Słowo pasterskie na tydzień odwiedzin figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji gliwickiej

List z okazji odwiedzin figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji gliwickiej na jesieni 1996

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Jeden z Śląskich profesorów teologii i były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. K. Michalski napisał książkę pod znamiennym tytułem: "Między heroizmem a bestialstwem". Słowa te stanowią jakby streszczenie dramatycznej historii ludzkości dwudziestego wieku. Z jednej strony ten kończący się wiek naznaczony jest nieustannym dążeniem człowieka do doskonałości, świętości i heroizmu, ale z drugiej strony jest pełen grzechu, nienawiści i wojen. Z pewnością nie da się wytłumaczyć tragedii XX wieku, w tym i wielu przejawów bestialstwa bez działalności Złego Ducha. Zły Duch ma swoich sprzymierzeńców w ludzkich słabościach, w gonitwie za pozorną wielkością, w pragnieniu osiągania nieskrępowanych przyjemności, w pokusie służenia sobie. Człowiek coraz więcej chce mieć, ale coraz mniej chce być istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże. Sami dostrzegamy, jak wielu w naszym otoczeniu nie dotrzymuje wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii tak w życiu osobistym, rodzinnym jak i publicznym.

2. Nie dziwimy się, że Ojciec święty w liście apostolskim na zbliżające się trzecie tysiąclecie woła i podkreśla: "Kościół nie może przekroczyć progu nowego tysiąclecia, nie przynaglając swoich synów do oczyszczenia się przez pokutę z błędów niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań" (p. 33). Wołanie Ojca świętego do pokuty, pojednania się z Bogiem i człowiekiem jakże jest zbieżne z orędziem, jakie Matka Boża przekazała w swoich objawieniach w Fatimie. Gdy Jan Paweł II, 13 maja 1982 roku odbył pielgrzymkę wdzięczności do Fatimy za ocalenie swojego życia, to w wygłoszonej tam homilii m.in. zaznaczył: "Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia. Wydaje się - podkreśla Ojciec święty - że orędzie Najświętszej Maryi Panny należy odczytać w świetle "znaków czasu", "znaków naszych czasów". To słowa Ojca świętego.

3. Gdy z początkiem tego wieku szalała I wojna światowa, a na wielkich obszarach Wschodu bagnetami Armii Czerwonej wypierany był Bóg, niszczono organizację kościelną, niszczono i palono świątynie, mordowano duchownych, zniewalano człowieka, gdy rozpoczął się wielki pochód zła, wtedy 13 maja 1917 roku, w Fatimie, Matka Boska objawia się trojgu portugalskim dzieciom, przekazując im orędzie. Maryja objawiła wtedy światu, że jeśli ludzkość dokona procesu nawrócenia, pokuty i powróci do Boga i Jego przykazań, to strategia szatana zostanie złamana.

4. Czy nie dostrzegamy dziś zwielokrotnioną moc ataku zła, bagnetów słów i działania, które ośmieszają i wypierają to co boskie, co kościelne, co sakralne, co pochodzi z nauczania Namiestnika Chrystusowego - Ojca świętego?

Wezwanie fatimskie do pokuty, do nawrócenia jest wezwaniem zatroskanej matki o dobro dzieci. "Wezwanie do pokuty - zaznacza Ojciec święty - łączy się, jak zawsze, z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z tradycją wielu wieków, Matka Boża Fatimska wskazuje na różaniec, który słusznie określa się mianem "modlitwy Maryi", w której czuje się Ona z nami w szczególny sposób zjednoczona. Ona sama modli się z nami. Modlitwa różańcowa obejmuje problemy Kościoła, Stolicy św. Piotra, problemy całego świata. Pamiętamy w niej również o grzesznikach, modląc się, by mogli dostąpić nawrócenia i zbawienia" (Homilia Ojca świętego Jana Pawła II z 13 maja 1982 roku wygłoszona w Fatimie).

5. W tym duchu pokuty, nawracania się i modlitwy, w tym szczególnie różańcowej, chcemy przeżyć odwiedziny figury Matki Bożej Fatimskiej także w naszej diecezji.

Dnia 13 października odbyła się pielgrzymka wiernych do Fatimy z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski pod przewodnictwem Księdza Prymasa. 14 października, delegacje poszczególnych diecezji powitały figurę Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie. Czas pobytu figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej diecezji, to okres od 04 do 11 listopada. Miejscami całodobowego pobytu będą następujące parafie i to w kolejności:

Lubliniec, par. św. Stanisława Kostki,

Strzybnica, par. NSPJ i Matki Bożej Fatimskiej,

Tarnowskie Góry, par św. Ap. Piotra i Pawła,

Bytom, par. św. Barbary,

Zabrze, par. św. Józefa,

Rudy Wielkie, par. Wniebowzięcia NMP,

Gliwice, par. św. Ap. Piotra i Pawła - Katedra.

Do tych parafii będą się udawali wierni określonych dekanatów, aby przez pokutę, modlitwę, wypraszać potrzebne nam łaski. Szczegółowy program Nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej przekażą Wam wasi duszpasterze. Niech to Fatimskie Nawiedzenie naszej diecezji stanie się wielką modlitwą o łaskę autentycznego nawrócenia, niech zachęci do lepszego zrozumienia orędzia płynącego z Ewangelii, a przypomnianego przez Matkę Bożą w Fatimie: "nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Niech będzie też okazją do podjęcia w poszczególnych parafiach aktów pokutnych, zawiązywania się nowych, zwłaszcza wśród młodych, Róż Różańcowych. Niech odżyją w parafiach stałe godziny odmawiania różańca.

Wszystkich kapłanów proszę, by przez całą "fatimską dobę" w poszczególnych świątyniach służyli pomocą w sprawowaniu sakramentu pokuty.

Bracia i Siostry!

Gorąco zachęcam do uczestnictwa w tych diecezjalnych odwiedzinach figury Matki Bożej Fatimskiej. Błagajmy Boga za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi o szczere nawrócenia dla siebie i wszystkich naszych diecezjan.

Niech słowa pieśni do Matki Bożej Fatimskiej przenikają nasze serca:

"O Matko Fatimska, pragniemy Cię czcić.
I dziećmi Twoimi na zawsze już być.
Stajemy z różańcem na apel dziś Twój, 
by toczyć zwycięski o zbawienie bój.
Chcesz Matko uchronić od zguby ten świat, 
pokuty potrzeba od najmłodszych lat.
Przyjm nasze pokuty, modlitwy i śpiew,
niech Bóg triumfuje przez serce nam Twe".

 

Na czas pokuty i modlitwy niech błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

+ Jan Wieczorek

biskup gliwicki

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao