Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Oświadczenie KEP w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych wchodzącą w życie 1.05.2004

Konferencja Episkopatu Polski wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która wchodzi w życie w dniu 1 maja br. Jej rozwiązania dyskryminują rodzinę i wprowadzają nierówne traktowanie dzieci wychowywanych w pełnej rodzinie i dzieci wychowywanych przez osoby samotne.

Zdaniem Konferencji Episkopatu Polski, rozwiązanie takie nie jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa spowodowała falę wniosków o rozwód lub separację, by uzyskać status osoby samotnie wychowującej dziecko, który uprawnia do szczególnych świadczeń, pozbawiając tychże świadczeń rodziny pełne.

Skutkiem, być może niezamierzonym, wejścia w życie tej ustawy, jest już i będzie w coraz większej skali osłabienie wspólnot rodzinnych. Ustawa upowszechnia model samotnego wychowywania dzieci, prowokuje rozwody i separacje oraz życie w konkubinacie. Rezultatem takiego osłabienia rodzin jest pogorszenie środowiska wychowania dzieci, sprowadzenie wartości rodziny do poziomu opłacalności ekonomicznej, większe osamotnienie jej członków, erozja odpowiedzialności rodzicielskiej. Skutki tego odczuje głęboko całe społeczeństwo, którego rodzina jest fundamentem.

Zaistniała sytuacja powinna spowodować niezwłoczną nowelizację ustawy, aby nie przyniosła ona szkód społecznych i osłabienia rodziny przez jej dyskryminację.

Abp Józef Michalik
Przewodniczący KEP

Abp Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 1 maja 2004 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama