Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (fragment)

Dokument został przyjęty podczas 313 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łowiczu w dniu 20 czerwca 2001 r.

Numery stron odnoszą się do wersji drukowanej, dzięki uprzejmości wydawnictwa WAM.

Spis treści
Wykaz skrótów 7
Wstęp9
Wprowadzenie13
Część I
Katecheza w posłudze duszpasterskiej Kościoła
Rozdział 1: Natura katechezy 25
Określenie katechezy 25
Cel katechezy 26
Zadania katechezy 27
Katecheza wierna Bogu i człowiekowi 35
Źródła i filary katechezy 36
Integralność treści katechezy 37
Rozdział 2: Funkcje katechezy 39
Wychowawcza funkcja katechezy 39
Katecheza jako nauczanie 43
Inicjacyjna funkcja katechezy 46
Katecheza w procesie ewangelizacji 48
Rozdział 3: Istotne elementy katechezy 51
Element biblijny katechezy 51
Element teologiczny w katechezie 53
Doświadczenie ludzkie w katechezie 54
Inkulturacja słowa Bożego 57
Katecheza jako głoszenie Chrystusa w Kościele 60
Katecheza otwarta na dialog ekumeniczny i międzyreligijny 63
Rozdział 4: Nauczanie religii w szkole 65
Nauczanie religii w szkołach publicznych 65
Nauczanie religii w szkołach niepublicznych 70
Szkoły katolickie 70
Programy nauczania i podręczniki w szkolnym nauczaniu religii 71
Rozdział 5: Duszpasterstwo katechetyczne w parafii 73
Katecheza dorosłych 73
Katecheza dzieci i młodzieży 76
Posługa katechetyczna wobec środowiska akademickiego 79
Wymiar liturgiczny duszpasterstwa katechetycznego w parafii 80
Część II
Pracownicy posługi katechetycznej
Rozdział 1: Odpowiedzialni za katechezę 85
Odpowiedzialność całej wspólnoty za katechezę 85
Biskupi diecezjalni 87
Kapłani 88
Rodzice 89
Osoby zakonne 91
Katecheci świeccy 92
Rozdział 2: Posługa katechetyczna w diecezji 94
Plan katechetyczno-duszpasterski 94
Diecezjalny Referat Katechetyczny 94
Diecezjalna Rada Katechetyczna 95
Rozdział 3: Posługa katechetyczna w parafii 96
Rozdział 4: Organizacja katechezy w Polsce 99
Ogólnopolski plan duszpastersko-katechetyczny 99
Komisja Wychowania Katolickiego 100
Krajowe Centrum Katechetyczne 100
Rozdział 5: Formacja katechetów 102
Podstawowe wymiary formacji 102
Odpowiedzialność za formację katechetyczną104
Elementy formacji105
Rozwijanie kwalifikacji zawodowych107
Kształtowanie klimatu dialogu i współpracy108
Załącznik: Regulamin posługi duszpasterskiej prefektów109

opr. mg/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama