Chrześcijanin wobec eutanazji

Recenzja książki: Ks. Krzysztof Szczygieł, "Chrześcijanin wobec eutanazji", Wyd. św. Stanisława, Kraków 2001

„Jakość życia, a nie jego świętość i nienaruszalność, jest głównym kryterium jego wartości. Jeśli współczesna medycyna nie potrafi podnieść obniżonej wartości życia, która w przebiegu czasu nadal obniża się i nie rokuje poprawy — takie życie należy przerwać, zakończyć, zastosować eutanazję”.

Tę dramatyczną diagnozę współczesnego podejścia do ludzkiego życia zawarł ks. Krzysztof Szczygieł w książce „Chrześcijanin wobec eutanazji”, opublikowanej przez Wydawnictwo św. Stanisława z Krakowa.

Książka, pod redakcją ks. Krzysztofa Gryza i ks. Bogusława Mielca, jest zbiorem przygotowanych przez różnych autorów materiałów poświęconych kwestii „śmierci na życzenie”. Pokazują one problem nie tylko w aspekcie teologiczno-moralnym, ale także przynoszą spojrzenie ludzi związanych z medycyną, psychiatrią, prawem oraz duszpasterzy.

Autorzy nie koncentrują się tylko na odrzucaniu eutanazji. Kilka materiałów zawartych w książce opowiada o hospicjum, wskazując, że opieka paliatywna jest alternatywą dla eutanazji.

Optymizmem napawają zaprezentowane przez ks. Jana Dziedzica w formie czytelnych wykresów wyniki badań postaw wobec eutanazji studentek Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dowodzą one, że w tym środowisku postawy popierające eutanazję są bardzo rzadkie. Przyszłe pielęgniarki dostrzegają też zagrożenia, jakie mogłaby przynieść legalizacja eutanazji. Jako alternatywę proponują najczęściej uśmierzanie bólu i pełną miłości obecność przy chorym. Studentka trzeciego roku napisała w ankiecie: „Nikt nie ma prawa decydować o życiu i śmierci drugiego człowieka. Każdy ma prawo żyć i umierać śmiercią naturalną. Jeżeli moglibyśmy decydować o śmierci innych, zapanowałby chaos, balibyśmy się samych siebie”. Jej młodsza koleżanka dodała: „Wierzę, że życie dostaliśmy niezależnie od naszego działania, dlatego nie możemy go sobie odebrać sami lub przez kogoś innego. Życie nie jest naszą własnością. Jest naszą szansą”.

Warto zwrócić uwagę na dołączony do publikacji aneks, w którym znalazły się oficjalne wypowiedzi Kościoła katolickiego na temat eutanazji, fragmenty poświęconych tej kwestii przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II, a także materiały przygotowane z myślą o duszpasterzach i katechetach: propozycja homiletyczna, projekt nabożeństwa o łaskę chrześcijańskiej postawy wobec cierpienia i śmierci, a także konspekty katechezy o problemie eutanazji (w ciekawej formie rozprawy sądowej).

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama