Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Marek Rostkowski z Rzymu

GŁOS MILCZĄCYCH

Dokładnie dwadzieścia lat temu, w styczniu 1979 Jan Paweł II wyruszył w swoją pierwszą pielgrzymkę zagraniczną. Już Paweł VI chciał przybyć do Meksyku na otwarcie III Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebla; stało się to udziałem jego następcy.

Jan Paweł II przybywał do kraju w 90 proc. katolickiego, a zarazem pamiętającego krwawe prześladowania Kościoła w latach 1926-1929; kraju, w którym nadal obowiązywała konstytucja, zabraniająca duchowieństwu noszenia sutann, a biskupom posługiwania się insygniami władzy pasterskiej. Antykościelne przepisy ograniczały do minimum obecność kleru w życiu publicznym. W styczniu 1979 Meksykanie po raz pierwszy od wielu lat ujrzeli kapłana w sutannie: był to Jan Paweł II, który tym samym złamał prawo obowiązujące na meksykańskiej ziemi!

Minione dwadzieścia lat przyniosło daleko idące zmiany. W 1992 r. Kościół w Meksyku odzyskał swobodę działania i możliwość wypełniania swego posłannictwa. Uregulowano stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Obecna 85. pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II jest już czwartą do tego kraju, a dwudziestą na kontynent amerykański. Papież przybył, aby uroczyście przekazać Kościołowi tego kontynentu adhortację apostolską "Ecclesia in America", będącą owocem obrad Synodu Biskupów dla Ameryki (Rzym,16.11-12.12.1998). Przybył, aby przypomnieć całej Ameryce o jej odpowiedzialności za ewangelizację w przededniu trzeciego tysiąclecia. Przybył na kontynent, gdzie nadal bardzo wyraźnie można zobaczyć dysproporcje ekonomiczne pomiędzy bogatą Północą i biednym Południem. Właśnie w Meksyku, w Oaxaca w 1979 roku Papież obiecał być "głosem tych, którzy są go pozbawieni, są zmuszeni do milczenia", chciał być "sumieniem sumień". Dziś nie przestaje piętnować ciężkich grzechów społecznych, występować przeciwko przemocy, torturom, karze śmierci, korupcji, handlowi narkotykami, dyskryminacji rasowej, wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich, prostytucji. Staje w obronie najbardziej pokrzywdzonych. Nie waha się być "głosem ludzi bez głosu", zwracając uwagę na sytuację Indian w Chiapas, którym odbiera się prawo do ziemi. W czasie powitania na lotnisku w stolicy Meksyku (piątek, 22 stycznia) i dzień później, w czasie homilii w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, podkreślił, że rozwiązanie tych problemów można znaleźć jedynie w dialogu i solidarności. "Dosyć już przemocy i krwi!" - te słowa padły w czasie Mszy św. zamykającej Zgromadzenie Synodalne.

Ostatni etap papieskiej podróży wiedzie do USA, do Saint Louis w stanie Missouri. Po raz siódmy Jan Paweł II przybywa do kraju, o którym powiedział, że ma nadal szansę pozostać "ziemią obiecaną", jeżeli nie przestanie być ziemią wolności i sprawiedliwości dla wszystkich. Wybór miejsca zakończenia tegorocznej pielgrzymki nie jest przypadkowy: właśnie Saint Louis stało się diecezją-matką dla 45 nowych diecezji, od Chicago i Milwaukee, po Denver i Oklahoma City. Jednak Papież nie przypomina tym razem wielkiej misjonarskiej tradycji tej ziemi, lecz wzywa do odnowy duchowej przed następnym tysiącleciem. Przywozi szczególne wezwanie do młodych. Będzie to kontynuacja spotkania z Denver w 1993 roku, gdzie Jan Paweł II apelował o przeciwstawienie się wpływom sił śmierci i oparcie się na jedynej Nadziei - Jezusie Chrystusie. Spotkania Papieża z młodymi zawsze pomagały rozbudzić w nich zapał i zafascynowanie wiarą. Ich działaniu powierza przyszłość Kościoła i narodów.

Ojciec Święty powraca do Stanów Zjednoczonych dokładnie w rok po historycznej wizycie na Kubie. Stosunki pomiędzy USA i tą karaibską wyspą stały się od tego czasu lepsze, a ogólna atmosfera wokół Kuby wyraźnie się ociepliła. Jan Paweł II kolejny raz otworzył nową drogę, która stopniowo, lecz skutecznie prowadzi do pokonania podziałów i podjęcia dialogu w duchu pokoju i braterstwa.

Autor, oblat Maryi Niepokalanej, jest pracownikiem Papieskiej Biblioteki Misyjnej w Rzymie.
Copyright © by Tygodnik Powszechny

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II rasizm przemoc USA tortury narkotyki Meksyk Guadalupe Ameryka Łacińska prostytucja Kuba
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W