Abp Stanisław Wielgus

Biogram abpa Stanisława Wielgusa, emerytowanego metropolity warszawskiego

6 grudnia 2006 r. w Watykanie podano do wiadomości, że Benedykt XVI mianował bpa Stanisława Wielgusa, dotychczas ordynariusza diecezji płockiej, arcybiskupem metropolitą warszawskim.

Abp Stanisław Wielgus urodził się 23 kwietnia 1939 r. w Wierzchowiskach koło Janowa Lubelskiego. Przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Piotra Kałwy 10 czerwca 1962 r. Po święceniach był wikarym kolejno w Zamościu, Lublinie i Hrubieszowie, jednocześnie kontynuował studia na KUL-u, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii (1964 r.), filozofii (1968 r.), a następnie doktora filozofii (1972 r.). W latach 1973-1975 i 1978 był stypendystą Fundacji im. Alexandra Humboldta na uniwersytecie monachijskim w Instytucie Martina Grabmanna. Habilitację z filozofii uzyskał w 1980 r., w 1988 r. został profesorem filozofii KUL-u, a w 1992 r. profesorem zwyczajnym. Przez szereg lat był kierownikiem Katedry Historii Filozofii w Polsce przy Wydziale Filozofii KUL-u, a także Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury Średniowiecznej KUL-u oraz Międzywydziałowego Zakładu Leksykograficznego KUL-u, opracowującego Encyklopedię Katolicką. Ponadto pełnił funkcję sekretarza generalnego Towarzystwa Naukowego KUL-u, prorektora, a w latach 1989-1998 rektora tego uniwersytetu.

Z nominacji Jana Pawła II uczestniczył w Specjalnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym Europie, obradującym w Watykanie od 28 listopada do 14 grudnia 1991 r. W Auli Synodalnej wygłosił wówczas przemówienie na temat: «Katolicki uniwersytet świadkiem Chrystusa i płaszczyzną wymiany darów we współczesnym świecie».

24 maja 1999 r. Jan Paweł II mianował ks. Stanisława Wielgusa biskupem diecezji płockiej. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: «Aeternae Sapientiae et Caritati — Odwiecznej Mądrości i Miłości».

Abp Stanisław Wielgus jest konsultorem Kongregacji Edukacji Katolickiej, przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja oraz współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Nowy metropolita warszawski jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny filozofii.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama