Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Krzysztof Dyrek SJ (red. naukowa)

ODEJŚCIA OD KAPŁAŃSTWA

Studium historyczno-psychologiczne

ISBN: 978-83-7505-578-8

wyd.: WAM 2010
Spis treści
WPROWADZENIE5
Henryk Pietras SJ
DYMISJA ZE STANU DUCHOWNEGO I JEJ SKUTKI W STAROŻYTNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
7
Ks. Grzegorz Ryś
ODEJŚCIA ZE STANU DUCHOWNEGO I Z ŻYCIA ZAKONNEGO W ŚREDNIOWIECZU
21
Ks. Jan Kracik
STAROPOLSCY DEZERTERZY STANU DUCHOWNEGO
31
Tadeusz Borkowski
SOCJOLOGICZNE ASPEKTY REZYGNACJI KSIĘŻY ZE STANU DUCHOWNEGO
39
Ks. Mieczysław Kożuch SJ
Z DOŚWIADCZEŃ FORMATORA: DLACZEGO I JAK ODCHODZĄ DZISIAJ KSIĘŻA I OSOBY KONSEKROWANE?
65
Bogusław Borys
DROGA ŻYCIOWA, KTÓRĄ TRZEBA BYŁO ODNALEŹĆ WYWIAD Z SAMYM SOBĄ
77

WPROWADZENIE

W Roku Kapłańskim, trwającym od 19 czerwca 2009 roku do 11 czerwca 2010 roku, ojciec święty Benedykt XVI zapraszał nas i zachęcał do pogłębionej refleksji nad tajemnicą kapłaństwa. Refleksja ta miała na celu przybliżyć ideały związane z realizacją tego powołania, pogłębić duchowość i rozpalić na nowo zapał apostolski kapłanów. Była ona powrotem do korzeni kapłaństwa i odkrywaniem na nowo ducha kapłaństwa Chrystusowego.

Podczas tego roku refleksja nad istotą kapłaństwa była podejmowana w całym Kościele z różnej perspektywy: duchowej, historycznej, psychologicznej, duszpasterskiej. Dotyczyła ona blasków i cieni tej wymagającej drogi życiowej.

W nurt tych rozważań nad kapłaństwem, zwłaszcza nad tym, co jest trudne, wpisuje się również sesja formacyjna (30 VI 2009), zorganizowana przez „Szkołę Formatorów”, działającą przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Sesja była zatytułowana ...wielu uczniów jego odeszło i już z Nim nie chodziło (J 6, 66). Była ona poświęcona problematyce odejść i przyczyn rezygnacji z kapłaństwa, w przeszłości i teraźniejszości. Refleksja nad tym zagadnieniem została podjęta z punktu widzenia historycznego, socjologicznego i psychologicznego.

Znani księża profesorowie: Jan Kracik, Grzegorz Ryś i Henryk Pietras SJ przedstawili problematykę odejść ze stanu duchownego z perspektywy historycznej. Refleksję nad aktualnymi przyczynami rezygnacji z kapłaństwa w ujęciu socjologicznym i psychologicznym ukazali: prof. Tadeusz Borkowski i ks. Mieczysław Kożuch SJ. Bogusław Borys zaś w wystąpieniu mówił o swojej drodze do kapłaństwa i rezygnacji z niego. Ukazywał przyczyny wstąpienia i odejścia z kapłaństwa.

Książka, którą prezentujemy Czytelnikowi, zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas tej sesji. Przedstawiona w nich tematyka ukazuje, że sprawa odejść, rezygnacji z kapłaństwa i stanu duchownego była zawsze obecna w historii Kościoła, choć jej przyczyny były różne.

Sesja pokazała, że refleksja przeprowadzana w atmosferze szczerości i pokory jest pomocna w lepszym zrozumieniu problematyki odejść z kapłaństwa. Pozwoliła ona również inaczej spojrzeć na kapłanów, którzy odchodzą. Taka refleksja może również pomóc docenić bardziej tych, którzy wiernie trwają na tej drodze, pomimo napotykanych trudności.

Ufam, że problematyka podjęta w tej książce, będzie służyła przede wszystkim kapłanom, formatorom i wychowawcom seminaryjnych oraz tym, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Pozwoli im dostrzec i jeszcze bardziej docenić wielkość kapłaństwa, do którego powołał ich Chrystus, spoglądając z innej perspektywy na przedstawione problemy związane z jego realizacją. Oby także była pomocna w przeprowadzeniu pogłębionej refleksji nad formacją do kapłaństwa.

Krzysztof Dyrek SJ
Dyrektor Szkoły Formatorów

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychologia historia formacja rezygnacja porzucenie kapłaństwa odejście od kapłaństwa zrzucenie sutanny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W