Zniekształcone Objawienie przynosi zniekształcone owoce

Fragmenty książki "Fundamenty wiary"

Zniekształcone Objawienie przynosi zniekształcone owoce

Josh McDowell

Fundamenty wiary

ISBN: 83-7030-493-1

wyd.: 2007 Księgarnia św. JackaZNIEKSZTAŁCONE OBJAWIENIE PRZYNOSI ZNIEKSZTAŁCONE OWOCE

Historia króla Jozjasza pokazuje, jak niebezpieczna byłaby sytuacja, w której Słowo Boże zostałoby zagubione, zniekształcone, przeinaczone przez niewłaściwe kopiowanie w czasie ostatnich stuleci czy tysiącleci. Zanim Słowo zostało spisane, Bóg przemówił bezpośrednio do Mojżesza, Abrahama i proroków. Bóg także objawił się w ciele i przemówił do nas poprzez swojego Syna, Jezusa (zob. Hbr 1, 1-2). Teraz te objawienia Boga są spisane i zachowane na kartach Pisma Świętego. Gdyby jednak fakty i wydarzenia z Biblii nie zostały spisane dokładnie i zgodnie z prawdą, to Biblia, którą dzisiaj mamy, byłaby zniekształconym odbiciem Bożej natury.

Zatem poznanie Boga i życie w bliskości z Nim zależą od tego, czy otrzymamy dokładne objawienie o Nim. Bez wiarygodnego Słowa nie mamy pewności, że to, czego przestrzegamy i naśladujemy, jest w ogóle prawdą. Wyobraź sobie, na przykład, że Bóg faktycznie dał Mojżeszowi piętnaście przykazań, a niektórzy skrybowie zdecydowali wyeliminować pięć z nich. Bylibyśmy wtedy- w najlepszym wypadku - w posiadaniu niepełnego obrazu Boga i Jego wymagań wobec nas. W najgorszym - ryzykowalibyśmy katastrofę, zsyłając na siebie "przekleństwo zamieszanie i przeszkodę we wszystkim", co byśmy czynili (Pwt 28, 20).

Albo co by się stało, gdyby podczas kopiowania Ewangelii według św. Marka kilkaset lat po tym, jak on ją napisał, ktoś dodałby pięć rozdziałów? Wyobraź sobie, że ktoś dodaje lub przekręca to, co powiedział lub zrobił Jezus. Piotr zwierzył się Jezusowi: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz Słowa życia wiecznego" (J 6, 68). Co byłoby gdyby rzeczy, o których mówił Jezus - o życiu - zostały pominięte lub zniekształcone w ciągu stuleci? Gdyby słowa dane przez Boga Mojżeszowi, Dawidowi, Mateuszowi i Piotrowi zostały później zmienione lub nieostrożnie skopiowane, skąd mielibyśmy pewność, że poznajemy Jedynego i Prawdziwego Boga? Skąd mielibyśmy pewność, że przykazania, których przestrzegamy, są odbiciem Bożej natury.

Jeśli chcemy radować się z korzyści płynących z poznania Boga, musimy mieć pewność, że Pismo Święte dokładnie podaje to, do czego Bóg natchnął ludzi piszących w Jego imieniu. Mówiąc jeszcze ściślej - jeśli Słowo Boże nie było spisane i przekazane nam precyzyjne - to wtedy my i nasze dzieci, tak jak Jozjasz i naród Judei, będziemy podejmować daremne wysiłki, by poznać Boga i możemy być narażeni na "przekleństwa, zamieszanie i przeszkody".

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama