Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

Małgorzata Kołodziejczyk

Z jubileuszem 60-lecia Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego zbiegło się wydanie książki ks. Zbigniewa Kiernikowskiego: "Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. O chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako sakramencie zbawienia. Cykl konferencji wygłoszonych w Radiu Watykańskim w 1994 r."

"Książka ks. Kiernikowskiego, którą z radością podjąłem się Państwu zaprezentować, powstała z cyklu audycji poświęconych "chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny". Słuchaliśmy ich przed pięcioma laty, w 1994 r., który z inicjatywy ONZ był obchodzony jako Międzynarodowy Rok Rodziny. Choć verba volant, to przecież z listów otrzymywanych od słuchaczy – nawet po zakończeniu emisji całego cyklu – przebija wdzięczność za wnikliwe pogłębienie tak fundamentalnej tematyki" napisał we wstępie do książki ks. Andrzej Majewski SJ, dyrektor Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Książka ks. Kiernikowskiego jest inna od tych wszystkich, które w ostatnich latach ukazały się w Polsce. Są to przeważnie pozycje o charakterze prawniczym w związku z nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego, a także o tematyce pedagogicznej, formacyjnej małżonków. Jak twierdzi wybitny polski biblista ks. prof. Józef Kudasiewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nawet książki biblijne, które ukazały się do chwili obecnej, mają raczej charakter historyczny. Natomiast pozycja "Dwoje jednym ciałem w Chrystusie" jest na wskroś książką teologiczną. Autor stawia sobie pytanie, co jest specyfiką małżeństwa chrześcijańskiego; związku dwojga ludzi, którzy są już z Chrystusem złączeni poprzez wiarę i chrzest? "W chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa i rodziny – pisze w książce ks. prof. Kudasiewicz – na pierwszy plan wysuwa się wymiar przymierza. To "przymierze" dokonuje się między Bogiem a dwojgiem ludzi, którzy przez ten sakrament wchodzą w tajemnicę samego Boga, objawioną najpełniej w Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa jako dzieło całej Trójcy Przenajświętszej. To Bóg oferuje małżonkom przymierze, tj. swoją bliskość i pomoc, na co oni winni odpowiedzieć całkowitym zawierzeniem Bogu, że uzdolni ich do bycia jednością na wzór Trójcy Świętej. Bóg więc najpierw obdarza małżonków, a dopiero później stawia żądania. Tak rozumiane małżeństwo chrześcijańskie winno być znakiem dla świata" – podsumowuje ks. J. Kudasiewicz.

Wydaje się, że tak rozumiane małżeństwo jest czymś nowym i rzadko u nas uświadamianym. Cenne jest to, że autor ma odwagę by dzisiejszemu człowiekowi, który często szuka łatwej drogi w małżeństwie (rozwody, antykoncepcja) pokazać ideał małżeństwa chrześcijańskiego. Stawiane wymagania są radykalne; ks. Kiernikowski "idzie pod prąd", jest zdecydowanym przeciwnikiem ustępstw na rzecz ludzkiej słabości i rozmywania jasnych wymagań ewangelicznych. Autor pokazuje również, co wydaje się być równie ważne w czasach współczesnych, na czym polega różnica między małżeństwem chrześcijańskim a małżeństwem czysto naturalnym. Małżeństwo chrześcijańskie nie przekreśla, nie degraduje małżeństw "czysto ludzkich", ale rzuca na nie pewne światło. Jeśli bowiem małżeństwo chrześcijańskie jest znakiem szczególnej miłości Boga do człowieka w Chrystusie, równocześnie ma ono charakter ewangelizacyjny.

Wymowna jest struktura rozprawy. Po czterech konferencjach wstępnych następuje część doktrynalna pt. "Małżeństwo na pierwszych kartach Pisma Świętego". Sporo miejsca poświęcił autor przykładom biblijnym ludzkiego małżeństwa. Szczególnie dużo uroku nadają książce opisy małżeństwa w Księdze Tobiasza. W równie interesujący sposób ukazane zostały relacje rodzinne w historii patriarchów. Całość zamykają dwie części o charakterze doktrynalnym: "Małżeństwo w świetle Listu do Efezjan" oraz "Nierozerwalność małżeństwa przywrócona przez Jezusa Chrystusa". Jak podkreśla ks. prof. J. Kudasiewicz "w książce zachowana została równowaga między teologia i praktyką. Przy temacie małżeństwa jest to ważne. Wielką zasługą autora jest jasne przedstawienie specyfiki chrześcijańskiego małżeństwa i wyprowadzenie z niej wniosków na dziś. Aktualizacja wypływa z rzeczowej i pogłębionej egzegezy".

Do kogo adresowana jest książka? Głównie do małżonków i to małżonków chrześcijańskich. Ponieważ jednak wymaga ona pewnej głębszej refleksji wydaje się, że w pełni zrozumieją ją ci, którzy mają pewną kulturę biblijną i teologiczną. Z przemyśleń autora mogą także skorzystać ludzie wykszatłceni (nawet nie chrześcijanin), szukający większego zrozumienia istoty małżeństwa, ludzkiej miłości. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego ks. prof. Kudasiewicz podkreślił, że książkę ks. Z. Kiernikowskiego powinni przestudiować także dogmatycy i moraliści, by przekazując naukę o małżeństwie zarówno studentom świeckim jak i duchownym, akcentować bardziej biblijną wizję małżeństwa.

Autor książki ks. prał. Z. Kiernikowski znany jest dobrze Polakom zamieszkałym w Wiecznym Mieście. Ten kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej jest doktorem nauk biblijnych, absolwentem renomowanego Papieskiego Instytutu Biblijnego. Od ponad 10 lat piastuje urząd rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął przed laty w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Obecnie kontynuuje ją również w Rzymie; jest wykładowcą w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim oraz w prowadzonym przez dominikanów Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza – Angelicum.

Ks. Zbigniew Kiernikowski: "Dwoje jednym ciałem w Chrystusie". O chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako sakramencie zbawienia, s. 315,
Wydawnictwo Księży Marianów, 02–914 Warszawa ul. Św. Bonifacego 9, tel. 0-22(651-90-54
e-mail: wkm@marianie.pol.pl


opr. ab/abWszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kroniki Rzymskie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rodzina małżeństwo przymierze nierozerwalność Zbigniew Kiernikowski woje jednym ciałem w Chrystusie Międzynarodowy Rok Rodziny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W