Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ryszard Myśliwiec SJ

DROGI DOJŚCIA DO BOGA

ISBN: 978-83-7505-314-2

wyd.: WAM 2009
Spis treści
WSTĘP9
Rozdział I
FAKTY: PRZEKONANIE LUDZKOŚCI NA PRZESTRZENI WIEKÓW O ISTNIENIU BOGA11
Prehistoria 11
Starożytność18
Średniowiecze31
Czasy nowożytne 32
Najwięksi uczeni trzech ostatnich wieków: XVIII, XIX i XX35
Rozdział II
CO NAM MÓWIĄ NA TEMAT BOGA I RELIGII LUDZIE SPOZA KOŚCIOŁA 43
Ateiści 43
Uczeni opierający swe wypowiedzi tylko na własnych przekonaniach filozoficznych45
Ateiści nawróceni47
Rozdział III
NAUKA KOŚCIOŁA O SPOSOBIE, W JAKI CZŁOWIEK POZNAJE BOGA 56
Podstawy ludzkiego poznania 56
Proces poznania Boga60
Rozdział IV
MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA BOGA64
Dlaczego nie da się udowodnić, że Boga nie ma?64
Co wynika z możliwości istnienia Boga 70
Rozdział V
POSZUKIWANIE I SPOSOBY POZNANIA BOGA77
Znaki 78
Filozoficzne dowody na istnienie Boga104
Rozdział VI
WIEDZA O BOGU A WIARA W BOGA. KONSEKWENCJE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ISTNIENIA BOGA114
Rozdział VII
WIARA, CZYLI OSOBISTE ZAPOZNANIE SIĘ Z BOGIEM I MIŁOSNE WSPÓŁŻYCIE Z NIM 126
ZAKOŃCZENIE135
ANEKS141
BIBLIOGRAFIA146

WSTĘP

W dzisiejszym świecie panuje wielki głód Boga.
MATKA TERESA Z KALKUTY1

Zadaniem moim jest wykazać, że naturalnym owocem rozumu i uczciwości człowieka jest wiara w Boga. Brak wiary jest skutkiem braku jednego lub drugiego; przede wszystkim uczciwości. Postaram się to wykazać dopiero pod koniec wykładów. Uważam, że najlepszym punktem wyjścia będzie przedstawienie faktów, czyli niezbitych prawd, znanych powszechnie wszystkim uczonym etnologom i religioznawcom. Chociaż te fakty w świecie nauki, wśród prawdziwych uczonych nie podlegają żadnej dyskusji ani nie budzą wątpliwości, to jednak ogólnie są mało znane i dla wielu ludzi są zaskoczeniem, niespodzianką, a wśród niektórych wywołują nawet zdziwienie i niedowierzanie.

Z prawdziwą pomocą przychodzą nam tutaj uczeni niewierzący, ateiści, a w każdym razie uczeni, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem i nie działają naukowo z inspiracji Kościoła. Tacy uczeni nawet dla wielu katolików są jakoś bardziej wiarygodni. Dlatego ich wypowiedzi uważam za cenne, godne uwagi i tutaj je zamieszczam. Przedstawię tu w ogólnych zarysach, w sposób jak najbardziej przystępny, naukę Kościoła dotyczącą sposobu poznania, w tym także poznania Boga.

Prawdziwych ateistów, czyli ludzi przekonanych, że Boga nie ma, jest na świecie bardzo mało, bo zaledwie 2,5%. Postaram się wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Następnie rozważymy tu sobie treść dwóch słów, których używamy na co dzień bardzo często: słowa „możliwość” i słowa „prawdopodobieństwo”. Zwrócimy uwagę na to, czym one się od siebie różnią, jak one się mają w stosunku do istnienia Boga — i wyciągniemy z tego odpowiednie wnioski i konsekwencje. Rozważymy też, czym się różni wiedza o Bogu od wiary w Boga. Na końcu zwrócimy uwagę na to, że w żaden sposób nie da się nikogo nakłonić ani zmusić do wiary w Boga, bo wiara w Boga może się zrodzić tylko w pełnej wolności, podobnie jak miłość.


1 Matka Teresa z Kalkuty (1998) Myśli, s. 23.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: istnienie Boga znaki ateiści drogi poznania nawróceni relacja osobista

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W