Apel Zespołu Apostolstwa TrzeŹwości przy Konferencji Episkopatu Polski

Apel Zespołu Apostolstwa TrzeŹwości przy Konferencji Episkopatu Polski na sierpień 1999

Ukochani Bracia i Siostry,

Wciąż są żywe w naszej pamięci wspomnienia z niedawnej Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego w Polsce, której myślą przewodnią była treść Janowego zapisu, przypominającego, że "Bóg jest miłością" (1J 4,8). Już wcześniej Jan Paweł II pisał: "Miłość w swym podwójnym wymiarze umiłowania Boga i braci jest syntezą życia moralnego człowieka wierzącego. Posiada w Bogu swoje źródło i cel" (Tertio millenio adveniente, 50).

Dzięki takiej postawie chrześcijanin nie musi obawiać się ani prześladowań zewnętrznych, ani trudności wewnętrznych. Zakorzenienie w Bogu sprawia, że znajduje w sobie zawsze wystarczającą moc, jeśli jej poszukuje w życiu religijnym, aby nie poddać się naciskom względnie słabościom.

Dowiadujemy się o tym z życia św. Kingi, dwojga Wyznawców i 109 Męczenników (108 ogłoszonych w Warszawie i jeden w Toruniu). Obietnice, zawarte w ewangelicznych błogosławieństwach, znalazły swoje spełnienie w świadectwach nowo wyniesionych na ołtarze. A jak powie Ojciec Święty do biskupów: "Są oni dla Kościoła w Polsce, wraz z rzeszą synów i córek tej ziemi, równocześnie znakiem i wezwaniem przypominającym, że łaska świętości może zakwitnąć w każdych warunkach i okolicznościach życia (...)" (Warszawa, 11.VI.1999, Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski, 4).

Warto o tym wszystkim pamiętać zawsze wtedy, kiedy stajemy wobec jakiejkolwiek próby życiowej, kiedy trzeba będzie opowiedzieć się za dobrem albo złem. Przed nami miesiąc sierpień, w sposób szczególny związany z obecnością Matki Najświętszej. Jest to bowiem miesiąc jakby narodowego pielgrzymowania do Jej sanktuariów. Pasterze Kościoła w Polsce już od paru lat apelują, aby mając to wszystko na uwadze, w tym miesiącu powstrzymać się od alkoholu.

Niech nas nie zniechęcają nasze słabości i obecność licznych pokus. Zapominać przecież nie możemy, do czego zachęca Jan Paweł II, pozostawiając nam tak wielką liczbę nowych Błogosławionych. "Łaska świętości może zakwitnąć również przez trzeźwość naszego Narodu, przez moją trzeźwość. Czyż dla tak szlachetnego celu nie powinniśmy poświęcić nieco czasu na modlitwę w tej intencji? Czyż dla tak ważnego programu wychowawczego nie należy zapomnieć o alkoholu, choćby na jeden miesiąc?

Zachęcajmy się więc nawzajem i pokrzepiajmy się w zachowaniu trzeźwości, ofiara zaś miesięcznej abstynencji od alkoholu niech będzie znakiem naszej wrażliwości na potrzeby moralne naszego Narodu i przejawem względem niego miłości. Matka Najświętsza, św. Kinga i stu jedenastu nowych Błogosławionych niech będą wzorem i zachętą do takiej postawy. Miłość Boża niech umacnia w nas każde dążenie do dobra.

Oddany w Panu

+Antoni Dydycz

Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości

Apel odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 25 lipca 1999 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama