Przebieg spotkań i sposób wykonywania notatek i doniesień

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury tom II - fragmenty

Przebieg spotkań i sposób wykonywania notatek i doniesień

pod redakcją Ryszarda Terleckiego i ks. Jana Szczepaniaka

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W CZASACH KOMUNISTYCZNEJ DYKTATURY

MIĘDZY BOHATERSTWEM A AGENTURĄ.
STUDIA I MATERIAŁY. TOM II

wyd.: WAM 2007

Ks. Jan Szczepaniak

4. Przebieg spotkań i sposób wykonywania notatek i doniesień

Zdecydowana większość spotkań miała miejsce w mieszkaniach konspiracyjnych „Słońce” i „Mariola” (od 20 IX 1968 r.). W kilku zaledwie przypadkach spotkania odbyły się w samochodzie lub na wolnym powietrzu. Było to podyktowane ważnymi okolicznościami operacyjnymi. We wrześniu 1964 roku mjr Z. Faryna spotkał się z TW „Rosa” na ul. Stradomskiej. Przechodząc obok oficera prowadzącego, ks. J. Szczotkowski, bez słowa, przekazał mu złożone w kostkę sprawozdanie z uroczystości z okazji 600-lecia zatwierdzenia przez Papieża założenia uniwersytetu w Krakowie39. Tekst własnoręcznie sporządzony przez TW „Rosa” zawierał obszerne streszczenia referatów wygłoszonych przez prof. Adama Vetulaniego i bp. prof. Piotra Kałwę40. W styczniu 1966 roku Z. Faryna i ks. J. Szczotkowski spotkali się w samochodzie. Od TW „Rosa” ubecja chciała znać komentarze kurialistów ze spotkania Zbigniewa Skolickiego i Leona Króla z bp. Janem Pietraszką i ks. Stefanem Marszowskim41. Na początku maja 1966 roku w podobnej scenerii odbyły się aż trzy spotkania. Tym razem ks. J. Szczotkowski składał relacje z przygotowań od obchodów millenium chrztu Polski oraz sprawozdanie z ich przebiegu42. W grudniu 1967 roku przekazał w samochodzie relację z uroczystości ku czci św. Jana Kantego z udziałem biskupów polskich43. We wrześniu 1968 roku na wyraźne polecenie ubecji spotkał się z W. Ciupińskim w samochodzie, by przyjąć zadanie dotyczące obserwacji ks. Józefa Rozwadowskiego — kierownika wydziału katechetycznego w kurii krakowskiej, z powodu nieustannie pojawiających się opinii, że zostanie mianowany biskupem łódzkim44. 6 kwietnia 1970 roku spotkał się z ubekiem na rogu ul. św. Agnieszki i Dietla, by zrelacjonować uroczystości konsekracyjne bp. Stanisława Smoleńskiego i bp. Albina Małysiaka45.

Poza tymi spotkaniami odbyły się jeszcze dwa spotkania w samochodzie (16 VIII 1967 r.46, 21 VI 1968 r.47) i dwa na wolnym powietrzu (30 VII 1968 r.48, 29 I 1971 r.49). We wszystkich tych przypadkach spotkania poprzedzało korespondencyjne nawiązanie kontaktu, po zerwaniu regularnych kontaktów z powodu urlopu lub choroby.

Czterokrotnie przekazywał informacje telefonicznie (7 IX 1967 r.50, 10 VI 1968 r.51, 30 X 1968 r.52, 21 XI 1968 r. 53). I w tych przypadkach chodziło o kluczowe dla esbecji informacje, których przekazanie nie mogło być odłożone do czasu kolejnego planowanego spotkania. Ksiądz J. Szczotkowski na wyraźne życzenie pracowników bezpieczeństwa54 poinformował ich o: możliwości spotkania się abp. K. Woj- tyły z prezydentem Francji Ch. de Gaulle'em55, przebiegu uroczystości ogłoszenia w kurii nominacji biskupiej ks. J. Rozwadowskiego56 oraz składzie krakowskiej delegacji udającej się na konsekrację ordynariusza łódzkiego do Częstochowy57. Z własnej inicjatywy przekazał informację o wyjeździe 10 czerwca 1968 roku ks. Stanisława Dziwisza do Warszawy z dokumentacją dotyczącą starań o pozwolenie na centralną procesję Bożego Ciała w Krakowie oraz o działaniach kard. K. Wojtyły podjętych w tej sprawie, po otrzymaniu odmowy ze strony władz58.

Spotkania w mieszkaniu konspiracyjnym miały zwykle ten sam przebieg. W godzinach wieczornych ks. J. Szczotkowski w cywilnym ubraniu udawał się na miejsce spotkania. W mieszkaniu czekał już pracownik prowadzący. W trakcie spotkania częstował tajnego współpracownika papierosami, kawą, ciastkami i koniakiem. „Klimat wytworzony po wypiciu kilku kieliszków wyraźnie sprzyjał rozmowie” 59. W zdecydowanej większości przypadków rozmowa była jawnie na-grywana. Zbigniew Faryna był zdania, że nagrywanie całego spotkania nie peszyło jego rozmówcy60. Spotkania nigdy nie trwały dłużej niż dwie godziny.

39 IPN Kr 009/4373, t. 1, k. 135-137, Doniesienie T.W. „Rosa” Nr VI/15/15, Kraków, 6 IX 1964 r.

40 IPN Kr 009/4373, t. 1, k. 138-138v, [Sprawozdanie, Kraków, 5 IX 1964 r.].

41 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 16, Notatka służbowa Nr VIII/3/3 z odbytego spotkania z tajnym współpracownikiem „Jurek”, [Kraków, I 1966 r.].

42 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 76-78, Notatka służbowa Nr VIII/12/12 z odbytego spotkania z tajnym współpracownikiem „Jurek”, [Kraków, V 1965 r.]; IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 80-82, Notatka służbowa Nr VIII/13/13 ze spotkania z tajnym współpracownikiem „Jurek”, Kraków, 7 V 1966 r.; IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 83-85, Notatka służbowa Nr VIII/14/14 z odbytego spotkania z t.w. „Jurek”, [Kraków, V 1966 r.].

43 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 224-224v, Doniesienie tajnego współpracownika, Kraków, 21 XII 1967 r.

44 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 256, Raport z odbytego spotkania w dniu 13 IX 1968 r. z t.w. „Jurek”, Kraków, 14 IX 1968 r.

45 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 320-322, Notatka służbowa z odbytego spotkania z t.w. „Jurek”, Kraków, 6 IV 1970 r.

46 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 191-192, Doniesienie tajnego współpracownika spisane ze słów, [Kraków, VIII 1967 r.].

47 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 250-253, Doniesienie tajnego współpracownika odtworzone z minifonu, Kraków, 25 VI 1968 r.

48 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 254-255, Notatka służbowa z odbytego spotkania z t.w. ps. „Jurek”, Kraków, 31 VII 1968 r.

49 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 343-344v, Doniesienie tajnego współpracownika spisane ze słów, Kraków, 30 I 1971 r.

50 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 200, Doniesienie tajnego współpracownika odebrane telefonicznie, Kraków, 8 IX 1967 r.

51 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 249-249v, Doniesienie przyjęte od t.w. drogą telefoniczną, Kraków, 11 VI 1968 r.

52 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 269, Notatka służbowa, Kraków, 31 X 1968 r.

53 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 277-277v, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z t.w. „Jurek”, Kraków, 22 XI 1968 r.

54 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 190, Doniesienie tajnego współpracownika (odtworzone z magneto- fonu), Kraków, 6 VI 1967 r.

55 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 200, Doniesienie tajnego współpracownika odebrane telefonicznie, Kraków, 8 IX 1967 r.

56 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 269, Notatka służbowa, Kraków, 31 X 1968 r.

57 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 277-277v, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy telefonicz- nej z t.w. „Jurek”, Kraków, 22 XI 1968 r.

58 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 249-249v, Doniesienie przyjęte od t.w. drogą telefoniczną, Kraków, 11 VI 1968 r.

59 IPN Kr 009/4373, t. 2, k. 213, Doniesienie tajnego współpracownika spisane ze słów t.w. „Ju- rek”, Kraków, 2 XI 1967 r.

60 IPN Kr 009/4373, t. 1, k. 30, Notatka służbowa Nr VI/3/3, Kraków, 12 II 1964 r.

opr. aw/aw« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama