Przemówienie podczas wspólnej modlitwy z Papieżem

Przemówienie podczas wspólnej modlitwy – Podróż Apostolska Papieża Franciszka do Rumunii, 31.05.2019

Przed modlitwą «Ojcze nasz» w nowej katedrze prawosławnej przywitał Papieża Patriarcha Daniel.

Witamy Waszą Świątobliwość pozdrowieniem paschalnym: «Chrystus zmartwychwstał!», i przyjmujemy dzisiaj Waszą Świątobliwość w tej nowej katedrze Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, którą Wasza Świątobliwość zechciał osobiście nawiedzić. Kiedy przed dwudziestu laty, w dniach 7-9 maja 1999 r., Jan Paweł II odwiedzał Rumunię jako pielgrzym, nazwał ten kraj «Ogrodem Matki Bożej». Dziś witamy Waszą Świątobliwość, jako pielgrzyma, w tej nowej katedrze, gdzie nad ołtarzem znajduje się wielka ikona mozaikowa, przedstawiająca Maryję Dziewicę, nazywaną po grecku „Platytera», a po łacinie «Regina caeli». Ta ikona z narodowej katedry bukareszteńskiej potwierdza w sposób symboliczny miano «Ogród Matki Bożej», nadane Rumunii. Tej katedrze duchowo patronuje Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa, święto, w które obchodzimy również Dzień Bohaterów Rumuńskich, będący świętem narodowym. Jednakże drugim patronem duchowym tej narodowej katedry jest św. Andrzej Apostoł, pierwszy powołany, brat apostoła Piotra, z Betsaidy, miasta znajdującego się w Galilei.

Ta katedra jest bazyliką dedykowaną św. Andrzejowi Apostołowi, gdyż on jest apostołem ludu rumuńskiego i patronem Rumunii. Głosił Ewangelię Chrystusa w pierwszym wieku chrześcijaństwa na terytorium dzisiejszej Rumunii, w dawnej prowincji Scytii Mniejszej (Dobrudża).

Narodowa katedra została zbudowana na terenie, który czcigodnej pamięci Patriarcha Teoktyst otrzymał od państwa rumuńskiego w akcie moralnego zadośćuczynienia za pięć kościołów, które znajdowały się w tym okręgu — trzy z nich zostały zniszczone, a dwa przeniesione przez reżim komunistyczny, żeby zbudować Dom Ludowy (aktualnie Parlament). W tym sensie nowa katedra narodowa jest budowlą symboliczną — symbolem odrodzenia zburzonych kościołów, a także symbolem wolności religijnej narodu rumuńskiego po niemal 50 latach reżimu komunistycznego.

Wznoszenie tej budowli rozpoczęło się faktycznie pod koniec marca 2011 r. i trwało osiem lat, tak iż 25 listopada 2018 r. dokonaliśmy konsekracji ołtarza narodowej katedry wraz z Wielce Błogosławionym Patriarchą Ekumenicznym Bartłomiejem, w obecności członków Świętego Synodu Rumuńskiego Kościoła, duchowieństwa, wiernych i przedstawicieli rumuńskiego społeczeństwa.

W 1999 r. i w 2002 r. Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II ofiarował pomoc finansową Wielce Błogosławionemu Patriarsze Teoktystowi na budowę tej katedry, o wartości 200 tys. dolarów. W 2017 r. to wsparcie finansowe zostało uzupełnione symbolicznie przez rumuński Patriarchat, jako część całkowitego kosztu — 500 tys. euro, na zakup dzwonów do katedry narodowej u katolickiej firmy Grassmayr z Innsbrucku w Austrii, jako że w tradycjach prawosławnych i katolickich dzwony mają bardzo głęboką wymowę symboliczną — są głosem Boga, który wzywa ludzi do modlitwy i do braterskiego współdziałania.

Jesteśmy wdzięczni za tę symboliczną pomoc finansową i dziękujemy Waszej Świątobliwości również za wsparcie, jakiego nieustannie Wasza Świątobliwość udziela rumuńskim wiernym prawosławnym we Włoszech i w innych krajach, w których Kościół rzymskokatolicki udostępnił prawosławnym wspólnotom rumuńskim 426 miejsc kultu — 306 we Włoszech i 120 w innych krajach Europy Zachodniej. Z tego względu zgodziliśmy się na propozycję strony katolickiej, aby dać sposobność Waszej Świątobliwości oraz wiernym katolickim obecnym w tej katedrze odmówienia Ojcze nasz po łacinie i odśpiewania paru katolickich pieśni wielkanocnych. Ten gest jest aktem wdzięczności za ofiarowanie przez wspólnoty katolickie przestrzeni liturgicznych rumuńskim parafiom prawosławnym w Europie Zachodniej. A po zakończeniu śpiewu katolickich pieśni wielkanocnych zostanie odmówiona po rumuńsku modlitwa Ojcze nasz i zostaną zaintonowane prawosławne pieśni paschalne.

Na znak rumuńskiej gościnności pragniemy podarować Waszej Świątobliwości ikonę mozaikową, przedstawiającą św. Andrzeja Apostoła, duchowego patrona Rumunii, z życzeniami: Ad multos annos!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao