Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (5-26 X 2008 r.)
Kard. Stanisław Ryłko
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

Ruchy kościelne «laboratoriami Słowa Bożego»Jednym z najcenniejszych owoców Soboru Watykańskiego II było niewątpliwie szersze propagowanie Pisma Świętego i głębsze jego poznanie przez lud Boży, zgodnie z teologicznymi i duszpasterskimi wskazaniami zawartymi w Konstytucji dogmatycznej Dei verbum. Pociągało to za sobą również ponowne odkrycie munus propheticum jako istotnego wymiaru tożsamości wiernego świeckiego (por. Lumen gentium, 35).

Ponownemu odkryciu miejsca Słowa Bożego w życiu ochrzczonych w sposób szczególny sprzyjały ruchy kościelne oraz nowe wspólnoty. Istotnie, charyzmaty, które Duch Święty tak obficie wzbudził w naszych czasach, jako stosowną odpowiedź na stawiane przez świat wyzwania wobec misji Kościoła, stały się źródłem nadzwyczaj skutecznych metod pedagogicznych oraz dróg inicjacji chrześcijańskiej, skoncentrowanych dokładnie na Słowie Bożym, czytanym, rozważanym, celebrowanym i głoszonym (kerygma). Dlatego stały się dla całych zastępów ludzi świeckich, ruchów i nowych wspólnot prawdziwymi «laboratoriami Słowa Bożego», w których człowiek może nabyć zażyłości z Pismem Świętym, rozsmakować się w Słowie Bożym i żyć nim w zwykłych warunkach życia świeckiego, w sercu świata.

W kwestii stosunku ochrzczonych ze Słowem Bożym wielkim znakiem nadziei są młode pokolenia. W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży 2006 r. Benedykt XVI pisał do ludzi młodych: «Budować życie na Chrystusie, przyjmując z radością Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — taki powinien być wasz program, młodzi trzeciego tysiąclecia!»


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Biblia Pismo Święte Słowo Boże świeccy Synod Biskupów studium laikat ruchy kościelne kerygma

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W