reklama

Jeden z najcięższych grzechów

List na sierpień 2006

Kochani Bracia w kapłaństwie, Drodzy Bracia i Siostry z Instytutów życia konsekrowanego, Kochani Bracia i Siostry, Wszyscy Rodacy!

1. Kolejny raz kierujemy do Was serdeczny apel o powstrzymanie się od spożywania napojów alkoholowych w sierpniu, bogatym w rocznice patriotyczne i jakże głęboko zrośniętym z licznymi świętami maryjnymi. Czego potwierdzeniem są wciąż rozwijające się pielgrzymki do lokalnych i ogólnopolskich sanktuariów, z Jasną Górą na czele.

Jest to miesiąc zwycięstwa nad bolszewicką nawałą i jest to miesiąc Jasnogórskich Ślubów Narodu, których 50--lecie w tym roku przeżywamy.

2. Dzisiejsze czytania Pisma Świętego zachęcają nas do takiej ofiary i do takiego gestu. Ukazują nam bowiem, jak Pan Bóg stara się pomagać człowiekowi w jego walce ze słabością, ze zniewoleniem. Pierwsze czytanie opisuje rozmnożenie chleba przez proroka Elizeusza. Ma ono odniesienie do pustynnej manny, którą Naród Wybrany mógł się pożywiać na swojej drodze z domu niewoli do miejsca przeznaczenia. To rozmnożenie ma także swoje odniesienie do cudu, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Ten z kolei fakt ukazuje znaczenie wiary, dzięki której będziemy w stanie nie tylko zaspokoić głód naturalny, ale też dostrzec coś wspanialszego, a mianowicie nasze powołanie do życia w pełnej wolności od grzechów i nałogów.

Na tym właśnie polega sens i znaczenie wezwania św. Pawła, abyśmy „postępowali w sposób godny powołania", w miłości i w jedności „Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój".

3. Pokój jest owocem wolności od zła. O rym wiele mogą powiedzieć nasze domy i zakłady pracy. Tam, gdzie jest uczciwość, a zwłaszcza tam, gdzie jest trzeźwość, łatwiej o solidną pracę, o dobrą atmosferę rodzinną, o wzajemną miłość. I z tego to względu w Jasnogórskich Ślubach Narodu, złożonych u stóp Czarnej Madonny 26 sierpnia przed 50 laty, pod nieobecność trzymanego przez władze w odosobnieniu Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale w oparciu o tekst przygotowany przez niego w czasie uwięzienia, znajdujemy kolejny przejaw troski o naszą trzeźwość.

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przybyło wtedy ponad milion Rodaków. Na Wały przyniesiono Wizerunek naszej Matki i Królowej. I z tego to miejsca popłynęły słowa ślubów: „Wielka Boga-Człowie-ka Matko! (...) oto my, Dzieci Narodu Polskiego i Twoje Dzieci (...), stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych". Nie mogło też zabraknąć podziękowania za dotychczasową opiekę. Ale również z mocą i szczerze przyobiecano: „oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom, każde polskie serce". Zobowiązano się wreszcie: „...stoczyć pod Twoim sztandarem najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy - rozlegało się na Wałach - wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości".

4. Wiemy, że tych wad jest dużo i trudno równocześnie i ze wszystkimi naraz walczyć. Zechciejmy więc w sierpniu częściej niż zwykle przypominać sobie Jasnogórskie Śluby Narodu i złożone na Jasnej Górze przyrzeczenie walki z pijaństwem. Każda Polka i każdy Polak wie dobrze, czym jest ta plaga w życiu jednostek, rodzin i całego naszego Narodu! O tragicznych skutkach pijaństwa wyjątkowo dużo mogą powiedzieć nasze drogi! Nałóg ten daje o sobie znać również poza granicami! Bardzo też zniekształca nasz wizerunek w świecie!

Jest to jeden z najcięższych grzechów. W naszej rzeczywistości niesie on ze sobą wyjątkową truciznę i zagrożenie społeczne. Ze złem zaś nie ma żartów. Spróbujmy w tym miesiącu, w tym sierpniu, przekonać się, na co nas jeszcze stać. Porzućmy alkohol także i po to, aby wreszcie uświadomić sobie, ile ma uroków życie w trzeźwości i co to znaczy być prawdziwie wolnym moralnie człowiekiem!

5. Serdecznie zachęcamy do szczerej i gorącej modlitwy w intencji trzeźwości. Prośmy Matkę Bożą o pomoc, abyśmy przynajmniej w tym pokoleniu dochowali wierności przyrzeczeniom, złożonym przed 50 laty. Niech ten złoty jubileusz dodatkowo nas zachęci do całkowitej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych.

W sierpniu odbywają się liczne pielgrzymki. To podczas nich pamiętajmy o trzeźwości. W całej naszej Ojczyźnie na przestrzeni roku jest wiele takich pielgrzymek, które poświęcone są modłom o trzeźwość. W tej intencji ludzie pielgrzymują na Jasną Górę zawsze w trzecią niedzielę czerwca, do Niepokalanowa i do innych sanktuariów w różnych terminach. Jutro dotrze pielgrzymka do Miejsca Piastowego, aby tam, prosząc o wstawiennictwo bł. Bronisława Markiewicza, wielkiego apostoła trzeźwości - modlić się o ten dar dla całej naszej Ojczyzny.

6. Nawiązując kolejny raz do Jasnogórskich Ślubów Narodu, powiedzmy sobie, już w tę niedzielę, że zrobimy wszystko, aby dochować wierności przyrzeczeniu i powstrzymamy się od alkoholu. A Ty, o Nasza Matko, „przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne. Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu". Amen.

Oddany w Panu
bp A.P. Dydycz przewodniczący
Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski


Wielkość i struktura spożycia alkoholu w Polsce

Spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca (według GUS)

Lata Wyroby spirytusowe (100% alkoholu) Wino i miody pitne Wino i miody pitne w przeliczeniu na 100% alkoholu Piwo Piwo w przeliczeniu na 100% alkoholu
1992 3,5 7,6 0,91 38,6 2,12
1993 3,8 7,5 0,90 33,0 1,82
1994 3,8 6,9 0,83 36,4 2,00
1995 3,5 6,8 0,82 39,0 2,15
1996 2,9 10,3 1,24 42,8 2,35
1997 2,8 12,8 1,54 49,8 2,74
1998 2,4 13,7 1,64 54,1 2,98
1999 2,1 13,6 1,63 60,1 3,31
2000 2,0 11,9 1,43 66,2 3,64
2001 1,7 10,5 1,26 65,8 3,62
2002 1,7 11,2 1,34 70,7 3,89
2003 2,4 11,3 1,36 74,8 4,10
2004 2,5 10,6 1,27 82,00 4,51

Spożycie alkoholu średnio na 1 mieszkańca w litrach czystego spirytusu (według GUS)

1995 r. 6,47 l
1996 r. 6,49 l
1997 r. 7,08 l
1998 r. 7,02 l
1999 r. 7,04 l
2000 r. 7,07 l
2001 r. 6,58 l
2002 r. 6,93l
2003 r. 7,86 l
2004 r. 8,28 l

Struktura spożycia napojów alkoholowych, w procentach w przeliczeniu na 100% alkoholu (na podstawie danych GUS) 

Lata 2000 2001 2002 2003 2004
Wyroby spirytusowe 28,3% 25,8% 24,5% 30,5% 30,2%
Wino i miody pitne 20,2% 19,2% 19,4% 17,3% 15,4%
Piwo 51,5% 55,0% 56,1% 52,2% 54,4%

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao