Poradnik wapowca

Porady dla twórców w wapCiekawostki | Dvd,Mp3 | Ebiznes | Gry komputerowe | Internet | Kościół i Internet | Oprogramowanie | Sprzęt |

Poradnik Wapowca

Najważniejszym elementem WAP (rysunek 1) jest WAP Proxy / Gateway (4). Pośredniczy w komunikacji między siecią bezprzewodową a Internetem. Zajmuje się translacją protokołu WAP (protokołów odpowiadających za bezprzewodową transmisję) na protokoły HTTP i TCP/IP (odpowiedzialne za transmisję internetową). Jednocześnie dokonanie translacji stron WML na binarny kod, który jest zrozumiały dla telefonu komórkowego (6). Źródłem stron dla urządzeń przenośnych może być Internet, a zwłaszcza dedykowane serwery WWW (2), udostępniające strony WML oraz zwykłe serwery WWW prezentujące zawartość w formacie HTML. W wypadku tych drugich potrzebna jest jeszcze pośrednia konwersja na WML (3). Konwersja z HTML-u na WML (3) może być realizowana na tej samej maszynie, na której działa serwer WWW albo konwerter, który może być udostępniony jako usługa publiczna pracująca na innym serwerze w Internecie. W sieci telefonii komórkowej mogą istnieć również serwery aplikacji telefonii bezprzewodowej WTA (5) (Wireless Telephony Aplication) wysyłające binarny WML bez pośrednictwa bramki WAP (WAP Gatewaya). Serwery WTA wykorzystywane są przez operatorów sieci komórkowych do kontroli nad przebiegiem połączeń oraz udostępniania usług dodanych (np. książka telefoniczna na serwerze, stan konta, zmiany taryfy, obsługa klienta).

Jak działa WAP ?

WAP działa podobnie jak WWW (patrz rysunek 2). Użytkownik naciska (1) przycisk telefonu, który powoduje wywołanie określonego adresu URL (np. http://wap.twojserwis.pl/). Urządzenie przesyła (2) zapytanie o konkretną stronę WML do bramki WAP, używając protokołu WAP. WAP Gateway zamienia to zapytanie na format HTTP i wysyła (3) pod adresem serwera WWW. Zapytanie HTTP jest przetwarzane przez serwer WWW (4). Serwer WWW odczytuje ze swoich zbiorów wskazaną adresem statyczną stronę WML lub generuje ją przez CGI lub inną platformę skryptową. Następnie odsyła (5) przygotowaną stronę WML protokołem HTTP. Gateway WAP weryfikuje zawartość strony, kompiluje ją do postaci zmniejszonego binarnego WML-u i przesyła (6) dalej protokołem WAP do urządzenia, z którego pochodziła prośba. Telefon odbiera stronę WML, przetwarza ją i wizualizuje pierwszą kartę (7).

Transmisja stron WAP dokonuje się przez bezpośrednie, stałe połączenie z bramką WAP (WAP Gateway). Użytkownik płaci za czas korzystania z usług WAP według długości trwania połączenia. Ponieważ jest to wyjątkowo nieekonomiczne rozwiązanie, zaczęto zatem poszukiwać technologii zwiększającej prędkość transmisji. Jako pierwszy powstał standard HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), pozwalający na zwiększenie prędkości transmisji do 57,6-115,2 Kb/s. Uzyskanie tak szerokiego pasma możliwe jest dzięki agregacji kilku kanałów sieci GSM 900/1800. Transmisja jest więc szybsza, ale kosztem zwiększonego obciążenia sieci operatora telefonii komórkowej.

Drugim pomysłem na eliminację tego problemu było wprowadzenie pakietowej transmisji danych GPRS (General Packet Radio Service). Rozwiązanie to daje możliwość wykorzystania sieci tylko podczas transmisji informacji, bez potrzeby nawiązywania stałego połączenia. Połączenie jest po prostu wznawiane tylko na czas przesyłania danych. Użytkownicy sieci komórkowej mają także możliwość równoległej pracy na tym samym kanale GSM, co eliminuje wzrost obciążenia sieci GSM. Prędkość transmisji dla tego standardu wynosi teoretycznie, od 9, 6 kb/s poprzez 72,4 kb/s do 115 kb/s, a niekiedy nawet do 171,2 kb/s.

Wraz z nowymi rozwiązaniami pojawiły się także nowe koncepcje sposobu billingowania transmisji danych. W przypadku normalnej transmisji GSM i transmisji w standardzie HSCSD koszt jest proporcjonalny do czasu korzystania z połączenia. Natomiast w technologii GPRS koszt może być wyznaczany proporcjonalnie do ilości przesłanych danych.

Niestety powyższe technologie nie są obecnie w pełni wykorzystywane, ponieważ na rynku dostępnych jest niewiele urządzeń potrafiących wykorzystywać transmisję HSCSD. Maksymalne prędkości możliwe do osiągnięcia przez telefon na przykładzie Nokia Card Phone to 38400 b/s (osiągane poprzez agregację 4 kanałów GSM po 9600 b/s). Natomiast standard GRPS nie posiada jeszcze komercyjnych wdrożeń, dostępnych na rynku. Testy laboratoryjne prototypowych urządzeń GRPS wykazały możliwość wysyłania danych do sieci z prędkością tylko 20 kb/s i pobierania z prędkością 40 kb/s.

Również operatorzy sieci komorkowych nie udostępniają możliwości wykorzystania więcej niż 4 kanałów (38400 b/s) w standardzie HSCDS, ponieważ na rynku nie ma obecnie oferty urządzeń korzystających z wyxszych parametrów transmisji.

O WML-u

Strony WML składają się z kart. Pojedyncza strona WML może zawierać wiele takich kart. Mikroprzeglądarka zaimplementowana w telefonie pokazuje najpierw pierwszą kartę z przygotowanego zestawu. Projektant strony może zdefiniować przejścia między kartami, używając WML-owych odsyłaczy (podobnych do HTML-owych linków). Nawigacja po serwisie WAP polega na przechodzeniu między kartami. Na stronie można zastosować proste skrypty WML, służące przeliczaniu lub przegenerowywaniu zawartości strony WML.

Obrazki dla potrzeb stron WML zapisywane są w specjalnym formacie - WBMP (Wireless Bitmap) - dwukolorowej czarno-białej bitmapy (bez jakichkolwiek odcieni szarości). Język WML daje możliwość tworzenia pól edycji, list wielokrotnego wyboru lub list opcji. Tekst można formatować za pomocą podstawowych parametrów: wyrównanie, wytłuszczenie, pochylenie, powiększenie i pomniejszenie czcionki. W specyfikacji języka uwzględnione są również tabelki. Wapmaster może nawet zdefiniować reakcje na niektóre zdarzenia zachodzące w mikroprzeglądarce.

Oprogramowanie

Strony WML i skrypty WML można pisać w zwykłym edytorze tekstu, takim jak Notatnik Windows. Można - tak samo jak w przypadku HTML-u, ale po co tracić czas. Narzędzia przygotowane przez założycieli Wap Forum ułatwiają pisanie, debuggowanie i testowanie stron oraz skryptów WML.

opr. JU/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama