978-83-7318-688-0

wyd.: WAM 2007
5. Quaestiones disputatae eschatologii Nowego Testamentu

Stan aktualny debat nad eschatologią Nowego Testamentu można spro wadzić do następujących zagadnień, które dotąd u specjalistów nie mają jednoznacznego rozwiązania:

  1. Bliskość chronologiczna paruzji według oceny samego Jezusa i pokolenia apostolskiego wyraża się w hasłach niemieckiej protestanckiej egzege- zy: Naherwartung i Parusieverzógerung. Skrajny eschatologizm (A. Schweitzer), który przyjmował przekonanie Jezusa i apostołów o bliskości paruzji, traci już powoli zwolenników. Natomiast na antypodach tego kierunku staje teza o „zrealizowanej eschatologii” (C. H. Dodd) u św. Jana, o czym była mowa w poprzednim podrozdziale (s. 30). Wciąż dyskutuje się zagadnienia szczegółowe, jak np. czy do prodromów paruzji należy nawrócenie powszechne Żydów, czy postać Antychrysta jest jednostkowa, czy zbiorowa czy jest do przyjęcia chiliazm w postaci złagodzonej, tzn. ewentualnej epoki dziejowej w „czasie Kościoła”, czy jest to tylko aspekt trwania Kościoła aż do ostatecznej paruzji.
  2. Hasło reinterpretacji eschatologii Nowego Testamentu wykazuje dąż ność do jej demityzacji, radykalnie usuwając pierwiastki apokaliptyki judaistycznej z jej barwną scenerią paruzji. U katolickich egzegetów pojawia się forma umiarkowana tej tendencji, która oddziela względną szatę literacką od niewątpliwych danych teologicznych. Jest ich więcej niż się na pozór wydaje.
  3. Nie są jeszcze dotąd dopracowane szczegółowo takie zagadnienia, jak kosmiczne następstwa zbawienia w postaci reintegracji wszechrzeczy, uzgodnienie zapowiedzi powszechnego pojednania według teologii św. Pawła z potępieniem szatana i jego ludzkich popleczników, wyjaskrawiona przez O. Cul-lmanna antyteza: nieśmiertelność duszy czy zmartwychwstanie ciała, tzn. czy i w jakim znaczeniu chwila śmierci jednostki może być określona jako jej zmartwychwstanie; czy i jaka jest relacja świętych i ludzi zbawionych do ciała zmartwychwstałego Chrystusa.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Apokalipsa eschatologia teologia dogmatyczna rzeczy ostateczne Nowy Testament paruzja

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W