Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


V Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym. Walencja, 8-9 lipca 2006 r.
Kronika podróżyBenedykt XVI udał się w podróż apostolską do Walencji, by wziąć udział w V Światowym Spotkaniu Rodzin. Tradycję tych spotkań zapoczątkował Jan Paweł II, zwołując pierwsze w 1994 r. w Rzymie, następne w 1997 r. w Rio de Janeiro, w 2000 r. znowu w Rzymie, a potem w 2003 r. w Manili. Po wyborze na Stolicę Piotr ową Benedykt XVI skierował list do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Lopeza Trujilla, w którym wyraził pragnienie wzięcia udziału w spotkaniu zwołanym przez jego poprzednika i zaaprobował wybrany przez niego temat: «Przekazywanie wiary w rodzinie».

Sobota 8 lipca

Odlot samolotu papieskiego z rzymskiego lotniska Fiumicino był przewidziany na godz. 9.30. Wcześniej na pokładzie samolotu odbyła się krótka konferencja prasowa, podczas której dziennikarze, towarzyszący Benedyktowi XVI w podróży, zadali mu dwa pytania. Pierwsze dotyczyło antyrodzinnych ustaw, wprowadzonych w Hiszpanii przez rząd premiera Zapatera, takich jak legalizacja związków homoseksualnych i przyznanie im prawa do adopcji dzieci. Papież odpowiedział, że stanowisko Kościoła w tej kwestii jest bardzo jasne, ale nie stanowi ona głównego motywu jego podróży. Istnieje bowiem wiele szczęśliwych i kochających się rodzin, i to im właśnie chce dodać otuchy podczas swej wizyty w Walencji. «Chcę powiedzieć, że również w dzisiejszym kontekście kulturowym i przy wszystkich współczesnych problemach można wierzyć w Jezusa Chrystusa, który jest światłem wskazującym nam właściwą drogę w obecnej rzeczywistości». Drugie pytanie dziennikarzy dotyczyło przygotowań do wizyty w Bawarii. «Przygotowuję się do niej na dwa sposoby — powiedział Ojciec Święty. Przygotowuję przemówienia oraz moje serce, które oczywiście będzie zawsze otwarte na sprawy niemieckie».

Papież przybył do Walencji o 11.20. Na lotnisku powitali go król Juan Carlos i królowa Sofia, przedstawiciele najwyższych władz państwowych z premierem Jose Luisem Rodriguezem Zapaterem na czele oraz episkopat Hiszpanii. «Dziękujemy, Ojcze Święty — powiedział król Juan Carlos — za to, że jedną z pierwszych podróży swego pontyfikatu postanowiłeś odbyć właśnie do Hiszpanii. Stanowi to w naszych oczach dowód uznania dla silnych i głębokich więzi łączących od tak wielu wieków Kościół i Hiszpanię. (...) Hiszpania, która Cię dziś wita, jest krajem nowoczesnym, dynamicznym i solidarnym, starożytnym i wielkim, wielokulturowym i bardzo różnorodnym, wiernym swoim bogatym tradycjom, kochającym pokój, sprawiedliwość i wolność. (...) W Walencji czeka na Ciebie wiele tysięcy Hiszpanów i wiernych z całego świata, którzy przybyli, by uczestniczyć w V Światowym Spotkaniu Rodzin (...) Jest to spotkanie poświęcone rodzinie, która ma podstawowe znaczenie dla życia, przekazywania wiary i wychowania człowieka. (...) Wiemy, jak bardzo jesteś oddany Kościołowi. Jako człowiek modlitwy i głębokiej myśli wypowiadałeś się w sprawach dotyczących największych radości i niepokojów człowieka. Obowiązek szanowania godności człowieka nie pozwala nam patrzeć obojętnie na wojny, terroryzm, przemoc, głód, ubóstwo, niesprawiedliwość, łamanie praw człowieka czy ograniczanie wolności. Potrzeba naszego zaangażowania i poświęcenia, by zjawiska te znikły z powierzchni ziemi». Benedykt XVI odpowiedział na słowa króla krótkim przemówieniem, w którym podziękował za gościnę i przedstawił cel swej podróży.

Zgodnie z wcześniej przygotowanym programem podróży, z lotniska Papież miał udać się do katedry. Jednak ze względu na to, że 3 lipca, czyli 5 dni przed rozpoczęciem papieskiej podróży, w walenckim metrze doszło do katastrofy, w której zginęły 42 osoby, Ojciec Święty postanowił pojechać najpierw na miejsce tego wypadku, czyli na stację metra Jesus. Przy wejściu do stacji Benedykt XVI odmówił modlitwę za zmarłych i złożył wiązankę kwiatów. Papieżowi towarzyszył następca tronu książę Filip oraz metropolita Walencji abp Agustin Garcia-Gasco Vicente.

Ze stacji metra Papież przejechał samochodem panoramicznym do katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zbudowano ją w XIII w., na miejscu starożytnej świątyni, która po zajęciu Walencji przez muzułmanów w VIII w. przez pięć stuleci służyła za meczet. Przed katedrą Papieża powitali przedstawiciele władz miejskich, którzy wręczyli mu symboliczne klucze do miasta. W katedrze Ojciec Święty modlił się przed tabernakulum i w kaplicy Świętego Kielicha, którym — jak mówi tradycja — Jezus posługiwał się podczas Ostatniej Wieczerzy. W tejże kaplicy Benedykt XVI spotkał się również z hiszpańskimi biskupami, którym wręczył swoje przesłanie.

Z katedry Ojciec Święty przeszedł do pobliskiej bazyliki Matki Bożej Opuszczonych, patronki Walencji, gdzie spotkał się z rodzinami ofiar katastrofy w metrze. Przywitał się osobiście z każdą z rodzin, a następnie modlił się z nimi przed figurą Matki Bożej za zmarłych i rannych.

Po tym spotkaniu Benedykt XVI wrócił na plac przed bazyliką, by odmówić modlitwę «Anioł Pański», którą poprzedził krótkim rozważaniem.

Po obiedzie, spożytym w pałacu arcybiskupim, który na czas wizyty stał się papieską rezydencją, Ojciec Święty udał się na spotkanie z rodziną królewską do siedziby władz autonomicznego regionu Walencja. Później w pałacu arcybiskupim przyjął premiera Jose Luisa Rodrigueza Zapatera.

Głównym wydarzeniem pierwszego dnia wizyty w Walencji było wieczorne czuwanie modlitewne rodzin w Miasteczku Sztuki i Nauki. Rozpoczęło je ok. godz. 21 wciągnięcie na maszty flag 120 państw, z których pochodzili uczestnicy V Światowego Spotkania Rodzin. Papieża powitały rodziny reprezentujące pięć krajów z pięciu kontynentów: Gabon, Filipiny, Niemcy, Panamę i Australię, oraz hiszpańskie dzieci. Przemówienie powitalne wygłosił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Alfonso Lopez Trujillo. «Głoszenie Ewangelii i jej obrona — powiedział — znamionują Twój pontyfikat. Podobnie jak Twój umiłowany poprzednik, sługa Boży Jan Paweł II, powtarzasz niestrudzenie, że rodzina, jako instytucja naturalna, zrodzona z Bożej miłości, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości narodów, samego Kościoła i ewangelizacji. Pewnych tematów nie poddaje się pod dyskusję, powiedziałeś niedawno. (...) Dziś wieczór podczas tej liturgii, będącej stałym punktem naszych spotkań, na którą składają się świadectwa, chcemy ci przedstawić panoramę osiągnięć, doświadczeń i zadań podejmowanych przez rodziny».

Pierwsze świadectwa dotyczyły poprzednich spotkań rodzin. Zebrani z wielkim wzruszeniem słuchali wspomnień związanych z Janem Pawiem II, który zainicjował te spotkania w Międzynarodowym Roku Rodziny (1994). Następnie przedstawiciele rodzin mówili o działalności Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w różnych krajach świata, dzielili się refleksjami po lekturze pierwszej encykliki Benedykta XVI. Ich świadectwa przeplatały śpiewy i taniec.

Na koniec Ojciec Święty, przemawiając do niemal miliona wiernych, którzy uczestniczyli w spotkaniu, przedstawił zasadnicze elementy nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie.

Czuwanie zakończyło papieskie błogosławieństwo i pokaz sztucznych ogni w stylu walenckim. Ojciec Święty spędził noc w pałacu arcybiskupim.

Niedziela 9 lipca

Drugiego dnia swej wizyty w Walencji Papież udał się ponownie do Miasteczka Sztuki i Nauki, gdzie czekało na niego ok. 2 milionów wiernych. Eucharystia, której przewodniczył, była kulminacyjnym momentem V Światowego Spotkania Rodzin. Uczestniczyła w niej cała rodzina królewska. Rząd reprezentowali ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości. Przy ołtarzu ustawiono figurę Matki Bożej Opuszczonych, patronki Walencji, krzyż z kości słoniowej, pochodzący z Filipin, oraz ikonę Świętej Rodziny, namalowaną przez inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Kika Argüella, która stała się symbolem światowych spotkań rodzin.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 9.30. Papieża powitał metropolita Walencji abp Agustin Garcla-Gasco Vicente. «Jesteśmy tu — powiedział — dla Jana Pawła II i dla Benedykta XVI. Leżą nam na sercu przyszłość rodziny, ludzkości, pokój. W tej przełomowej epoce powiedziałeś niedawno, że miłość jest jedyną rewolucją, która może ocalić świat i człowieka. Powiedziałeś młodzieży: bronią, która ucisza wszystkie inne, jest miłość. (...) Pragniemy, aby to V Światowe Spotkanie Rodzin wraz z Twoim wczorajszym przemówieniem do rodzin i dzisiejszą homilią dało początek nowym i bardziej bezpośrednim formom przekazywania Magisterium wszystkim rodzinom na świecie».

Swą homilię, którą zebrani wielokrotnie przerywali oklaskami, Papież poświęcił przekazywaniu wiary w rodzinie, co było tematem V Światowego Spotkania.

Ojciec Święty sprawował Eucharystię, używając Świętego Kielicha z katedry walenckiej.

Na zakończenie Mszy św. w rozważaniu przed modlitwą «Anioł Pański» Benedykt XVI pozdrowił w siedmiu językach przybyłe do Walencji rodziny i zapowiedział, że ich następne światowe spotkanie odbędzie się w Meksyku w 2009 r.

Przed odjazdem Papież spotkał się w zakrystii z liderem hiszpańskiej opozycji parlamentarnej Marianem Rajoyem Breyem.

Z Miasteczka Sztuki i Nauki Benedykt XVI udał się samochodem panoramicznym na oddalone o 10 km lotnisko, gdzie odbyła się ceremonia pożegnalna. Po odegraniu przez orkiestrę hymnów państwowych król Juan Carlos I wygłosił przemówienie. «Jesteśmy wdzięczni i dumni — powiedział — że przy okazji różnych ważnych dni i wydarzeń kościelnych o niewątpliwym znaczeniu ogólnoświatowym na miejsce ich obchodów wybierano Hiszpanię (...) Pokrzepiły nas bardzo Twoje braterskie słowa o miłości i nadziei, nie zapomnimy, z jak wielką mocą dodawałeś otuchy tym, którzy jej najbardziej potrzebują».

Dziękując narodowi hiszpańskiemu za gościnę, Papież wyraził nadzieję, że to kolejne spotkanie rodzin pomoże zrozumieć dzisiejszemu światu znaczenie małżeństwa i rodziny dla ludzkości.

Papieski samolot wystartował kilka minut po godz. 13, a o 14.50 wylądował na rzymskim lotnisku Ciampino, skąd Benedykt XVI samochodem powrócił do Watykanu.

 Teksty wystąpień podczas Podróży - zobacz: L'Osservatore Romano 9-10/2006

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: papież rodzina Hiszpania Madryt metro Walencja Światowe Spotkanie Rodzin Benedykt XVI święty kielich Jesús
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W