Ksiądz i jego zdrowie psychiczne

Fragmenty książki "Intymność"

Ksiądz i jego zdrowie psychiczne

Henri J. M. Nouwen

Intymność

ISBN: 978-83-60703-34-2

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007


fragmenty dostępne na naszych stronach:


INTYMNOŚĆ A KAPŁAŃSTWO

Ksiądz i jego zdrowie psychiczne

Jeżeli bylibyście kiedykolwiek obecni przy przyjmowaniu pacjenta do szpitala psychiatrycznego, to prawdopodobnie zaskoczyłyby was pytania, jakie mu zadaje psychiatra. Zamiast pytać: „Co się dzieje?” lub „Co panu dolega?”, pyta czasami: „Czy może pan powiedzieć, która jest godzina, jaki mamy dzień, miesiąc, rok?”. Następne pytania to: „Jak nazywa się to miasto i w jakim kraju jesteśmy?”. W końcu lekarz pyta: „Jak się pan nazywa, kim są pańscy przyjaciele, gdzie pan pracuje?”.

Dlaczego psychiatra zadaje tak oczywiste pytania? Bo chce wiedzieć, czy pacjent wie, gdzie, kiedy oraz kim jest, ponieważ podstawą zdrowia psychicznego pacjenta jest jego orientacja co do czasu, miejsca oraz osoby lub — inaczej mówiąc — realistyczna świadomość siebie.

To, co jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, jest również decydujące dla naszego zachowania na wszystkich jego poziomach. Bolesne i trudne problemy życiowe są zawsze związane z tym, co zasadnicze. Nie możemy istnieć bez czyjejś miłości, przez całe życie staramy się kochać i być kochanym. Tak samo orientacja w czasie, miejscu i osobie jest podstawą naszego zdrowia psychicznego. W miarę dorastania każdego dnia napotykamy nowe elementy rzeczywistości, ciągłe wyzwania, szczególnie ci z nas, których życie jest w stałym ruchu oraz bywa poddawane poważnemu przewartościowaniu i samokrytyce. Takie jest nasze życie, a zwłaszcza życie księdza. Odpowiedź na pytanie: gdzie, kiedy i kim jestem?, może nie być łatwa, jeśli ma na nie odpowiedzieć współczesny ksiądz. W nagłym i bolesnym zetknięciu z nową niepewną rzeczywistością może stracić orientację. A to oznacza, że zagrożone jest jego zdrowie psychiczne.

Dlatego przedyskutuję problem zdrowia psychicznego księdza w aspektach właściwej oceny czasu, właściwej oceny przestrzeni i właściwego zrozumienia siebie oraz pokażę, w jaki sposób trudności w tych trzech dziedzinach mogą się stać źródłem psychicznego cierpienia księdza we współczesnym świecie.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama