Miłość przed ślubem

Fragmenty książki "Modlitwa zniechęconego"

Miłość przed ślubem

bp Jan Szkodoń

MODLITWA ZNIECHĘCONEGO

ISBN: 83-7318-638-7

wyd.: WAM 2006Miłość przed ślubem

Student: Znam małżeństwa, które zostały zawarte po kilkuletniej, a nawet po kilkunastoletniej znajomości. Ale bywa tak, że młodzi znają się krótko, powierzchownie. Zakochanie, czy wprost namiętność, traktują jako „prawdziwą miłość”. Zastanawiam się, kto jeszcze dziś przejmuje się czystością przedmałżeńską? Słyszę nieraz, że trzeba się „sprawdzić”, dostosować przed ślubem. Chyba niewielu ma z tego powodu poczucie grzechu. Gdy pojawia się ciąża, przyspiesza się ślub. Coraz częściej młodzi mieszkają ze sobą bez zawierania małżeństwa. Tworzy się nowy obyczaj, chyba coraz dalszy od zasad wiary chrześcijańskiej.

Bp Jan Szkodoń: Życie człowieka jest powołaniem. Bóg jest miłością. Wzywa nas, byśmy realizowali Jego plan miłości przede wszystkim w małżeństwie i rodzinie.

Bóg jest źródłem wszelkiej miłości. Zarówno miłość małżeńska, jak i rodzicielska, a także narzeczeńska, w Bogu ma swe źródło i swój cel. Każdy grzech, także nieczysty, znieważa Boga i godność osoby ludzkiej. Grzechy nieczyste nie wiążą się ani wolnością, ani miłością.

Czystość przedmałżeńska pomaga przyszłym małżonkom kształtować w sobie miłość ofiarną i bezinteresowną. Zachowanie czystości pomaga w sposób wolny podjąć decyzję o zawarciu małżeństwa. Młodzi winni opierać swą miłość na fundamencie modlitwy, spowiedzi i Eucharystii. Nie można usprawiedliwiać swego postępowania tym, że „wszyscy tak robią”.

Boże, Ty stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy zdolni do miłości. Potrzebujemy, by nas kochano i dla rozwoju wewnętrznego potrzebujemy, by kochać innych.

Łaską wysłużoną przez Twego Syna wspomagaj wszystkich, którzy podejmują powołanie małżeńskie. Niech rodzice kształtują w sercach dzieci postawę ofiarnej miłości, zdolnej do wyrzeczenia, rezygnacji i poświęcenia. Niech młodzi szukają światła i siły w Ewangelii, aby uwierzyli, że prawdziwa jest ta miłość, która ma swój cel i swoje źródło w Jezusie Chrystusie. Proszę Cię, by młodzi zaufali nauczaniu Kościoła, niech widzą w czystości przedmałżeńskiej nie tyle zakaz, co raczej znak miłości i drogę do małżeństwa wiernego, trwałego, opartego na łasce sakramentu małżeństwa.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao