Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Cały Kościół modli się do Boga
o dar pokoju

1 I 2011 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy bracia i siostry!

Podczas tego pierwszego spotkania na modlitwie Anioł Pański w 2011 r. kieruję do wszystkich życzenia pokoju i dobra, zawierzając je wstawiennictwu Najświętszej Maryi, którą dziś czcimy jako Świętą Bożą Rodzicielkę. Na początku nowego roku lud chrześcijański gromadzi się duchowo przed betlejemską grotą, gdzie Maryja Panna urodziła Jezusa. Prosimy Matkę Bożą o błogosławieństwo, a Ona nam błogosławi, ukazując swego Syna: On sam jest w istocie Błogosławieństwem. Dając nam Jezusa, Bóg dał nam wszystko: swoją miłość, swoje życie, światło prawdy, odpuszczenie grzechów, dał nam pokój. To prawda, Jezus Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2, 14). Przyniósł On na świat ziarno miłości i pokoju, mocniejsze od ziarna nienawiści i przemocy; mocniejsze, ponieważ Imię Jezus przewyższa wszelkie inne imię, zawiera całą moc Bożą, jak zapowiadał prorok Micheasz: «A ty, Betlejem (...) Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał (...) Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego (...) Ten będzie pokojem» (5, 1-4).

Z tego powodu przed ikoną Matki Dziewicy Kościół w tym dniu modli się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa o dar pokoju: jest to Światowy Dzień Pokoju, właściwa okazja, aby wspólnie zastanowić się nad głównymi wyzwaniami, jakie nasze czasy stawiają przed ludzkością. Jednym z nich, dzisiaj dramatycznie pilnym, jest wolność religijna. Dlatego w tym roku poświęciłem swoje orędzie zagadnieniu: «Wolność religijna drogą do pokoju». Obserwujemy obecnie dwie przeciwstawne, skrajne tendencje, obydwie negatywne: z jednej strony sekularyzm, który często podstępnie marginalizuje religię, aby ją ograniczyć do sfery prywatnej; z drugiej zaś fundamentalizm, który, przeciwnie, chciałby ją narzucić wszystkim ludziom siłą. W rzeczywistości «Bóg wzywa do siebie ludzkość przez zamysł miłości, który obejmując całą osobę w jej wymiarze naturalnym i duchowym, wymaga, by nań odpowiedzieć w sposób wolny i odpowiedzialny, całym sercem i całym swoim jestestwem, indywidualnie i wspólnotowo» (Orędzie, 8). Tam gdzie faktycznie uznaje się wolność religijną, godność osoby ludzkiej jest szanowana u samych swych podstaw, a przez szczere poszukiwanie prawdy i dobra umacnia się świadomość moralna oraz instytucje i współżycie obywatelskie (por. tamże, 5). Z tego względu wolność religijna jest właściwą drogą do budowania pokoju.

Drodzy przyjaciele, skierujmy na nowo spojrzenie na Jezusa, który znajduje się w ramionach Maryi, swej Matki. Wpatrując się w Niego, «Księcia Pokoju» (Iz 9, 5), zdajemy sobie sprawę, że pokój nie może być osiągnięty na drodze zbrojnej, nie prowadzi do niego potęga gospodarcza, polityczna, kulturowa czy medialna. Pokój jest dziełem sumień otwierających się na prawdę i miłość. Niech Bóg pomaga nam czynić postępy na tej drodze w nowym roku, który nam daje.

Zapowiedź pielgrzymki do Asyżu w 2011 r.

Drodzy bracia i siostry, w Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju zwróciłem uwagę na to, że wielkie religie mogą być ważnym czynnikiem jedności i pokoju dla rodziny ludzkiej, i przypomniałem w związku z tym, że w obecnym, 2011 r. przypada 25. rocznica Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, który z inicjatywy czcigodnego Jana Pawła II odbył się w Asyżu w 1986 r. Dlatego w październiku tego roku udam się z pielgrzymką do miasta św. Franciszka i zaproszę do udania się tam wraz ze mną chrześcijańskich braci różnych wyznań, przedstawicieli tradycji religijnych świata, a także, duchowo, wszystkich ludzi dobrej woli, aby upamiętnić ten historyczny gest mojego poprzednika i by uroczyście odnowić zobowiązanie wierzących każdej religii do tego, aby własną wiarę religijną przeżywać jako służbę dla sprawy pokoju. Ten kto zmierza do Boga, nie może nie przekazywać pokoju, ten kto buduje pokój, nie może nie zbliżać się do Boga. Już teraz proszę was o modlitwę w intencji tej inicjatywy.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Wam obecnym tu w Rzymie, waszym rodakom w kraju i za granicą życzę błogosławionego Nowego Roku. Niech spełnią się nadzieje i dobre plany, jakie w nim pokładamy. Proszę Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę, by uprosiła pokój dla świata, by otaczała was swoją opieką i wam przewodziła. Niech Bóg wam błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Boże Narodzenie Maryja Matka Boża sumienie fundamentalizm Asyż nowy rok sekularyzm wolność religijna Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W