Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot

Ewangelie New Age (cz. III)

Czy Jezus Chrystus w swoim nauczaniu rzeczywiście zakazywał spożywania mięsa? O takim bowiem zakazie mówi anonimowy autor ulotki „Jezus o zwierzętach. Piąta Ewangelia”. Mówi też, że wczesne chrześcijaństwo ściśle przestrzegało całkowitego wyrzeczenia się pokarmów mięsnych. Dopiero później nakaz przestrzegania diety bezmięsnej, zakaz polowań wydały się ludziom zbyt trudne i niewygodne, dlatego usunięto z Ewangelii nauki Jezusa dotyczące tego tematu.

Temat pokarmów przewija się przez karty Biblii wielokrotnie. Po raz pierwszy spotykamy go już w Księdze Rodzaju, kiedy to stworzywszy człowieka, Bóg rzekł do niego: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. (Rdz 1,29-30)

Słowa wypowiedziane przez Boga do człowieka w Raju wskazują na to, że pożywieniem zarówno dla ludzi jak i zwierząt, ptaków oraz wszelkich istot żywych były rośliny. Sytuacja uległa zmianie po grzechu pierworodnym i opuszczeniu Raju przez człowieka. Już Abel, jako pasterz trzód, zabijał zwierzęta na ofiarę Bogu, zaś wyraźne pozwolenie na spożywanie zwierząt otrzymał Noe. Bóg po potopie błogosławiąc Noego i jego synów, powiedział: Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. (Rdz 9,3)

Czy Jezus, wcielony Syn Boga, zmienił pozwolenie spożywania „wszystkiego, co się porusza i żyje”, dane człowiekowi przez Boga po potopie? Nie wydaje się to możliwe. Jezus Chrystus, stając się człowiekiem, narodził się w konkretnym momencie historii ludzkości, w konkretnym narodzie. Można powiedzieć, że Bóg jako człowiek doskonale wpisał się w społeczeństwo i życie Palestyny.

Jezus narodził się więc jako Żyd, który z całą świadomością uczestniczył w kulturze i historii swojego narodu. Był jednym z „rabinów”, który przemawiał, argumentował, cytując Pisma. „Jezus był Żydem praktykującym, który zachowywał wszystkie prawne tradycje swojego narodu. Każdej soboty uczęszczał, jak wszyscy, do synagogi. Każdego roku celebrował Paschę według przepisanych obrzędów.”1 Biorąc pod uwagę powyższe, warto przypomnieć, iż podstawowym obrzędem święta Paschy było zabicie jednorocznego baranka, bez żadnej skazy. Mięso zabitego baranka miało zostać upieczone i spożyte z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Taki sposób świętowania Paschy został nakazany Izraelitom przez samego Boga, przed wyprowadzeniem ich z niewoli egipskiej.2 Jezus, jako syn narodu Izraelskiego był wierny tradycji do tego stopnia, że można określić Go nawet mianem tradycjonalisty.3 Dlatego podczas święta Paschy, podobnie, jak wszyscy Żydzi, również i On spożywał mięso zabitego baranka.

Skąd więc biorą się w naszym kraju idee, że Jezus zabraniał zabijania zwierząt i spożywania mięsa? Odpowiedź na to pytanie daje ks. Andrzej Zwoliński pisząc: „Wegetariańskie4 hasła coraz częściej są jedynie «nową szatą» sekt i gnozy. Przez nie człowiek jest wprowadzany w nowy system wierzeń. Coraz mniej mówi się o jedzeniu, mięsie i stole, a coraz częściej o «rozwoju jaźni», medytacji, holistycznych koncepcjach świata, grupach «prawidłowego myślenia o życiu», wspólnotach «boskiej Gai»5. Tak więc wegetarianizm może być czasem jedynie oryginalną etykietką, aby zainteresować młodego człowieka ideami dotąd mu obcymi i dalekimi. A w konsekwencji wplątać go w gąszcz idei filozoficznych i parareligijnych obcych chrześcijaństwu.”6

Szerzone obecnie w naszym kraju idee wegetariańskie, bazujące często na pseudofilozofii i parareligii związanej ze swoiście pojmowaną ekologią, często próbują sprowadzić życie człowieka do jednego wymiaru - rodzaju spożywanego posiłku. Dlatego warto przypomnieć sobie w tym kontekście słowa św. Pawła: Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14, 17)

1 Biffi G., Jezus. Centrum kosmosu i historii. Kraków 2001, s. 62.

2 Por. Wj 12, 1-20

3 Biffi G., op. cit., s. 63.

4 Wegetarianizm - w potocznym rozumieniu oznacza bezmięsny sposób odżywiania się

5 Gaja - w mitologii greckiej Ziemia-Matka, bogini płodności

6 Zwoliński A., Na zachód od Gangesu. Kraków 1998, s. 325.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wegetarianizm Ewangelie New Age piąta ewangelia zakaz spożywania mięsa żyd praktykujący boska Gaja parareligia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W