Zarys wiary: Sakrament małżeństwa

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Sakrament małżeństwa

Zarys wiary - katechizm


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo jako „instytucja” unormowana społecznie i prawnie istnieje niezależnie od tego, czy małżonkowie wierzą w Jezusa Chrystusa, czy też nie.

Kto jednakże wierzy w Niego i żyje w Kościele, ten dostrzega w małżeństwie o wiele więcej niż tylko &#8222coś naturalnego”. Dla ochrzczonych wstąpienie w związek małżeński staje się sakramentem. Oznacza to, że nie tylko małżonkowie ofiarowują sobie wzajemną miłość, ale także związek ten obdarowuje swą miłością Bóg. W małżeńskiej miłości obecna jest miłość Boga do nich, a przez nich - do innych ludzi. Tak więc małżeństwo jest widocznym znakiem potwierdzenia i wierności, którymi Bóg nas obdarza.

Wyrażenie „ślub kościelny” kryje w sobie pewne nieporozumienie. Bowiem sakramentu małżeństwa udzielają sobie sami narzeczeni, gdy w obecności kapłana i dwu świadków, spośród społeczności wiernych, wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej. Ich związek staje się w pełni prawomocny w momencie pierwszego małżeńskiego zespolenia płciowego. Samo działanie sakramentu nie ogranicza się do uroczystości weselnej. W czasie całego życia małżeńskiego małżonkowie obdarzają się przez wzajemną miłość i wierność - miłością i wiernością Boga.

Chrześcijanie czerpią odwagę do wstępowania w związek małżeński z przekonania, że Bóg pozostaje zawsze wierny &#8222aż do śmierci&#8221. W zawartym przymierzu Bóg związał się najpierw z narodem izraelskim, a ostatecznie - w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele - z całą ludzkością. Wierność Boga stała się źródłem wierności ludzkiej. </P> <P class=cytat>Narzeczeni udzielając sobie sakramentu małżeństwa wymawiają słowa:<BR> <I>Ja, N.. biorę ciebie, N.. za żonę (za męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. </I></P><BR> <DIV class=ramka2> <P class=noindent><A NAME="m0"><B>Ślub ze mszą św.:</B></A> Po liturgii słowa odbywa się zawarcie małżeństwa wobec Pana Boga i Kościoła. Potem następuje liturgia eucharystyczna. </P> </DIV> <BR><BR><HR width=290 align=center size=1 color="#D0D0D0"><DIV class=send>[&lt;&lt;<A HREF="/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/mezczyzna_i_kobieta.html">Poprzednia kwestia</A>] [<A HREF="/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/ustanowiony_dla_sluzby_ludu_bozego.html">Następna kwestia&gt;&gt;</A>]<HR width=290 align=center size=1 color="#D0D0D0"></DIV> <BR> <P class=redactor>opr. mg/lb </P> <BR><BR> <DIV class=copyright> <P class=copy>Copyright &copy; by <A HREF="/zycie_kosciola/media/wam/">Wydawnictwo WAM</A> 1985 </P> </DIV>

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao