Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Obchody XX rocznicy pontyfikatu Jana Pawła IINa obchody 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II przybyło do Rzymu ok. 20 tys. Polaków reprezentujących wszystkie diecezje kraju, a także wiele ośrodków emigracyjnych. W czwartek 15 października, o godz. 16 w bazylice św. Pawła za Murami została odprawiona Msza św. dziękczynna; liturgii przewodniczył kard. Franciszek Macharski, a homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp.

W piątek 16 października, w 20. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską, grupy pielgrzymów polskich od wczesnych godzin rannych zajmowały miejsca w sektorach na placu św. Piotra. O godz. 9.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Papieża, którą pod przewodnictwem Prymasa Polski sprawowało ponad 60 biskupów (w tym metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, metropolita mińsko-mohylewski kard. Kazimierz Świątek, metropolita Detroit kard. Joseph Majda, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk) oraz ponad 600 kapłanów. W liturgii uczestniczyli także kardynałowie Andrzej Maria Deskur i Paulos Tzadua, arcybiskup Addis Abeby. Obecni byli m.in. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z małżonką, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej «Solidarność» Marian Krzaklewski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Stefan Frankiewicz, ambasador RP w Republice Włoskiej Maciej Górski. Przybyły również delegacje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej z rektorem bpem Tadeuszem Pieronkiem. Śpiewom wiernych podczas liturgii towarzyszyła orkiestra marynarki wojennej z Gdyni i orkiestra dęta kopalni «Sośnica» z Gliwic oraz połączone chóry ziemi śląskiej. W modlitwie wiernych proszono m.in. za Jana Pawła II, aby «Chrystus był jego mocą, darzył go zdrowiem i wspierał w dziele wprowadzania Kościoła i świata w Wielki Jubileusz».

Po Mszy św. na plac przybył Ojciec Święty entuzjastycznie witany przez wielką rzeszę swoich rodaków, którzy pozdrawiali go śpiewem: «Plurimos annos», «Sto lat», «Gaude Mater Polonia». Na początku audiencji głos zabrał Prymas Polski kard. Józef Glemp, a następnie Ojciec Święty wygłosił przemówienie, wielokrotnie nagradzane oklaskami i przerywane okrzykami «Niech żyje Papież». Na zakończenie spotkania Jan Paweł II odmówił z wiernymi modlitwę «Ojcze nasz» i udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

O godz. 13.30 Ojciec Święty przybył do Papieskiego Kolegium Polskiego przy Piazza Remuria w Rzymie, gdzie jako metropolita krakowski wielokrotnie mieszkał w czasie wizyt w Wiecznym Mieście i skąd też w dniu 14 października 1978 r. udał się na konklawe. Rektor kolegium ks. Marian Rola powitał Jana Pawła II, który następnie spotkał się przy wspólnym stole z kardynałami i biskupami — uczestnikami audiencji na placu św. Piotra, a także z 40 księżmi — mieszkańcami kolegium. Po południu o godz. 15 przed Bazyliką Watykańską pielgrzymi z Polski uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, którą prowadził bp Józef Zawitkowski.

Nazajutrz, 17 października o godz. 12 Ojciec Święty spotkał się w Auli Pawła VI z 1 000 pielgrzymów przybyłych z Białorusi na obchody rocznicowe. Słowo powitalne wygłosił metropolita mińsko-mohylewski kard. Kazimierz Świątek, a następnie Ojciec Święty w swoim przemówieniu podziękował zgromadzonym za obecność i modlitwę.

O godz. 16 pielgrzymi polscy spotkali się w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, aby wziąć udział w modlitwie różańcowej, której przewodniczył sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Piotr Libera.

W niedzielę 18 października na plac św. Piotra przybyli mieszkańcy Rzymu, aby uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej przez Jana Pawła II i wyrazić mu swoją miłość i przywiązanie z okazji 20. rocznicy pontyfikatu i 40. rocznicy posługi biskupiej. Koncelebrowało z Papieżem ok. 20 kardynałów (m.in. kard. Franciszek Macharski), 100 biskupów i 1 500 kapłanów. Władze państwowe Republiki Włoskiej reprezentował prezydent Oscar Luigi Scalfaro. Wśród tłumu wiernych obecnych było ok. 10 tys. Polaków, w tym m.in. marszałek Sejmu Maciej Płażyński, marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej «Solidarność» Marian Krzaklewski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Stefan Frankiewicz.

«Ojcze Święty — powiedział na początku Mszy św. Wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini — serce ludu rzymskiego jest przepełnione miłością i wdzięcznością dla Ciebie, które wyrażają się w modlitwie. Niech Pan obdarzy Cię długimi jeszcze latami posługi biskupiej na Stolicy Rzymskiej i pozwoli Ci zachować na zawsze twórczą energię duchową, abyś mógł wskazywać Kościołowi i światu właściwe drogi życia». Na zakończenie liturgii serdeczne życzenia złożyły Janowi Pawłowi II również dzieci z jednej ze szkół Wiecznego Miasta, które wykonały ku jego czci tańce i wręczyły mu 12 bukietów kwiatów.


Teksty związane z uroczystościami 20-lecia: 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół papież Jan Paweł II pontyfikat Rzym spotkanie Stolica Apostolska posługa św. Piotr uroczystości
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W