Zarys wiary: Ustanowiony dla służby ludu Bożego - Sakrament kapłaństwa

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Ustanowiony dla służby ludu Bożego - Sakrament  kapłaństwa

Zarys wiary - katechizm


USTANOWIONY DLA SŁUŻBY LUDU BOŻEGO: SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Parafia (wspólnota wiernych), aby mogła jak najlepiej służyć nadchodzącemu Królestwu Bożemu, musi posiadać stałe formy organizacyjne, jasny podział zadań i własne kierownictwo.

Wspólnota potrzebuje wielu uzdolnień i posług, aby mogła sprostać posłannictwu Jezusa. Szczególnie trzy wskazania z Nowego Testamentu wyjaśniają jego istotę: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19) - „Nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) - „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich” (Mk 9, 35). Wszyscy członkowie Kościoła winni uświadomić sobie znaczenie tego posłannictwa. Szczególnie jednak dotyczy ono tych, którzy dźwigają odpowiedzialność za kierowanie wspólnotą, za jej nauczanie, a więc tych, którzy piastują urzędy w Kościele.

Na czym polega specjalne zadanie kapłanów? Czyż nie wszyscy wierzący uczestniczą w kapłaństwie powszechnym?


opr. mg/lb

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao