Św. Alfons de Orozco

Krótka biografia św. Alfonsa z Orozco, augustianina (1500-1591)

Urodził się 17 października 1500 r. w miejscowości Oropesa w prowincji Toledo w Hiszpanii, w głęboko religijnej rodzinie szlacheckiej. Gdy miał 8 lat, rodzina zamieszkała w Talavera de la Reina. W 1514 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie w Salamance. Tam pod wpływem augustiańskiego kaznodziei postanowił poświęcić się wyłącznej służbie Bogu. W 1522 r. wstąpił do zakonu agustianów i po odbyciu nowicjatu złożył śluby zakonne 9 czerwca 1523 r.

Ok. r. 1527 przyjął święcenia kapłańskie. Jego głęboka duchowość i umiejętność głoszenia słowa Bożego sprawiły, że przełożeni skierowali go do pracy kaznodziejskiej. Po trzech latach został wybrany na przeora wspólnoty augustianów w Medinie. W następnych latach piastował wiele odpowiedzialnych urzędów w zakonie.

Począwszy od 1533 r. augustianie prowadzili ewangelizację w Nowym Świecie. O. Alfons postanowił przyłączyć się do nich i w 1548 r. wyruszył w podróż do Meksyku, ale ze względu na chorobę musiał ją przerwać i powrócić do Hiszpanii.

Został przeorem klasztoru w Valladolid, które było siedzibą dworu. W 1554 r. mianowano go kaznodzieją królewskim.

Gdy w 1561 r. dwór królewski przeniósł się do Madrytu, nowej stolicy, o. Alfons zamieszkał w klasztorze św. Filipa Króla. Żył bardzo skromnie, w ubóstwie i umartwieniu. Z wielką miłością służył biednym, którzy często prosili go o pomoc. Odwiedzał chorych w szpitalach, skazanych w więzieniach, biednych na ulicy i w domach. Cały Madryt był przekonany o jego świętości. Nazywano go «świętym od św. Filipa».

Wiele czasu poświęcał modlitwie oraz pisarstwu. Zasłynął jako doskonały kaznodzieja, wybitny pisarz, asceta i mistyk. Wydał za życia ok. 50 dzieł, a ok. 30 opublikowano po jego śmierci.

Cechowała go miłość do Eucharystii i wielkie nabożeństwo do męki Chrystusa. Pragnąc przeprowadzić reformę wewnętrzną swojego zakonu, dzięki pomocy króla założył augustiańskie klasztory życia kontemplacyjnego: jeden męski w Talavera de la Reina oraz trzy żeńskie: jeden w Talavera de la Reina i dwa w Madrycie. Krótko przed śmiercią założył Kolegium Wcielenia Pańskiego (ten wspaniały budynek stał się później własnością państwa i obecnie jest siedzibą Senatu Hiszpanii). Zmarł 19 września 1591 r. Jego ciało spoczywa w kościele augustianek w Madrycie.

15 stycznia 1882 r. Leon XIII zaliczył o. Alfonsa de Orozco do grona błogosławionych.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama