Recenzja - Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm

Recenzja książki o. Prof. Zdzisława J. Kijasa OFMConv.

Biblista PAT

W styczniu na początku każdego roku wspólnie z braćmi odłączonymi obchodzimy Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijaństwa. Ta ekumeniczna inicjatywa wskazuje na złożoność problemu, który przy zrozumieniu naszej słabości polecamy samemu Bogu. Czym zatem jest ekumenizm, czego dotyczy, jakie są jego perspektywy, osiągnięcia i braki? Takich i tym podobnych pytań rodzi się bardzo wiele. Ojciec Kijas zebrał ich 101, co jest już zwyczajową liczbą w serii publikowanej przez Wydawnictwo WAM o wspólnym tytule Odpowiedzi na 101 pytań, w którym zmienia się tylko wyszczególnienie dziedziny, której te pytania dotyczą, a odpowiedzi udzielają wybitni specjaliści tychże dziedzin wiedzy.

Podziały, jakie zaistniały w dziejach chrześcijaństwa, spowodowały konieczność zaistnienia ekumenizmu. Wysiłki bowiem ekumeniczne dążą do przywrócenia jedności. W tym kontekście pada drugie z kolei pytanie: skąd wzięła się nazwa „ekumenizm”? Następuje tu dłuższy wywód historyczny i, jak to bywa w omawianej książce, w wypadku szczególnie ważnych problemów na końcu zostaje jeszcze podana bibliografia. Tak rozpoczyna się ciąg dalszych pytań i odpowiedzi, które zostały podzielone na kilka grup:

Początki i rozwój ekumenizmu;

Sakramenty w życiu kościoła i w dialogu ekumenicznym;

Kościoły, które biorą udział w dialogu ekumenicznym;

Instytucje o charakterze ekumenicznym;

Aktualny stan dialogu;

Kwestie teologiczne w dialogu ekumenicznym;

Otwarte kwestie ekumeniczne;

Przyszłość ekumenizmu.

Całość została uzupełniona indeksami: osobowym i rzeczowym oraz adresami stron internetowych prezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz instytucje ekumeniczne.

Prezentowana pozycja z założenia nie jest profesjonalnym podręcznikiem ekumenizmu, może go jednak w wielu wypadkach zastąpić, a przede wszystkim dla szerokiego kręgu odbiorców ma z pewnością formę bardziej dostępną od podręcznika. Zawiera jednak bardzo zwarty zrąb wiedzy o ekumenizmie i podaje go z widoczną erudycją Profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu na tejże Uczelni, jakim jest Autor tego opracowania.

Tydzień Modlitw jest inicjatywą, która już na stałe weszła do kalendarza wielu Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, które modlą się o zjednoczenie. Tydzień trwa siedem dni, ale problem nie może ograniczyć się w czasie, dlatego w każdym czasie odpowiednia jest lektura prezentowanej książki, której celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy, ale przyczynienie się również do postępu ekumenicznej jedności. Do tego także prowadzi znajomość problematyki, jaką można osiągnąć przez lekturę tej książki.


Recenzja - Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm

Prof. Zdzisław J. Kijas OFMConv.

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O EKUMENIZM

ISBN: 83-7318-134-2
Copyright © Wydawnictwo WAM 2003opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama