Komunikat w sprawie Timoru Wschodniego

Komunikat KEP w sprawie bratobójczych walk w Timorze Wschodnim

Z bólem i niepokojem przyjmujemy informacje o dramatycznych wydrzeniach jakie mają miejsce w Timorze Wschodnim. Dochodzi tam do bratobójczych walk oraz łamania podstawowych nakazów Bożych i praw człowieka, które prowdzą do śmierci i zniszczenia. Jest to tym bardziej bolesne, że ofiarami przemocy są również księża i siostry zakonne.

W pełni solidaryzujemy się z wypowiedziami Ojca Świętego oraz działaniami podejmowanymi przez Stolicę Apostolską, zmierzającymi do rozwiązania konfliktu drogą pokojową, a jeśli zajdzie potrzeba także dzieki pomocy sił międzynarodowych.

Zwracamy się z apelem do polityków i osób odpowiedzialnych za życie publiczne, aby podjęli dizałania na forum międzynarodowym zmierzające do przerwania bratobójczych walk.

Jednocześnie prosimy wszystkich, którym nie jest obojętny los cierpiących ludzi o modlitwę w intencji pokoju w tym regionie świata.

Warszawa, 14 września 1999 r.

podpisali:
kardynał Józef Glemp, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Polski
arcybiskup Józef Michalik, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
biskup Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama