Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Abp Demetrios, greckoprawosławny arcybiskup Ameryki

Mocą wiary

Przemówienie podczas uroczystości św. Piotra i Pawła 29.06.2003W watykańskich obchodach uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyła delegacja Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Na zakończenie Mszy św. odprawionej przez Papieża 29 czerwca przedstawiciel delegacji greckoprawosławny arcybiskup Ameryki Demetrios wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do 25-le-cia pontyfikatu Jana Pawła II.

W imieniu Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola mamy zaszczyt złożyć na ręce Waszej Świątobliwości życzenia z okazji zbliżającego się jubileuszu 25-lecia sprawowania posługi duchowego zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego. Wasza Świątobliwość przez cały ten czas niestrudzenie w imię Boże wzywał do pokoju oraz do pojednania między ludźmi, a także wspierał proces przezwyciężania tragicznego podziału między naszymi Kościołami; podziału przeciwstawiającego się apostolskiej jedności świętych Piotra i Pawła, a także żarliwej modlitwie Chrystusa, aby wszyscy Jego uczniowie w Nim stanowili jedno (por. J 17, 21).

Przyszło Waszej Świątobliwości pełnić posługę w czasach dla całej

ludzkości bardzo trudnych, obfitujących w dramatyczne wydarzenia. Byliśmy świadkami istotnych przemian społeczno-politycznych w Europie Wschodniej oraz zmian w strukturach Unii Europejskiej. Z bólem spoglądaliśmy na konflikt na Bałkanach, na rozlew krwi w tym regionie oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie, a także na konflikty w Afryce, Ameryce Południowej i na Dalekim Wschodzie. Z rosnącym niepokojem patrzyliśmy na masową migrację mieszkańców krajów przeżywających szczególne trudności; byliśmy świadkami niekontrolowanej globalizacji i bezprecedensowego rozwoju technologii, która wywiera ogromny wpływ na życie człowieka. Doświadczyliśmy okropności i horroru ataków terrorystycznych, a zamach z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku sprawił, że zaczęliśmy żyć w nieznanej dotąd atmosferze leku. Pamiętamy też, że wielkie katastrofy ekologiczne wywarły w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat ogromny wpływ na nasze środowisko naturalne.

Jednakże obok wspomnianych zjawisk globalnych u progu trzeciego tysiąclecia dostrzegamy wzrost

uznania dla religii i przekonania, że ma ona do odegrania we współczesnym świecie role pierwszoplanowe. Uświadomiliśmy sobie wyjątkową, uzdrawiającą i zbawczą moc wiary chrześcijańskiej, zwłaszcza w tym co dotyczy dążenia do pokoju, bezpieczeństwa, pojednania i ochrony środowiska. Ta uzdrawiająca moc płynie z wiary i oddania się na służbę Księcia Pokoju, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga Ojca, Stworzyciela świata i Ducha Świętego, Boga, Dawcy Życia.

Polla ta eti Sas! Sto lat, Wasza Świątobliwość!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Ameryka papież Jan Paweł II ekumenizm prawosławie Konstantynopol Kościół prawosławny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W