reklama

Stary Testament

Ilustrowany świat Biblii

Dlaczego chrześcijanin musi znać Stary Testament?

Na to pytanie odpowiada pierwszy werset Nowego Testamentu: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1, 1)

Następnie pojawia się długa lista ludzkich przodków Jezusa, poczynając od Abrahama. Ten rodowód, ta „genealogia” (to greckie słowo, które oznacza badanie więzi rodzinnych, pojawia się w niektórych przekładach) jest streszczeniem historii Starego Testamentu. Pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć o Jezusie Chrystusie, jak mówi nam ewangelista Mateusz, to Jego związek ze Starym Testamentem. Słowa św. Mateusza mają też swoje odbicie w Starym Testamencie. W Księdze Rodzaju 5,1 czytamy w naszym przekładzie: „Oto rodowód potomków Adama”. W greckim przekładzie Starego Testamentu – w przekładzie, z którego korzystali pierwsi chrześcijanie – pojawia się to samo słowo: „rodowód” – jak w naszym przekładzie Mt 1, 1. Św. Mateusz pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest nowym Adamem i że historia, która rozpoczęła się wraz z Adamem, kończy się na Chrystusie.

Musisz zrozumieć Stary Testament, zanim będziesz w stanie zrozumieć Nowy Testament, tak samo jak musisz zrozumieć algebrę, zanim będziesz mógł zrozumieć trygonometrię. Stary Testament to kompletna biblioteka wszystkiego, co było najlepsze w literaturze Izraela. Ponieważ lud Izraela był wybranym Ludem Bożym, więc to, co najlepsze w jego literaturze, jest czymś więcej, niż tylko ludzką literaturą. Jest natchnione przez Boga. Księgi Starego Testamentu opowiadają historię długiej podróży w stronę zbawienia – podróży, która prowadzi prosto do Nowego Testamentu, gdzie wypełniają się obietnice Starego Testamentu.

Nowy Testament wypełnia Stary Testament: czyli realizuje i spełnia wszystkie obietnice zawarte w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Nie usuwa Starego Testamentu. Stary Testament w takim samym stopniu jest Pismem Świętym, jak nim był przed nadejściem Jezusa Chrystusa. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków”, powiedział Jezus w Kazaniu na Górze („Prawo i Prorocy” to sposób, w jaki żydowska tradycja odnosiła się do Pisma Świętego Starego Testamentu).

„Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”.

Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma Świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość (por. DV 14), ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane. (KKK 121) Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także „sprawy niedoskonałe i przemijające” (DV 15), świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich „wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia” (DV 15). (KKK 122) (…)

dr Scott Hahn od 1990 r. prowadzi Katedrę Teologii Biblijnej i Nowej Ewangelizacji na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville. Założyciel i prezes Centrum Teologii Biblijnej św. Pawła. Jest autorem wielu bestsellerowych książek, wydanych także w języku polskim. Przez 14 lat był prezbiteriańskim pastorem. Do Kościoła katolickiego przystąpił podczas Wigilii Paschalnej 1986.

Jest to fragment książki wydanej przez Wydawnictwo Fronda, "Ilustrowany świat Biblii", którą można znaleźć tutaj

Zapraszamy do zobaczenia materiału o książce:


Ilustrowany świat Biblii jest przewodnikiem po Starym i Nowym Testamencie. Publikacja opatrzona została przedmową Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego.
Pismo Święte to księga olbrzymia i fascynująca, napisana tysiące lat temu w językach, które niewielu z nas potrafi dzisiaj odczytać. Nie odkrywa swojego znaczenia w sposób łatwy, dlatego, gdy czytamy Biblię, potrzebujemy przewodnika. Książka Ilustrowany świat Biblii. Przewodnik po Starym i Nowym Testamencie. Kompletne wprowadzenie do pisma Świętego wychodzi tym potrzebom naprzeciw.

Poznajemy historię Izraela od najdawniejszych czasów, kulturę ludów Bliskiego Wschodu, Cesarstwa Rzymskiego i narodów Basenu Morza Śródziemnego, leżącą u podstaw tworzenia się wspólnoty europejskiej. Drzewa genealogiczne, fotografie krajobrazów, dokumentów, skarbów kultury, rzeźb i obrazów znanych mistrzów, dokładne mapy z zaznaczonymi szlakami oraz obszerne cytaty z dokumentów i prac historyków, pisarzy i teologów – to wszystko pomaga odbyć niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, by rzeczywiście poznać i zrozumieć świat Biblii.
Ilustrowany świat Biblii może również stanowić pomoc dydaktyczną. Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami utrwalającymi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao