Św. Zdzisława

Krótka biografia św. Zdzisławy z Lemberku (ok. 1215-1252)

Św. Zdzisława

Zdzisława urodziła się ok. 1215 r. na Morawach. Według tradycji była córką Przybysława z Krzyżanowa, burgrabie-go w Brnie, i Sybilli, pochodzącej ze szlacheckiej rodziny sycylijskiej. Poślubiła kasztelana zamku w Lemberku Gawła (Havla), z którym miała czworo dzieci. Była wzorową żoną i matką. Wraz z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem, gdzie przybywali nowi osadnicy i gdzie Kościół był jeszcze słabo zakorzeniony. Nawiązała współpracę z dominikanami, niedawno przybyłymi do Czech, i stała się ich dobrodziejką oraz fundatorką dwóch klasztorów — w Jabłonnem niedaleko Lemberku i w Turnovie. Prawdopodobnie była też tercjarką dominikańską. Zasłynęła jako opiekunka ubogich oraz uzdrowicielka, przypisywano jej nawet cud wskrzeszenia pięciu osób. Zmarła ok. 1252 r. i została pochowana w klasztorze w Jabłonnem, który stał się celem pielgrzymek jej czcicieli. Kroniki klasztoru opisują liczne cudowne uzdrowienia przypisywane jej wstawiennictwu, a świadczące o szerzeniu się jej kultu w Czechach i na Węgrzech. Liturgia dominikańska wspomina ją jako auxiliatrix afflictorum i salus infirmorum. Została beatyfikowana przez Piusa X w 1908 r. Starania o jej kanonizację rozpoczęto po II wojnie światowej, w 1992 r. została opublikowana Positio dotycząca jej życia, cnót i kultu. Jan Paweł II promulgował dekret o heroiczności cnót bł. Zdzisławy 2 lipca 1994 r. Nowa święta jest dziś czczona jako patronka młodych małżeństw i matek.


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao