Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Andrzej Babuchowski

AGNIESZKA CZESKA

ISBN: 978-83-7505-113-1

wyd.: WAM 2008
Spis treści
Wstęp. Światło narodu czeskiego5
Królewski rodowód 13
Pod opieką św. Jadwigi 21
U Norbertanek w Doksanach 28
Na Hradczańskim Wzgórzu 34
Gorzka gościna 40
Intrygi, intrygi 46
Cudowne ocalenie mistrza Konrada 52
Bezskuteczne swaty 56
Na Františku, czyli „Czeski Asyż” 63
Agnieszka wstępuje do klasztoru 71
Przywilej najwyższego ubóstwa 78
Gotycka świątynia duszy 86
Czas klęski i głodu 91
Patronka „aksamitnej rewolucji” 98
Literatura 105

Wstęp

Światło narodu czeskiego

Przez historyków zgodnie uważana za jedną z najjaśniejszych gwiazd na firmamencie kultury średniowiecznej. Nazywana „lumen totius gentis Bohemiae” („światłem całego narodu czeskiego”) lub też — wedle słów autora tzw. Legendy mediolańskiej — „candor lucis eterne”, czyli „blaskiem światła wiecznego”. Już za życia porównywana do swej wielkiej kuzynki, św. Elżbiety z Turyngii, kanonizowanej w roku 1235, zaledwie 4 lata po śmierci. Zaszczycona 22 bullami papieskimi i co najmniej 4 listami św. Klary z Asyżu, która określała ją jako „najczcigodniejszą w Chrystusie panią i spośród śmiertelnych najbardziej godną miłości siostrę Agnieszkę, rodzoną siostrę króla Czech”.

W latach pięćdziesiątych XX wieku czeski historyk Vlastimil Kybal zastanawiał się, jak to możliwe, że mimo sześciokrotnie podejmowanych (na przestrzeni siedmiu stuleci!) zabiegów o kanonizację Agnieszki Czeskiej (zwanej niekiedy Agnieszką Praską), założycielki pierwszego na wschód od Alp klasztoru klarysek, żaden z papieży nie ogłosił jej świętą. No cóż, Kybal nie mógł przewidzieć, że już w niedalekiej przyszłości, w ciągu niespełna półwiecza, marzenie wielu pokoleń Czechów wreszcie się spełni.

Bo trzeba było dopiero słowiańskiego papieża i niezwykłego splotu wydarzeń politycznych w Europie, by gwiazda Agnieszki zajaśniała na nowo. To właśnie w tydzień po jej kanonizacji, dokonanej 12 listopada 1989 roku przez Jana Pawła II, Czechosłowacja zrzuciła z siebie komunistyczne jarzmo, a fakt ten odczytany został przez wielu jako spełnienie się starego barokowego proroctwa. Głosiło ono, że w Czechach dobrze będzie się działo dopiero wtedy, gdy odnaleziony zostanie grób Agnieszki. Grobu wprawdzie nie znaleziono, ale wyzwolenie przyszło w czasie, gdy czescy i słowaccy katolicy zaczęli wprowadzać w życie dziesięcioletni Program Duchowej Odnowy Narodu.

Pierwszy rok owej dekady — rok 1988, któremu patronowała Agnieszka, poświęcony był szacunkowi dla życia oraz służbie ludziom starym, chorym i opuszczonym.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Czechy kanonizacja Agnieszka Czeska Światło narodu czeskiego Program Duchowej Odnowy Narodu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W