Opoka - Portal katolicki
opoka.news
PekaoKs. Mieczysław Maliński

SIEDEM TWOICH WTAJEMNICZEŃ

© Wydawnictwo WAM, 1997
Redakcja: Anna Piecuch
ISBN 83-7097-964-5
SPIS TREŚCI

SIEDEM TWOICH WTAJEMNICZEŃ
(strony w wyd. papierowym)
Narodziny słowa 5
Uczenie się słów 6
Słowa świata zewnętrznego i wewnętrznego 10
Wzbogacanie słowa 13
Znak i symbol 15
Twórcy i odtwórcy 17
Odbiorcy 20
Człowiek jest słowem 23
Bóg w naszej mowie 25
Słowo w religii 28
Liturgia 32
Co to jest Sakrament  
Pod postacią słowa 39
Co to jest symbol 41
Dlaczego siedem 42
Siedem znaczy: dużo 44
Najważniejszy sakrament/biblioteka/T/TS/7_wtajemniczen_proces.html 45
Sakrament to proces 47
W jakiego Boga wierzysz  
Kto to jest Bóg 51
Synowie Boga 52
Modlitwa 54
Co to znaczy: Wierzyć w Boga 55
Bóg jest osobą 56
Wierzyć w Jezusa - wierzyć Chrystusowi  
Syn Boga 61
Na co nam Jezus 65
Wierzyć w Jezusa 67
Jezus drogą do Ojca 68
Chrzest dorosłych  
Decyzja na Miłość 73
Chrzest - decyzją 75
Katechumenat 78
Na przykład post 80
Bezinteresowność 81
Dobre uczynki 83
Chrzest dziecka  
Czy jest sens chrzcić niemowlę 87
Niemowlę wie 89
Chrzest trwa 91
Atmosfera domu 92
Obrzędy chrzcielne 95
Bierzmowanie  
Nowy etap życia: młodość 99
Razem 101
Zachwyt Bogiem 103
Obrzędy sakramentalne 106
Pokuta  
Po co pokuta 111
Spowiedź uszna 114
Wypowiedzieć swoje grzechy 117
Po co spowiednik 119
Trud spowiadania 122
Pismo Święte w sakramencie pokuty 123
Olejem świętym namaszczenie  
Śmierć czeka na każdego 133
Przygotować się na śmierć 136
Gdy nastąpi śmierć kliniczna 138
Choroba dla twojego zbawienia 140
Małżeństwo  
Szczególne nawiedzenie Boga 145
Akt społeczny 149
Po co obrzędy sakramentalne 151
Wyznanie miłości istotą rzeczy 152
Kapłaństwo  
Powołanie do kapłaństwa 161
Głoszenie miłości 164
Co to znaczy być księdzem 166
Obrzęd sakramentalny 168
Eucharystia  
Powtórzenie Ostatniej Wieczerzy 173
Sakrament na wszystkie okazje 174
Przyjmujesz sakrament 45 minut 177
Tabernakulum 180
Spotkania towarzyskie 182

Narodziny słowa

Słowo jest tajemnicą, której do końca nie jesteśmy w stanie zgłębić. Niezależnie od tego czy to jest nasza paplanina codzienna, czy wielkie słowo głoszone z katedr profesorskich, ze scen teatralnych czy zbiorów poezji. Zamiast „tajemnica" możemy powiedzieć „misterium", bo to nie jest jakaś rzeczywistość stojąca zewnątrz nas ale tajemnica, w której tkwimy, która się dzieje w nas, w której wciąż uczestniczymy.

Myśmy je stworzyli, myśmy je wynaleźli. Gdzieś, kiedyś, u początku człowiek powiedział pierwsze słowo. Może ono było podobne do szczekania psa, wrzasku sroki, wycia wilka, miauczenia kota. Najprawdopodobniej było nim słowo „mama" i „tata". W ten sposób człowiek po raz pierwszy zawarł w jednym wyrazie ogrom rzeczywistości, którą stanowi matka.

Matka która mnie porodziła, której jestem częścią, kość z kości, krew z krwi, łącznie z genami, które mi przekazała. Ale nie tylko. Wychowywała i kształtowała mnie już w okresie płodowym. A potem w pełni prowadziła mnie, gdy znalazłem się w jej ramionach. Jeszcze jako istota która nie rozpoznaje, nie rozumie, a przecież już czuje, odbiera ten nowy świat - obcy, wrogi. Świat, którego elementem jedynym, istotą pewną i przyjazną, oparciem moim i gwarancją, ostoją i nadzieją jest mama.

Tak można by długo opisywać, ukazywać, jakie treści są zawarte w tym jednym słowie. I chociażbyśmy jeszcze dużo powiedzieli, wymienili, uszczegółowili, to przecież jesteśmy świadomi, że te opisy nie wyczerpią, że to wszystko jest za mało, że to jest jeszcze nie tak. Bo nie potrafią oddać chociażby uczucia, ciepła, radości, przywiązania, serdeczności, pokoju, zaangażowania, bezinteresowności, które niesie słowo „mama".

Ale przecież to dotyczy wszystkich innych słów. Wszystkie one są nabrzmiałe treściami, choć na co dzień operujemy słowami prawie bezmyślnie, żonglujemy nimi często niefrasobliwie, rzucamy je jak pieniążki na blat, a niewiele treści z nich bierzemy.opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: symbol sakramenty działanie znak slowo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W