Zarys wiary: Chrześcijanie w służbie pokoju

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Chrześcijanie w służbie pokoju

Zarys wiary - katechizm


CHRZEŚCIJANIE W SŁUŻBIE POKOJU

Ziemia nasza nie jest miejscem spokojnym. Wybuchają coraz to nowe konflikty. Zbrojenia przybierają olbrzymie rozmiary. Siła niszczenia nowoczesnych broni jest tak wielka, że nietrudno popaść w zniechęcenie i stracić nadzieję na pokój.

Poszczególni chrześcijanie i cały Kościół są jednak zobowiązani do służby dla pokoju. Jest ona trudna, gdyż pokój nie jest stanem, który można osiągnąć raz na zawsze. Wciąż coś mu zagraża. Kościół, który nie jest związany ani interesami, ani granicami państwowymi, posiada szczególną możliwość obrony pokoju. Angażuje się w to razem z innymi Kościołami. Wykorzystuje w tym celu swe ogromne możliwości, a także angażuje dyplomatyczną służbę Watykanu. Zawsze opowiada się za pokojowym rozwiązaniem konfliktów.

Służba chrześcijan dla pokoju przejawia się w domaganiu się przez nich powszechnego poszanowania godności człowieka, w obronie słusznych praw ludzi biednych i uciśnionych. Pokojowi służą wysiłki ludzi zmierzających do przezwyciężania uprzedzeń, nienawiści, zazdrości i nieufności. Pokojowi służy się także, przeciwstawiając się krzywdzie, ujmując się za pokrzywdzonymi i walcząc - bez użycia siły - z niesprawiedliwością. Ideę te wspierają również czynione przez chrześcijan znaki pojednania i dążenie do współpracy różnych grup. Dla pokoju ważne są nawet drobne zabiegi jednostek. Chrześcijanie muszą się uczyć tak rozstrzygać konflikty, aby wszyscy zainteresowani mogli uznać te rozwiązania za słuszne.

Zdarza się, że chrześcijanie wyciągają z Ewangelii i nauki Kościoła różne wnioski. Jedni mówią więc, że służba wojskowa jest potrzebna dla utrzymania pokoju. Inni - że pokój będzie zachowany, gdy nikt nie chwyci za broń. Pewne jest, że pełniący służbę wojskową tylko wtedy ma słuszność, gdy chce służyć pokojowi, a odmawiający tej służby - gdy jest gotów w inny sposób służyć społeczeństwu.

Sobór watykański II powiada:
Jasną więc jest rzeczą, że usilnie trzeba nam się starać, aby wszystkimi siłami przygotowywać czas, kiedy za zgodą narodów będzie można zakazać wszelkiej wojny (z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, 82).

Pax Christi (łac. pax = pokój); Katolicki ruch pokojowy powstał w roku 1944/45 w Lourdes. Dąży do porozumienia między narodami poprzez kształtowanie świadomości, przez apele o modlitwę i inicjatywy polityczne na rzecz pokoju. W Niemczech ruch ten wspiera szczególnie pokojową współpracę z Francją i Polską.


opr. mg/lb

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao