Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Zdzisław Józef Kijas OFMConv

RÓŻANIEC

czyli ponad przymusem teraźniejszości

ISBN: 978-83-7767-853-4
wyd.: Wydawnictwo WAM 2013

Wybrane fragmenty
Wstęp
Jak odmawiać różaniec?
Nowenna Pompejańska


JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC?

Modlitwa różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Jak się odmawia różaniec? Trzeba uczynić znak Krzyża i odmówić Skład Apostolski, czyi Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Następnie jedno Ojcze nasz oraz trzy Zdrowaś Maryjo. W dalszej kolejności odmawia się jedno Chwała Ojcu.

Po tym wstępie przechodzi się do części głównej. Wymienia się pierwszą tajemnicę i odmawia Ojcze nasz, następnie dziesięć Zdrowaś Maryjo i jedno Chwała Ojcu. Wymienia się drugą tajemnicę i odmawia Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i jedno Chwała Ojcu. I tak kolejno wszystkie pięć tajemnic.

Mamy cztery części (tajemnice) różańca:

Część radosna

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Część świetlista (światła)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii

Część bolesna

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.

2. Biczowanie Pana Jezusa.

3. Ukoronowanie koroną z cierni.

4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

5. Śmierć na krzyżu.

Część chwalebna

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Maryi.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Przyjmuje się, że każda część (tajemnica) różańca powinna być odmawiana w innym dniu. Nie jest więc konieczne odmawianie pełnej modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić jedną część, czyli jeden „sznur” różańca. Nie oznacza to jednak, że nie wolno odmówić raz dziennie całego różańca. Kiedy jednak odmawia się jeden sznur różańca w ciągu dnia, należy postarać się odmawiać poszczególne tajemnice w ściśle określone dni:

Radosna — poniedziałek i sobota Światła — czwartek

Bolesna — wtorek i piątek

Chwalebna — środa i niedziela.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rozważanie różaniec tajemnice różańcowe tajemnice radosne tajemnice bolesne tajemnice światła modlitwa różańcowa tajemnice chwalebne Nowenna pompejańska

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W