Piękno chrztu świętego

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8.01.2006

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszą niedzielę, po uroczystości Objawienia Pańskiego, obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które wieńczy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Kierujemy dzisiaj spojrzenie ku Jezusowi, który około trzydziestego roku życia przyjął chrzest od Jana w rzece Jordan. Był to chrzest pokuty, w którym woda była symbolem wyrażającym oczyszczenie serca i życia. Jan, zwany Baptystą, czyli «Chrzcicielem», głosił ten chrzest Izraelowi, by przygotować bliskie już nadejście Mesjasza. Mówił wszystkim, że po nim przyjdzie inny, większy od niego, który będzie chrzcił już nie wodą, ale Duchem Świętym (por. Mk 1, 7-8). I oto gdy Jezus przyjmował chrzest w Jordanie, Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na Nim, a Jan Chrzciciel rozpoznał, że jest On Chrystusem, «Barankiem Bożym», który przyszedł, by zgładzić grzech świata (por. J 1, 29). Dlatego również chrzest w Jordanie jest «epifanią», objawieniem mesjańskiej tożsamości Pana i Jego odkupieńczego dzieła, którego ukoronowaniem będzie inny «chrzest» — chrzest w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, dzięki któremu cały świat zostanie oczyszczony w ogniu Bożego miłosierdzia (por. Łk 12, 49-50).

Jan Paweł II zwykł w to święto udzielać sakramentu chrztu dzieciom. Również i ja tego ranka miałem radość po raz pierwszy ochrzcić dziesięcioro niemowląt w Kaplicy Sykstyńskiej. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam te maleństwa, ich rodziny, jak również rodziców chrzestnych. Chrzest dzieci wyraża i urzeczywistnia misterium nowych narodzin do życia Bożego w Chrystusie: wierzący rodzice przynoszą swoje dzieci do chrzcielnicy, reprezentującej «łono» Kościoła, z którego błogosławionych wód rodzą się dzieci Boże. Otrzymany przez nowo narodzonych dar powinien być przez nich przyjęty w sposób wolny i odpowiedzialny, gdy staną się dorosłymi: ten proces dojrzewania doprowadzi ich następnie do sakramentu bierzmowania, który będzie właśnie potwierdzeniem chrztu i wyciśnie na każdym «pieczęć» Ducha Świętego.

Drodzy bracia i siostry, niech dzisiejsza uroczystość będzie dla wszystkich chrześcijan dobrą okazją, by z radością odkryć piękno własnego chrztu, który jeżeli jest przeżywany z wiarą, jest rzeczywistością stale aktualną: nieustannie nas odnawia na obraz nowego człowieka, świętego w myślach i czynach. Ponadto chrzest jednoczy chrześcijan wszystkich wyznań. Jako ochrzczeni jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi w Chrystusie Jezusie, naszym Nauczycielu i Panu. Niech Dziewica Maryja wyjedna nam łaskę, abyśmy coraz głębiej rozumieli wartość naszego chrztu i dawali temu świadectwo godnym postępowaniem w życiu.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama