W ciemnościach obojętności i egoizmu trzeba szerzyć światło miłości Bożej

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 6.02.2011

Drodzy bracia i siostry!

W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Pan Jezus mówi do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13.14). Za pomocą tych pełnych treści obrazów Jezus pragnie ukazać im sens ich misji i świadectwa. Sól w kulturze bliskowschodniej przywołuje różne wartości, takie jak przymierze, solidarność, życie i mądrość. Światło jest pierwszym dziełem Boga Stwórcy i źródłem życia; samo Słowo Boże jest porównywane do światła. Psalmista głosi: «Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce» (Ps 119 [118], 105). I jeszcze w dzisiejszej liturgii prorok Izajasz mówi: «Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem» (58, 10). Mądrość wyraża dobroczynne skutki działania soli i światła: uczniowie Pana są bowiem powołani do tego, by nadawali światu nowy «smak» i zachowywali go od zepsucia dzięki mądrości Bożej, która jaśnieje w pełni na obliczu Syna, gdyż On jest «światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka» (por. J 1, 9). Zjednoczeni z Nim, chrześcijanie mogą szerzyć w ciemnościach obojętności i egoizmu światło miłości Bożej — prawdziwą mądrość, która nadaje sens istnieniu i działaniu ludzi.

11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. Jest to stosowna okazja do przemyśleń, modlitwy i obudzenia większej wrażliwości wspólnot kościelnych i społeczeństwa obywatelskiego na chorych braci i siostry. W Orędziu na ten Dzień, zainspirowanym słowami z Pierwszego Listu św.Piotra: «[Krwią] Jego ran zostaliście uzdrowieni» (2, 24), wezwałem wszystkich do kontemplowania Jezusa, Syna Bożego, który cierpiał, umarł, ale zmartwychwstał. Bóg przeciwstawia się radykalnie mocy zła. Pan troszczy się o człowieka w każdej sytuacji, dzieli cierpienie i otwiera serce na nadzieję. Dlatego zachęcam wszystkich pracowników służby zdrowia do tego, aby dostrzegali w chorym nie tylko ciało naznaczone słabością, ale przede wszystkim osobę, której należy okazywać pełną solidarność oraz udzielać stosownych i kompetentnych odpowiedzi.

W tym kontekście przypominam ponadto, że dziś przypada we Włoszech «Dzień życia». Pragnę, aby wszyscy zabiegali o wzrost kultury życia, aby we wszelkich okolicznościach stawiać w centrum wartość istoty ludzkiej. Zgodnie z wiarą i rozumem, godności osoby nie wolno sprowadzać do jej zdolności czy możliwości, jakie może posiadać, i dlatego nie zanika ona, gdy osoba jest słaba, niepełnosprawna lub potrzebuje pomocy.

Drodzy bracia i siostry, módlmy się o macierzyńskie wstawiennictwo Maryi Panny, aby rodzice, dziadkowie, nauczyciele, księża i wszyscy, którzy zajmują się edukacją, wychowywali młode pokolenia w mądrości serc, aby osiągnęły one pełnię życia.

Apel o pokojowe współżycie w Egipcie

W tych dniach z uwagą śledzę delikatną sytuację drogiego narodu egipskiego. Proszę Boga, by na tej ziemi, pobłogosławionej przez obecność Świętej Rodziny, znów zapanowały spokój i pokojowe współżycie, dzięki powszechnemu zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego.

po polsku:

Pozdrawiam uczestniczących w modlitwie Anioł Pański Polaków. «Wy jesteście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13-14). Oto powinność i przywilej uczniów Chrystusa, płynące z dzisiejszej Ewangelii. Jak sól nadaje smak potrawom, a światło pozwala nam widzieć przestrzeń i kolory, tak świadectwo naszego życia niech prowadzi wszystkich do wiary, wskazuje przestrzeń Boga, Jego piękno i miłość. Życzę wam dobrej niedzieli i z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama