Feng shui - chińska geomancja (cz. III)

O niektórych aspektach taoizmu

cz. I, cz. II

Kolejnymi pojęciami, które wiążą się ściśle z Feng Shui są: tzw. magiczny kwadrat oraz mapa bagua, zwana też pakua.

Magiczny kwadrat, jak sama nazwa wskazuje jest figurą geometryczną podzieloną dwiema liniami podłużnymi i dwiema poprzecznymi na dziewięć mniejszych kwadratów. W każdym małym kwadracie znajduje się jedna liczba. Liczby te - od 1 do 9 - są tak rozmieszczone w kwadratach, że ich suma zawsze wynosi piętnaście, niezależnie od tego czy sumuje się je poziomo, pionowo, czy po przekątnej, ukośnie. Pochodzenie kwadratu związane jest z chińską legendą, zgodnie z którą cesarz Yu ok. 2200 r. p.n.e. zobaczył wyłaniającego się z Żółtej Rzeki gigantycznego żółwia morskiego z głową smoka. Na jego pancerzu dostrzeżono dziewięć liczb, z których każda była wpisana w mały kwadrat. Liczby te i ich rozmieszczenie na pancerzu badali chińscy mędrcy, a następnie zostały one przeniesione na kwadrat, nazwany kwadratem magicznym, który stał się podstawą chińskiej numerologii, astrologii, I Ching oraz Feng Shui.

Z tym właśnie kwadratem ma również związek mapa bagua. Jest to mapa energetyczna oparta na regułach filozoficznych I Ching. Symbolikę tej właśnie mapy stosują szkoły Feng Shui. Mapa jest ośmiokątem, który naśladuje poszczególne jednostki kwadratu magicznego, w ten sposób, że każda z liczb przypisana jest dodatkowo jednemu z trygramów1 I Ching. Środek ośmiokąta odpowiada liczbie 5 i jest powiązany z symbolem tao i tai chi. Niektórzy, aby uprościć stosowanie mapy i ułatwić jej wykorzystanie we wnętrzach pomieszczeń, przekształcają ją w kwadratową siatkę.

Każdej części magicznego kwadratu, oprócz liczb, przypisane są również pory roku, strony świata, pięć żywiołów (drewno, ogień, ziemia, metal, woda), natężenie jin i jang w przyrodzie oraz jedna z następujących sytuacji życiowych człowieka: małżeństwo, sława, bogactwo, rodzina, wiedza, kariera zawodowa, pomocni ludzie, działalność twórcza oraz dzieci.

Tak skonstruowana mapa energii jest przykładana do świata fizycznego albo do ludzi i ze wszystkimi swoimi elementami staje się rodzajem diagnozy i przepowiedni dotyczących różnych aspektów życia domowników. Posługując się właśnie takim narzędziem propagatorzy Feng Shui stwierdzają braki i zaburzenia występujące u osób zamieszkujących daną przestrzeń oraz analizują „środki lecznicze” w celu ich skutecznego zastosowania.2

Mapa bagua stanowi więc dla specjalistów Feng Shui rodzaj przewodnika w interpretowaniu życia danej osoby i jej problemów, ale jest także swoistym remedium na ich rozwiązanie. Wierzą oni, że znajomość tej mapy oraz związku między domem a mieszkańcami stanowi mistyczną pomoc służącą manipulacji przeznaczeniem. Stosowanie mapy jest proste. Jeśli ktoś np. ma problemy małżeńskie, powinien wzmocnić kwadrat małżeństwa w zajmowanym przez siebie pomieszczeniu. Jeżeli są to problemy finansowe, należy wzmocnić obszar pomyślności w domu i miejscu pracy.

Oto przykład. Pewna kobieta zwróciła się do specjalisty od Feng Shui, aby pomógł jej urządzić mieszkanie, które zajmowała od kilku miesięcy, ale nie czuła się w nim najlepiej. Za radą znawcy poczyniła poważne zmiany w całym mieszkaniu. Oto jak wyglądały one na przykład w sypialni, w której pierwotnie kobieta umieściła łóżko dokładnie pod główną belką biegnącą przez całą długość sufitu. Ekspert stwierdził, że było to złe Feng Shui, „belka stanowiła bowiem przeszkodę dla przepływu Chi, przez pomieszczenie. Łóżko przesunięto, a na belce zawieszono chiński talizman w celu zneutralizowania jej szkodliwego działania.”3 Podobne metody stosują specjaliści tej rzekomo naukowej dziedziny we wszystkich innych przypadkach. Na przykład, przy niewłaściwym układzie drzwi w pomieszczeniu zły przepływ energii mogą zneutralizować tzw. ekrany umieszczone na wewnętrznej ich stronie, itd.

Bardzo dalekie od chrześcijaństwa jest wyżej opisane rozumienie świata, problemów ludzkich, czy sposobów radzenia sobie z nimi. Filozofia Feng Shui oparta jest na myśleniu i działaniu magicznym, gdzie podstawową rolę odgrywa wiara w oddziaływanie na człowieka energii pozytywnej lub negatywnej, a na losy mogą wpływać żywioły, kolory, czy nawet niewłaściwe rozmieszczenie mebli w mieszkaniu.

Dzisiejsza rzeczywistość niesie nam taki chaos, że ludziom łatwiej zastosować Feng Shui niż zawierzyć i zaufać Bogu - Stwórcy wszystkiego, który daje całemu stworzeniu byt oraz istnienie i w każdej chwili je podtrzymuje, pozwalając mu działać i prowadząc do celu. Ufne powierzenie się Opatrzności Bożej jest źródłem mądrości, wolności i radości.

Świadectwa Pisma Świętego (por. Ps 115,3; Prz 19,21) wyraźnie i jednomyślnie podkreślają, że „troska Opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia; obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata i historii.”4

Jezus również pragnie, abyśmy zawierzyli Opatrzności Ojca Niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby wszystkich swoich dzieci. Zachęca nas: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.” (Mt 6, 31-32) Jednocześnie Chrystus zachęca, abyśmy starali się przede wszystkim o szerzenie Królestwa Bożego, tj. miłości i miłosierdzia, sprawiedliwości, dobroci, uczciwości, a wszystko, czego potrzebujemy zostanie nam dane przez naszego Ojca.

Joanna Jarzębińska-Szczebiot

Marek Szczebiot

1 Pojęcie trygramu I Ching zostało wyjaśnione w drugiej części artykułu.

2 Por. Aguila Castro M.J. Feng-Shui. Harmonia przestrzeni. Warszawa 2004, s. 241-246.

3 Wargin Ph. Feng Shui. Drzwi do szczęścia. Warszawa 1996, s.16.

4 Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994, s. 81.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama