Opoka - Portal katolicki
opoka.news
PekaoKs. Mieczysław Maliński

SIEDEM TWOICH WTAJEMNICZEŃ

© Wydawnictwo WAM, 1997
Redakcja: Anna Piecuch
ISBN 83-7097-964-5
Najważniejszy sakrament

I tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że jest tylko jeden sakrament - tylko chrzest. Wszystkie inne sakramenty, wszystkie następne sześć to jest powtórzenie. W rozmaitych etapach życia - wtedy gdy jesteś młodym człowiekiem i gdy wchodzisz w życie, wtedy gdy się spotkasz z wymarzoną dziewczyną i postanowiłeś zostać z nią do końca swoich dni, wtedy gdy poznałaś wyśnionego chłopca i pokochałaś go, wtedy gdy jesteś ciężko chory i chcesz przyjąć tę chorobę po Bożemu, wtedy gdy po okresie grzesznym chcesz powrócić do miłości Boga i bliźniego. Wszystko cokolwiek byśmy powiedzieli na temat następnych sześciu sakramentów, to jest tylko powtórzenie chrztu: twojego odkrycia, zachwytu, decyzji, której istotą jest: Bóg jest Miłością.

Na rozmaitych etapach twojego życia decydujesz się iść za Bogiem, który jest miłością, bo chcesz być człowiekiem wolnym, sprawiedliwym, uczciwym, bezinteresownym, tak jak cię do tego zachęca sumienie, a naprawdę sam Bóg, który tobie się objawia czy nawiedza cię.

Może spytasz: No to jeżeli najważniejsze jest, że chcę tak żyć, to po co jeszcze liturgia chrztu, bierzmowania i wszystkich innych sakramentów? Po co modlitwy, czytania, kazanie, polanie wodą, namaszczenie olejem świętym, biała szata, paląca się świeca?

Odpowiadam: Jeżelibyśmy byli aniołami, to by akt rozumu i woli wystarczył. Ale ponieważ jesteśmy ludźmi, to dopiero wtedy taki akt jest do końca prawdziwy i obowiązujący nas, gdy wyrazimy go na zewnątrz słowem, zachowaniem się, postawą. Gdy Boga usłyszymy na własne uszy w czytaniach Starego i Nowego Testamentu, gdy zobaczymy Go w akcji obrzędu, gdy poczujemy na swojej głowie strumień wody chrzcielnej, namaszczenie olejem świętym - dopiero wtedy Bóg dotrze do nas w pełni.opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: symbol sakramenty działanie proces znak Słowo slowo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W